Przelew do urzędu skarbowego lub innego organu podatkowego może być zrealizowany wyłącznie za pośrednictwem specjalnego formularza. Wymaga on podania kilku dodatkowych danych. Wskazówki pomocne do wypełnienia formularza przelewu do urzędu skarbowego uzyskasz na bieżąco na ekranie komputera lub od konsultanta, jeśli zdecydujesz się wykonać przelew telefonicznie.
Przelew do urzędu skarbowego możesz zdefiniować z datą bieżącą lub przyszłą.

Wykonanie przelewu wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym.

Pamiętaj!  Przelew do urzędu skarbowego nie zostanie zrealizowany, jeżeli podasz błędny numer rachunku odbiorcy. W prosty sposób możesz pobrać numer rachunku US korzystając z opcji Wybierz numer rachunku US lub Wybierz z listy odbiorców. Dodatkowo numery rachunków urzędów skarbowych znajdują się w stale aktualizowanej bazie, znajdującej się na stronach Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

Dodanie, modyfikacja i usunięcie odbiorcy US wymagają potwierdzenia kodem jednorazowym i mogą być dokonane przez użytkownika posiadającego dostęp pełny do rachunku, w ramach którego odbiorca został zdefiniowany.

Wykonanie przelewu do urzędu skarbowego z wybranym odbiorcom zdefiniowanym nie wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym i może być zrealizowane przez użytkownika posiadającego dostęp ograniczony (np. przez pełnomocnika do dysponowania rachunkiem).

  Serwis internetowy Serwis mobilny Serwis telefoniczny (konsultant) Automatyczny serwis telefoniczny
Wykonanie przelewu do US Tak - Tak -
Wydruk potwierdzenia wykonania przelewu do urzędu skarbowego Tak(z historii rachunku) - - -
Zamówienie wydruku potwierdzenia transakcji na nr faksu Tak(z historii rachunku) - - -
Zdefiniowanie przelewu do urzędu skarbowego  Tak - Tak -
Modyfikacja przelewu do urzędu skarbowego  Tak - Tak -
Usunięcie przelewu do urzędu skarbowego Tak - Tak -

W nowym iPKO w zakładce "Odbiorcy US" znajdziesz również utworzone w dotychczasowym iPKO płatności do US.

Sesje przychodzące i wychodzące
Drukuj