Najczęściej zadawane pytania

Lokata na nowe środki – co to znaczy?
Jakie są dni odniesienia?

1 Lokatę założysz tylko w powiązaniu ze swoim kontem. Nie otworzysz lokaty w powiązaniu z kontem, do którego jesteś pełnomocnikiem.

2 Produkty depozytowe to indywidualne i wspólne: konta oszczędnościowe, konta oszczędnościowo–rozliczeniowe i lokaty terminowe, w tym lokaty strukturyzowane (nie wliczamy produktów Inteligo). Produkty inwestycyjne to jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych kupione za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, które są zapisane w rejestrach uczestników prowadzonych przez PKO TFI dla funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO)

Odsetki naliczamy (kapitalizujemy) na koniec okresu umownego. Pamiętaj, że od zysku z Twojej lokaty pobieramy 19% podatek dochodowy.