Podczas aktywowania usługi iPKO w oddziale określasz poziom dostępu dla siebie i pełnomocników do dysponowania rachunkiem. Poziomy dostępu to dodatkowe zabezpieczenie środków na rachunkach, a także szczególne ułatwienie obsługi rachunków firmowych. Posiadacz danego rachunku może bowiem udzielić ograniczonego dostępu do rachunku pracownikom wykonującym na co dzień przelewy do stałych odbiorców firmy bądź wspólnoty mieszkaniowej. Posiadacz rachunku może również ustanowić inny poziom dostępu do rachunków w poszczególnych kanałach dostępu.

Pamiętaj! Każdy posiadacz rachunku wspólnego może mieć inny, wybrany przez siebie poziom dostępu.

Poziom dostępuUprawnienia
Pasywny
 • Podgląd salda rachunku
 • Podgląd historii operacji
 • Definiowanie, modyfikacja i usuwanie odbiorców przelewów
 • Zmiana hasła
 • Zmiana narzędzia autoryzacyjnego
 • Aktywowanie, zamawianie i usuwanie kart kodów jednorazowych
 • Zamawianie, aktywowanie, blokowanie, usuwanie, odblokowanie tokena
 • Blokowanie, odblokowanie autoryzacji kodami SMS
 • Blokowanie dostępu do serwisu internetowego/mobilnego i telefonicznego
 • Zmiana danych korespondencyjnych
 • Wysyłanie wiadomości do banku
 • Dostęp do rachunku w PKO BP Bankowy OFE
 • Podgląd listy przesyłek i porozumień invoobill
 • Pobranie wyciągu
Ograniczony

Dodatkowo do powyższych:

 • Dokonywanie płatności
 • Zmiana zestawień do rachunku
 • Realizacja przelewów w ramach rachunków powiązanych
 • Akceptacja lub odrzucenie płatności invoobill
Pełny

Dodatkowo do obu powyższych:

 • Dokonywanie przelewów (w tym do ZUS i US)
 • Definiowanie, modyfikacja, usuniecie zleceń stałych
 • Definiowanie, modyfikacja, usunięcie płatności (w tym do ZUS i US)
 • Utworzenie, usunięcie dewizowego polecania wypłaty
 • Zakładanie, modyfikacja, zerwanie lokat
 • Złożenie wniosku kredytowego
 • Odwołanie transakcji polecenia zapłaty
 • Odwołanie przelewów czekających na realizację
 • Spłacanie zadłużenia karty kredytowej
 • Doładowanie telefonów komórkowych
 • Dokonywanie płatności za pomocą "Płacę z iPKO"
 • Zakupienie/odkupienie jednostek funduszy inwestycyjnych
 • Zakupienie ubezpieczenia
 • Rejestracja wniosku o porozumienie invoobill
 • Odnowienie lub anulowanie porozumienia invoobill
 • Ponowienie lub usunięcie wniosku invoobill
Drukuj