Zgodnie z art. 111 b ust. 1 ustawy Prawo bankowe informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych wykonujących czynności na rzecz PKO Banku Polskiego:

NAZWA FIRMY

SIEDZIBA

ZAKRES PRAC NA RZECZ PKO BP

Asseco Data Systems SA

Gdynia, ul. Podolska 21

Świadczenie usług związanych z wydrukiem i wysyłką korespondencji

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.

Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Jana Olbrachta 94

Świadczenie usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Jana Olbrachta 94

Świadczenie usług związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Jana Olbrachta 94

Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem punktów akceptujących instrumenty płatnicze

DINERS CLUB POLSKA Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Senatorska 12

Świadczenie usług związanych z wydawaniem kart Diners Club pod znakami Diners Club i PKO BP

 

SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

Zgierz,
ul. Andrzeja Struga 43

Świadczenie usług związanych z utylizacją dokumentacji niearchiwalnej Banku 

PWPW SA

Warszawa,

ul. Sanguszki 1

Świadczenie usług związanych z personalizacją kart pod wspólnym znakiem Banku i Diners Club

 

KRUK SA

Wrocław,

ul. Wołowska 8

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku 

S&T Poland Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Poleczki 35

Świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania PKO Banku Polskiego S.A.

 

KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Jana Kazimierza 53/55

Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

Konsalnet Cash Management Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Jana Kazimierza 53/55

Solid MCG Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Postępu 17

Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

 

WSI Warszawska

Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Nocznickiego 29

Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

 

 

IRON MOUNTAIN POLSKA Sp. z o.o.

Reguły, ul. Regulska 2

Świadczenie usług związanych z organizacją i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego i Elektronicznego w tym archiwizowania i niszczenia dokumentacji Banku

 

IRON MOUNTAIN POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

Reguły, ul. Regulska 2

KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Jana Kazimierza 53/55

Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

Konsalnet Cash Management Sp. z o. o.

Warszawa,

ul. Jana Kazimierza 53/55

mBank SA

 

Warszawa

ul. Senatorska 18

 

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligatariuszy, którzy za pośrednictwem mBanku SA jako Współaranżera i Dealera Programu Emisji nabyli obligacje krótkoterminowe PKO Banku Polskiego SA wyemitowane na podstawie Emisji Obligacji na rynek krajowy

SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

Zgierz,
ul. Andrzeja Struga 43

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji makulatury bankowej, pieczęci metalowych i z tworzyw sztucznych, kopert bezpiecznych z dokumentacją poufną oraz plomb plastikowych

Kantar Millward Brown SA

Warszawa

ul. Branickiego 17

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

Kantar TNS Polska SA

Warszawa

ul. Wspólna 56

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

 

GEMALTO Sp. z o.o.

Tczew

ul. Skaryszewska 2

Świadczenie usług związanych z personalizacją kart płatniczych i autoryzacyjnych Banku

 

ANDRA Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Pryzmaty 6/8

Świadczenie usług związanych z instalacją i serwisem systemów home-banking u klientów oraz szkoleniem klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej

S&T Poland Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Poleczki 35

Impel Cash Solutions Sp. z o. o.

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

Łódź

ul. Lutomierska 131

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

 

 

 

Poczta Polska SA

Warszawa

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

Łódź

ul. Lutomierska 131

Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp.k.

Warszawa

Rondo ONZ 1

Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

Asseco Poland SA

Rzeszów

ul. Olchowa 14

Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

 

APS Poland SA

Wocław,

ul. Ostrowskiego 13D

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

 

 

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp. komandytowa

Wrocław,

ul. Objazdowa 50

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

EOS KSI Polska Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7A

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

PBS Sp. z o.o.

Sopot,

ul. Junaków 2

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Cypryjska 72

Świadczenie na rzecz banku pełniącego rolę wydawcy usług w zakresie:

-         zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury  potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link,

-         generowania i przesyłania  kodów jednorazowych służących do realizacji transakcji mobilnych, transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Cypryjska 72

Świadczenie na rzecz agenta rozliczeniowego będącego bankiem usług w zakresie:

-    zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych,

-    przetwarzanie danych osobowych akceptantów  w celu realizacji zadań wynikających z umowy

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIKA Sp. z o.o.

Gdańsk,

ul. Spadochroniarzy 7

Świadczenie usług związanych z archiwizacją dokumentacji papierowej i obsługą korespondencji na rzecz Banku

HAWK Ideas Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Finlandzka 10

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie

Symetria UX Sp. z o.o.

Poznań

ul. Wyspiańskiego 10/3

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie

 

TALEX SA

Poznań,

ul. Karpia 27D

Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A.

Agencja K2.pl sp. z o.o. s.k.a.

Warszawa,

ul. Domaniewska 44A

Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku

 

FORDATA Sp. z o.o.

