Ubezpieczenie Mój Dom24

Ubezpieczenie domu/mieszkania (albo stałych elementów) lub ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek ich uszkodzenia lub zniszczenia, a także OC w życiu prywatnym lub Domowe Assistance

Ubezpieczenie Moje Życie24

Ubezpieczenie na wypadek Twojej śmierci z możliwością skorzystania z ochrony na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania

Ubezpieczenie Moje Podróże24

Ochrona zdrowia, bagażu podróżnego i odpowiedzialności cywilnej dostosowana do potrzeb: wypoczynek, uprawianie sportu, praca.