Przedsiębiorcy wykonujący czynności na rzecz PKO Banku Polskiego

Zapoznaj się z przedsiębiorcami wykonującymi czynności na rzecz PKO Banku Polskiego

 

Podmioty współpracujące z PKO Bankiem Polskim S.A.

Podmioty współpracujące z PKO Bankiem Polskim SA, które zawarły z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi.

Zgłaszanie reklamacji

Wszystkie zgłaszane przez Państwa opinie i uwagi są dla nas bardzo ważne. Jeśli macie Państwo uwagi do świadczonych przez PKO Bank Polski usług prosimy podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami.

Władze Banku

Prezentacja Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Rady Nadzorczej.

Statut

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.