Przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizowane są na specjalnych formularzach. Wymagane jest w nich podanie dodatkowych danych, specyficznych dla rozliczeń z ZUS (np. rodzaj składki, typ wpłaty). Wszelkie podpowiedzi uzyskasz na ekranie komputera lub od konsultanta, jeśli zdecydujesz się wykonać przelew telefonicznie. Przelew do ZUS możesz zdefiniować z datą bieżącą lub przyszłą. Wykonanie przelewu wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym.

Dodanie, modyfikacja i usunięcie odbiorcy ZUS wymagają potwierdzenia kodem jednorazowym i mogą być dokonane przez użytkownika posiadającego dostęp pełny do rachunku, w ramach którego odbiorca ZUS został zdefiniowany.

Pamiętaj! Wykonanie przelewu do zdefinowanego odbiorcy ZUS nie wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym i może być zrealizowane przez użytkownika posiadającego dostęp ograniczony (np. przez pełnomocnika do dysponowania rachunkiem).

Realizując przelew do ZUS, możesz skorzystać z wygodnej z opcji "Pobierz dane firmy". Dzięki niej nie musisz pamiętać danych płatnika. Wystarczy, że wybierzesz firmę z listy a dane płatnika zostaną automatycznie wpisane w formularz przelewu.

  Serwis internetowy Serwis mobilny Serwis telefoniczny (konsultant) Automatyczny serwis telefoniczny
Wykonanie przelewu do ZUS Tak - Tak -
Wydruk potwierdzenia wykonania przelewu do ZUS Tak(z historii rachunku) - - -
Zamówienie wydruku potwierdzenia operacji na nr faksu Tak(z historii rachunku) - - -
Utworzenie nowego odbiorcy ZUS Tak - Tak -
Modyfikacja odbiorcy ZUS Tak - Tak -

W nowym iPKO w zakładce "Odbiorcy ZUS" znajdziesz również utworzone w dotychczasowym iPKO płatności do ZUS.

Sesje przychodzące i wychodzące
Drukuj