Korzystając z usług iPKO możesz łatwo zarządzać swoją kartą debetową. W serwisie znajdziesz informacje o wszystkich kartach debetowych wydanych do rachunku.

Masz możliwość przeglądania takich informacji jak:

  • data ważności,
  • wizerunek karty,
  • dane posiadacza karty.

Sprawdzisz tam również informacje o operacjach wykonywanych za pomocą wybranej karty.

Serwis umożliwia również:

  • nadanie lub zmianę PIN-u (dotyczy nowych kart z mikroprocesorem),
  • modyfikację limitów dziennych: gotówkowego, bezgotówkowego oraz internetowego,
  • zmianę wizerunku karty (o ile dla karty przewidziano taką możliwość),
  • zmianę adresu korespondencyjnego,
  • zarządzanie rachunkami powiązanymi (dotyczy kart wydawanych do rachunków walutowych).

W przypadku utraty karty możesz ją unieważnić i zamówić nową. Samodzielnie zmienisz również adres, na który Bank ma przesłać nową kartę i PIN.

 

Dostępne funkcje

Karty dla klientów indywidualnych

Serwis internetowy

Funkcje dostępne dla Posiadacza karty

Funkcje dostępne dla innych osób niż Posiadacz karty (Współposiadacz rachunku, Pełnomocnik do rachunku)

Szczegóły karty

+

+

Historia operacji

+

+

Zmiana PIN

+

-

Zmiana limitów dziennych

+

-

Informacje o poprzednich wartościach limitów dziennych

+

+

Zmiana adresu korespondencyjnego

+

-

Zmiana wizerunku karty*

+

-

Unieważnienie karty z zamówieniem nowej

+

-

Unieważnienie kart bez zamówienia nowej

+

+

Zamówienie karty w miejsce unieważnionej

+

-

Zarządzanie rachunkami powiązanymi**

+

-

*  O ile dla karty przewidziano taką możliwość

** Dotyczy kart wydawanych do rachunków walutowych.

Drukuj