Przelewy

Przelewy krajowe (jednorazowe), przelewy między własnymi rachunkami, przelew zagraniczny, sesje Elixir, przelewy natychmiastowe. Dowiedz się w jaki sposób wykonać dyspozycje przelewów.

Zlecenie stałe

Zlecenie stałe to wygodna forma regulowania cyklicznych należności o stałej kwocie, np. comiesięczny abonament za internet lub telewizję kablową.

Polecenie zapłaty

iPKO pozwala na przejrzenie transakcji polecenia zapłaty wykonanych w ramach danego rachunku, a także na odwołanie (pojedynczej) transakcji polecenia zapłaty.

Invoobill

Nowoczesna usługa płatności rachunków i faktur drogą elektroniczną. Umożliwia przesyłanie rachunków lub faktur bezpośrednio do Twojego serwisu iPKO i regulowanie ich jednym kliknięciem.

Odbiorcy

Lista odbiorców to podręczna "książka adresowa", w której masz możliwość zachowania podstawowych danych odbiorców, do których najczęściej wykonujesz przelewy.

Zlecenie zmienne

Skorzystaj z usługi i zyskaj wygodny sposób opłacania rachunków o zmiennej kwocie i terminie, np. za telefon, prąd, gaz w serwisie internetowym iPKO. Dzięki usłudze nie musisz już pamiętać o terminie płatności swoich rachunków, bo zrobi to za Ciebie Bank.

Informacje e-mail

Usługa umożliwia otrzymywanie informacji o operacjach na rachunku w wersji elektronicznej.

Saldo i historia rachunku

Dzięki usługom iPKO w prosty sposób możesz sprawdzić szczegóły oraz stan posiadanych rachunków.

Pełnomocnictwo- udzielanie i odwołanie pełnomocnictwa

Do rachunku możesz upoważnić osobę, której dane są zarejestrowane w Banku.

Zaświadczenia depozytowe

W serwisie internetowym iPKO możesz zamówić zaświadczenia do swojego konta.

Dyspozycja wypłaty na wypadek śmierci

W serwisie internetowym iPKO możesz złożyć do rachunków dyspozycję na wypadek śmierci.