Szczegółowych informacji o posiadanych kredytach możesz również wysłuchać wybierając cyfrę 3 w głównym menu serwisu automatycznego.

  • Korzystając z iPKO, masz również możliwość złożenia wniosku o kredyt. O podjętej decyzji kredytowej zostaniesz poinformowany bezpośrednio przez pracownika banku.
    W serwisie internetowym (opcja Szczegóły wniosku) możesz w każdej chwili obejrzeć szczegóły złożonego już wniosku oraz obserwować poszczególne etapy jego rozpatrywania.

 

Serwis internetowy

Serwis mobilny

Serwis telefoniczny
(konsultant)

Automatyczny serwis telefoniczny

Sprawdzenie szczegółów rachunku kredytowego

Tak

Tak

Tak

Tak

Sprawdzenie harmonogramu spłaty kredytu

Tak

Tak

Tak

-

Wydruk potwierdzenia spłaty kredytu

Tak
(z historii rachunku)

-

Tak

-

Zamówienie wydruku potwierdzenia transakcji na nr faksu

Tak
(z historii rachunku)

-

Tak

-

Złożenie wniosku o kredyt

Tak

-

Tak

-

Szczegóły wniosku kredytowego

Tak

-

Tak

-

Informacje o posiadanym kredycie studenckim nie będą prezentowane.

W nowym iPKO nadasz również nazwę własną dla każdego rachunku kredytowego lub pożyczki.

 

Drukuj