• strona startowa „Kokpit” umożliwia użytkownikowi szybki i zagregowany dostęp do podstawowych informacji o posiadanych rachunkach i usługach.
 • Personalizacja wyświetlanych informacji, skrótów, zestawień, sortowania, filtrów, importu i eksportu danych.
 • Intuicyjna nawigacja - dzięki jednemu przyciskowi „Nowy” możliwe jest wykonanie wybranej operacji w serwisie.
 • Zaawansowane wyszukiwarki z rozbudowanymi kryteriami wyszukiwania prezentujące dane syntetycznie lub analitycznie.
 • System dostosowany do potrzeb grup kapitałowych o rozbudowanej strukturze, w tym posiadających jednostki w różnych krajach.
 • Dwie wersje językowe PL i EN, a wkrótce dostępne kolejne.

Kokpit (widok strony głównej) dostosowany do potrzeb użytkowników

 • zmienny układ menu głównego
 • skróty własne
 • różne układy danych w tabelach z rachunkami
 • grupowanie rachunków według indywidualnych kryteriów
 • ustawianie domyślnych filtrów

Zaawansowana wyszukiwarka z rozbudowanymi kryteriami filtrowania

 • Wyniki wyszukiwania prezentowane są na dwa sposoby:
  • widok domyślny: prezentacja transakcji pojedynczych i paczek na jednej liście
  • widok płaski: pokazujący wszystkie transakcje na jednej liście niezależnie czy transakcja jest zarejestrowana pojedynczo, czy w ramach paczki.

A ponadto:

Uproszczony dostęp do funkcji zlecania przelewów, poprzez zoptymalizowany interfejs do wprowadzania i obsługi zleceń.

Nowe funkcjonalności, m.in.: kontrahenci zaufani, możliwość zapisania roboczej wersji przelewu bez autoryzacji.

System dostosowany do potrzeb firm o rozbudowanej strukturze, a także firm posiadających jednostki w różnych krajach (prezentację zagregowanych danych finansowych ze wszystkich rachunków na jednym ekranie) - m.in.:

 • zlecenie stałe podatkowe,
 • zlecenie stałe realizowane trybem SORBNET,
 • Przelew zagraniczny: SEPA,
 • kontrahent zaufany – zastępujący dotychczasowe „Płatności – przelewy predefiniowane”. W ramach funkcjonalności zostanie dodana możliwość utworzenia przelewu predefiniowanego podatkowego oraz zagranicznego.

Aplikacja mobilna iPKO biznes zapewnia dostęp online do potrzebnych informacji finansowych firmy, w tym:

 • podgląd listy rachunków i dostępnych środków i salda księgowego
 • transakcji do podpisania i wysłania
 • transakcji oczekujących na realizację i odrzuconych
 • historii rachunku
 • token mobilny zintegrowany z aplikacją

System bankowości elektronicznej nowe iPKO biznes jest przeznaczony dla wszystkich klientów korporacyjnych, zainteresowanych internetowym kanałem dostępu do produktów i usług bankowych dla korporacji. Funkcjonalności nowego iPKO biznes umożliwiają wykonanie m.in.: zlecenia stałego podatkowego, zlecenie stałego realizowanego trybem SORBNET, przelewu zagranicznego SEPA.

Ważne! Serwis iPKO biznes w obecnej formie jest procesem przeprowadzanym przez Bank. Propozycja zmiany zostanie przygotowana przez Bank o czym klient zostanie poinformowany przez Doradcę osobiście lub telefonicznie. Nie będzie możliwości samodzielnej migracji do obecnej wersji iPKO biznes. Zwraca się uwagę, że Bank nigdy nie wysyła wiadomości e-mail z linkiem do serwisu. Bank nigdy nie prosi o podanie kodu lub hasła z tokena w celu przejścia do obecnej wersji iPKO biznes. Prosimy nie odpowiadać na tego typu wiadomości e-mail, nie korzystać z linków przesłanych w korespondencji i nie podawać kodów autoryzacyjnych na stronach internetowych. Wszelkie tego typu przypadki powinny być natychmiast zgłaszane poprzez infolinię dostępną pod numerem 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 61 855 94 94 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

 • Dla nowych Klientów: Aby skorzystać z iPKO biznes należy skontaktować się z Doradcą i zapytać o ofertę.
 • Dla obecnych Klientów: Klienci korzystający z poprzedniej wersji iPKO biznes zostaną poinformowani o migracji i otrzymają materiały informacyjne opisujące różnice między systemami. Migracja nie wymaga zmiany narzędzia uwierzytelniającego.

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA dla klientów rynku korporacyjnego.

Odpowiedzi napytania dotyczące obecnej wersji iPKO Biznes

Na jakich przeglądarkach internetowych możliwe jest korzystanie z iPKO biznes?
W jakiej sekcji są dostępne formularze (np.: formularz przelewu)?
Jak działają zasady grupowania rachunków przez Administratora?
Czy Podsumowania na wybranych ekranach serwisu są prezentowane domyślnie? Czy są one ograniczone dodatkowymi uprawnieniami?
Czy dostępność poszczególnych funkcjonalności serwisu internetowego w dalszym ciągu jest związana z uprawnieniami posiadanymi przez użytkownika?
Czy można skopiować przelewy pojedyncze do paczki?
Dlaczego w jednej paczce przelewy mogą obciążać tylko jeden rachunek?
Na jakich telefonach działa aplikacja mobilna iPKO biznes?
Jak pobrać aplikację iPKO biznes na urządzenie mobilne?
Jak aktywować aplikację iPKO biznes na urządzeniu mobilnym?
Jak aktywować token mobilny?
Czy możliwe jest posiadanie więcej niż jednej aktywnej aplikacji mobilne iPKO biznes?
Czy aplikacja mobilna iPKO biznes wymaga połączenia z Internetem?
Czy korzystanie z tokena mobilnego wymaga połączenia z Internetem?