Najważniejsze informacje

Dla kogo?
Z czym trzeba się liczyć?
Informacje o rodzajach ryzyka
Forma opodatkowania zysku z instrumentu