Powiadomienia SMS i e-mail

Dlaczego warto?

Teraz możesz śledzić na bieżąco wszystkie operacje na swoim koncie, lokatach oraz kredytach.

Gdziekolwiek będziesz, otrzymasz informacje np. o saldzie rachunku, transakcjach na koncie, wygaśnięciu lokaty lub zlecenia stałego, czy spłacie raty kredytu.

 

Szczegóły oferty

 • Powiadomienia SMS

  Powiadomienia SMS o zmianach na Twoim rachunku

  Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami na swoim koncie?  Dzięki Powiadomieniom SMS to możliwe!

  Wybierz rodzaj zdarzeń, o których mamy Cię informować

  W ramach usługi możesz otrzymać powiadomienie SMS od razu po każdym z wybranych zdarzeń w swoim koncie:

  • Rachunki: przypomnienie o operacji z datą przyszłą, o wygaśnięciu zlecenia stałego, wpływy lub obciążenia rachunku od określonej przez Ciebie kwoty, niezrealizowane operacje, saldo ujemne, przypomnienie o konieczności potwierdzenia operacji na wysoką kwotę kodem jednorazowym;
  • Karty: zablokowanie i zastrzeżenie karty debetowej i kredytowej, zmiana i wydanie duplikatu PINu do karty debetowej i kredytowej, rozłożenie zadłużenia karty kredytowej na raty;
  • Lokaty: założenie, zerwanie lub wygaśnięcie lokaty;
  • Kredyty: spłata raty, wcześniejsza spłata kredytu, rozliczenie kredytu, przypomnienie o konieczności spłaty raty, powiadomienie o rozłożeniu zadłużenia karty kredytowej na raty;
  • Kanały dostępu do konta: zmiana hasła, powiadomienie o zalogowaniu, zmiana poziomu dostępu do konta; Zarządzanie swoimi danymi w koncie: informacje o zmianie danych osobowych, adresu korespondencyjnego i e-mail oraz numeru telefonu.

  Wskaż godziny, w których mają przychodzić powiadomienia SMS

  Wiadomości SMS mogą być wysyłane przez całą dobę lub tylko w godzinach od 8.00 do 22.00.

  Wskazane godziny nie będą dotyczyły powiadomień o wypłacie transzy kredytu. Te powiadomienia są wysyłane w godzinach od 10.00 do 22.00.

  Wybierz sposób rozliczenia usługi

  Samodzielnie wybierasz rachunek, z którego będzie pobierana opłata za usługę oraz jedną z dostępnych form opłaty:

  • abonament 6 PLN z limitem 40 SMS. Opłata za każdy następny SMS ponad ten limit  w wysokości 0,20 zł albo
  • opłata za każdy SMS w wysokości 0,25 zł

  Możesz również określić kwotę, jaką chcesz przeznaczyć miesięcznie na realizacje usługi - po jej osiągnięciu, w danym okresie rozliczeniowym, nie będą wysyłane kolejne powiadomienia.

  Usługa jest dostępna bez dodatkowych opłat dla posiadaczy rachunków: PKO Konto bez Granic, Konto AURUM oraz Konto Platinium II.

  Pamiętaj SMS-y mogą być wysyłane na krajowy numer telefonu komórkowego.

 • Powiadomienia e-mail

Informacje dodatkowe

 • przy wybranych powiadomieniach możesz wprowadzić kwotę progową - wtedy otrzymasz SMS-y lub e-maile tylko dla zdarzeń o kwocie równej lub wyższej niż wskazana;
 • jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich operacjach wskazanego typu pozostaw domyślnie ustawioną kwotę 0,00 PLN;
 • tylko wybrane przez Ciebie rachunki i kredyty będą brane pod uwagę przy wysyłaniu Powiadomień SMS lubPowiadomień e-mail;
 • jeśli masz już aktywną usługę Powiadomienia SMS lub Powiadomienia e-mail w dowolnym momencie możesz zmienić swoje ustawienia lub wyłączyć usługę. Zatwierdzenie wprowadzonych zmian lub wyłączenie usługi jest potwierdzane kodem z aktualnego narzędzia autoryzacyjnego;
 • przy zlecaniu dyspozycji wyłączenia usługi powiadomienia zostaną rozliczone i wyłączone w ostatnim dniu bieżącego okresu rozliczeniowego. Do tego czasu usługa będzie realizowana zgodnie z dotychczasowymi ustawieniami.

Uruchomienie usługi jest bardzo proste:

Krok 1: zaloguj się do serwisu internetowego iPKO, wybierz „Ustawienia”, „Powiadomienia” a następnie „Aktywuj usługę”

Krok 2: wybierz numer telefonu i określ godziny wysyłania SMS-ów

Krok 3: podaj adres mailowy na jaki maja być wysyłane powiadomienia

Krok 4: wybierz jedną z dostępnych form opłaty za usługę powiadomień oraz rachunek, z którego będzie pobierana opłata (dotyczy Powiadomień SMS)

Krok 5: wybierz rodzaj zdarzeń, o których mamy Cię informować oraz rachunki/kredyty, które chcesz powiązać z usługą Powiadomienia SMS/Powiadomienia e-mail

Krok 6: zaakceptuj aktywację usługi kodem z narzędzia autoryzacyjnego

lub po prostu zgłoś się do doradcy.