Przekazy pieniężne Western Union w kraju i za granicą możesz realizować również w serwisie transakcyjnym iPKO.

Dzięki iPKO możesz:

  • odebrać przekaz z Polski oraz z innych krajów, w których Western Union udostępnia swoje usługi,
  • sprawdzić status przekazu,
  • sprawdzić historię przekazów,
  • wyświetlić szczegóły przekazu,
  • wydrukować potwierdzenie przekazu,
  • sprawdzić ilość punktów na Karcie gold!.

Wysłanie przekazu realizowane jest w serwisie iPKO za pomocą funkcji „Nadanie przekazu”, a odbiór przekazu za pomocą funkcji „Odebranie przekazu”.

Pamiętaj, że do odbioru przekazu będzie Ci potrzebny numer MTCN. Musisz również znać kwotę i walutę przekazu oraz kraj nadania.

Aby nadać przekaz konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu usługi przekazu pieniężnego Western Union. Wykonanie przekazu wymaga potwierdzenia kodem SMS lub kodem z tokena iPKO.

Pamiętaj, że modyfikacja przekazu zleconego w serwisie internetowym iPKO oraz wycofanie przekazu jest możliwe w serwisie transakcyjnym pod numerem 800 302 302.

Zlecając przekaz Western Union w iPKO z rachunku, do którego ustanowiony jest dzienny limit pamiętaj, że kwota przekazu wraz z opłatą za przekaz pomniejszy Twój limit.

Potwierdzenie nadanego lub odebranego przekazu możesz wygenerować w serwisie iPKO w formie pliku PDF:

  • najeżdżając kursorem na wybrany przekaz i klikając „Pobierz”  
  • wchodząc w „Historię przekazu” i wybierając „Pobierz”
  • wchodząc w „Historia przekazu” poprzez kliknięcie w link „Pobierz” obok wybranego przekazu

Obecnie nadawanie przekazów w serwisie internetowym iPKO jest niedostępne, zapraszamy do najbliższego oddziału lub agencji PKO Banku Polskiego.

Więcej o przekazach Western Union

Drukuj