Korzystanie z systemu iPKO biznes po uspójnieniu serwisów wymaga:

  1. korzystania przez użytkownika z nowego narzędzia uwierzytelniającego tokena Vasco DigiPass 270 (Vasco DP270), zawierającego aplikacje „APPLI”, oraz
  2. samodzielnego nadania przez użytkownika hasła do iPKO biznes, na dedykowanej stronie internetowej www.ipkobiznes.pl/aktywacja

Narzędzia autoryzujące innego typu, takie jak karta uwierzytelniająca lub inny model tokena, nie będą działały po dniu połączenia operacyjnego. Jeśli nie posiadają Państwo jeszcze nowego tokena prosimy o niezwłoczny kontakt z Państwa Doradcą lub konsultantem infolinii (801 667 332 – numer dostępny w kraju, +48 58 3 000 000 – numer dostępny w kraju i za granicą). Nadanie przez użytkownika hasła do iPKO biznes będzie możliwe wyłącznie w przypadku użytkowników, którzy w momencie połączenia operacyjnego będą aktywni oraz korzystają z tokena Vasco DP270. Przed dniem połączenia operacyjnego prosimy przynajmniej raz zalogować się do iPKONET z użyciem nowego tokena.

Użytkownicy, którzy w dniu połączenia operacyjnego banków nie będą posiadali aktywnego nowego narzędzia autoryzacyjnego, po dniu połączenia operacyjnego nie będą mogli zalogować się do iPKO biznes, a niezautoryzowane operacje oraz lista beneficjentów, wprowadzone przez tych użytkowników w iPKONET, nie zostaną przeniesione do nowego serwisu. W takich przypadkach konieczny będzie kontakt z Doradcą.

W celu nadania hasła do iPKO biznes, najwcześniej w dniu uspójnienia serwisów transakcyjnych, należy:

  1. wejść na stronę internetową www.ipkobiznes.pl/aktywacja, wpisując adres bezpośrednio w okno przeglądarki,
  2. w polu „Identyfikator użytkownika” podać dotychczasowy ID użytkownika (10 cyfr) oraz w polu „Hasło z tokena” wprowadzić hasło z tokena Vasco DP270 (po pojawieniu się napisu „APPLI” należy wcisnąć „1” – szczegóły obsługi tokena poniżej),
  3. samodzielnie nadać własne hasło do iPKO biznes oraz hasło inicjalne do serwisu telefonicznego.

Sprawdź możliwości jakie oferuje iPKObiznes.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj