Pełnomocnictwa

Sprawdź jak nadać pełnomocnikom indywidualne uprawnienia do dysponowania rachunkiem.

Poziomy dostępu

Poziomy dostępu to dodatkowe zabezpieczenie środków na rachunkach, a także szczególne ułatwienie obsługi rachunków firmowych.

Limit dzienny

Korzystając z usług iPKO możesz zdefiniować limit dzienny, będący limitem kwotowym, obowiązujący w elektronicznych kanałach dostępu. Limit jest dodatkowym zabezpieczeniem środków na koncie.

Blokowanie dostępu

Dostęp do serwisu możesz zablokować samodzielnie zgłaszając taką dyspozycję konsultantowi. Dostęp do serwisu zostanie również zablokowany po trzykrotnym wprowadzeniu niepoprawnego hasła.

Zmiana hasła

W każdej chwili możesz zmienić hasło do dowolnego z serwisów. Warto to zrobić szczególnie w przypadku, gdy podejrzewasz, że mógł je poznać ktoś nieuprawniony.