Zablokowanie dostępu do serwisu internetowego, mobilnego lub telefonicznego oznacza, że nie będzie w nim możliwe zalogowanie się, a tym samym wykonanie jakiejkolwiek operacji. Dostęp do serwisu możesz zablokować samodzielnie w serwisie, ale nastąpi to również poprzez trzykrotne wprowadzenie niepoprawnego hasła dostępu.

Pamiętaj! Jeżeli podczas korzystania z danego serwisu dostępu wybierzesz opcję zablokowania dostępu do aktualnie użytkowanego serwisu, nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu.

Aby odblokować dostęp do danego serwisu, skontaktuj się telefonicznie z konsultantem. Po przeprowadzeniu identyfikacji, konsultant umożliwi Ci nadanie nowego hasła dostępu.

  Serwis internetowy Serwis mobilny Serwis telefoniczny (konsultant) Automatyczny serwis telefoniczny
Blokada dostępu do serwisu internetowego/mobilnego Tak - Tak -
Blokada dostępu do serwisu telefonicznego Tak - Tak -
Drukuj