Aby założyć lokatę w iPKO:

  1. Zaloguj się w serwisie internetowym,
  2. Wejdź do sekcji "Lokaty", wybierz opcję "Nowa lokata", wypełnij znajdujący się tam formularz.

Lokatę można założyć również telefonicznie z pomocą konsultanta serwisu telefonicznego.

Do otwarcia lokaty wymagany jest dostęp pełny do rachunku, z którego ma być założona lokata.

Wszystkie otwarte lokaty prezentowane są na liście lokat. Kliknięcie w nazwę jednej z nich spowoduje wyświetlenie szczegółów lokaty (kwota, posiadacz, data założenia, data zapadalności, rachunki, na które przekazywane są odsetki oraz środki po zamknięciu lokaty, informacja o tym, czy lokata podlega automatycznemu odnowieniu). Szczegółowych informacji o otwartych lokatach możesz również wysłuchać wybierając cyfrę 2 w głównym menu serwisu automatycznego.

Istniejącą lokatę możesz w dowolnym momencie zlikwidować lub zmodyfikować w następującym zakresie:

  • dysponowanie odsetkami,
  • dysponowanie środkami po wygaśnięciu lokaty (czy lokata ma się automatycznie odnawiać czy nie).

 

Pamiętaj! W serwisie internetowym nie są przedstawione lokaty negocjowane. Natomiast lokaty subskrybowane są prezentowane tylko w przypadku, gdy zostały otwarte po uruchomieniu przez bank usług bankowości elektronicznej iPKO.

Zerwanie lokaty następuje w momencie wycofania środków z rachunku lokaty przed upływem terminu umownego. Wiąże się to zwykle z utratą całości lub części należnych odsetek.

Pamietaj! Środki i odsetki z lokaty mogą być przekazywane wyłącznie na rachunek, z którego utworzono lokatę.

 

Modyfikacja i likwidacja lokaty wymagają potwierdzenia kodem jednorazowym.

 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
Szczegóły lokatTakTakTakTak
Otwarcie nowej lokatTak-Tak-
Modyfikacja lokatTak-Tak-
Usunięcie lokatyTak-Tak-
Drukuj