Poznań

ul. Taczaka  24/lok.105

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie stworzenia, zarządzania i utrzymywania bezpiecznego Wirtualnego Pokoju Danych

Consulenza Aleksandra Porębska-Nowak,  jednoosobowa działalność gospodarcza

Poznań

ul. Przybyszewskiego 17/5

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym aktualizacja systemu VDR i wsparcie techniczne  dla użytkowników VDR

Conzu Marketing Aleksandra Prusator, jednoosobowa działalność gospodarcza

Gdańsk

ul. Dźwigowa 13A/1

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym wsparcie techniczne dla użytkowników VDR

DEV.NET Dariusz Zamorski, jednoosobowa działalność gospodarcza

Poznań,

ul. K. Libelta 1A lok.2

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z aktualizacją systemu VDR i wsparciem technicznym dla użytkowników VDR

Accenture Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Sienna 39

Świadczenie usług konsultacyjnych oraz dotyczących analitycznego i operacyjnego rozwoju CRM

K2 Media SA

Warszawa

ul. Domaniewska 44A

Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami dotyczącymi mediów, kreatywnymi i SEO/SEM

 

Oktawave Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Domaniewska 44A

Świadczenie usług pomocniczych związanych z administracją serwerami i infrastrukturą informatyczną

 

K2 Search Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Domaniewska 44A

Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami SEO/SEM

Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

Warszawa

ul. Pileckiego 65

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

MIGAM „RKPK” SP. z o.o. s.k.a.

Warszawa

Al. Poniatowskiego 1

Świadczenie usług związanych z tłumaczeniem online z języka migowego na język polski mówiony

 

SAS Institute Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Gdańska 27/31

Świadczenia usług w zakresie budowy i rozwoju systemu EFM oraz integracji systemu EFM z innymi systemami informatycznymi Banku

 

Accenture Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Sienna 39

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie utrzymania Systemu EFM

Intrum Justitia Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Domaniewska 48

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

 

Kancelaria Prawna LEXUS M. Bobolewski i Spółka

Wrocław

ul. Opatowicka 130

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

 

Biuro Nieruchomości ANMA - MK Kuczyński

Lublin

ul. Bieczyńskiego 4 lok.13

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

 

Infinite DATA Services Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Srebrna 16

Świadczenie czynności pomocniczych polegających na udziale w testach oprogramowania realizowanych przez dostawcę oraz udziale w usuwaniu błędów jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania systemu  CRM

 

Agencja Warszawa

Sp. z o.o. s.k.a.

Warszawa,

ul. Szpitalna 8A

Świadczenie usług w zakresie opracowywania i realizacji kampanii marketingu bezpośredniego kierowanego do klientów Banku i osób zainteresowanych ofertą Banku

 

GFK POLONIA Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Ludna 2

Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

4P Research Mix Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Puławska 12A/5

Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

3S Data Center SA

Katowice,

ul. Gospodarcza 12

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie monitorowania systemu VDR, w tym zapewnienie kopii zapasowych

 

Poczta Polska SA

Warszawa,

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO Banku Polskiego SA

ArchiDoc SA

Chorzów,  ul. Niedźwiedziniec 10

Świadczenie usług związanych z utworzeniem i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego oraz obsługą Centralnego Archiwum Elektronicznego (umowa pilotażowa)

INFINITY GROUP Sp. z o.o.

Białystok, ul. Składowa 12

Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku (umowa zapasowa)

INWEMER  SYSTEM Sp. z o.o.

Warszawa, ul. J. Odrowąża 15

Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

EmoDomus Sp. z o. o.

Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 49 lok.218

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

Home Financial Services Sp. z o.o. s.k.

Poznań

ul. Sielska 8
Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
REALS Nieruchomości Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Świętokrzyska 18
Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
LBPO Sp. z o.o.Warszawa, ul. Pory 78Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
Ogrodnik Sobieralska-Sokolnicka Buśko Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.Wrocław, Al. Piastów 20AŚwiadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
Warsaw Estate Sp. z o.o.Warszawa, ul. Al. Rzeczpospolitej 18 lok.193BŚwiadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
VINDIX SAWarszawa, ul. Rzymowskiego 53Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.

Piotrków Trybunalski,
ul. Belzacka 176/178

Świadczenie usług związanych z drukiem i dystrybucją miesięcznych zestawień transakcji
It Development Sp. z o.o.Poznań, ul. Murawa 29/1Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie rozwoju systemu VDR i wsparcia technicznego dla użytkowników VDR
ITS Szczepan PolbergWarszawa, ul. Grójecka 43/1AŚwiadczenie czynności pomocniczych w zakresie aktualizacji systemu VDR i wsparcia technicznego dla użytkowników VDR

Diners Club Bank AG

Wiedeń, Lassallestraße 3

Świadczenie czynności pomocniczych związanych z bieżącą kontrolą przebiegu autoryzacji transakcji i procesowania plików transakcyjnych

InPost SA

Kraków,

ul. Malborska 130

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RYSZARD WRZOSEK POLKERMESS

WARSZAWA, UL. ST. ŁYSZKIEWICZA 2A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE RAFAŁ MATUSIEWICZ

ZĄBKI, UL. LEGIONÓW 10A LOK.13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-LOG JAKUB MAJCHRZAK, KAROLINA MAJCHRZAK

WARSZAWA, UL. ZIĘBICKA 4/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIOTR SZOSTAK TRANSPORT PERFEKT

WARSZAWA, UL. MAŁA 14 LOK.3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ARTUR SZCZĘSNY LOGISTICS

WARSZAWA, UL. MIĘDZYNARODOWA 52/54A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MUSIC CONNECTION AGENCY GRZEGORZ POŁOMSKI

ŁOMIANKI, UL. PRZESKOK 37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE EŁK KAMIL WYSOCKI

EŁK, UL. SIENKIEWICZA 13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MACIEJ BAŃKOWSKI

BŁONIE, UL. BIENIEWO-PARCELA 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI ADMINISTRACYJNO-BIUROWE MARTA BARDYSZEWSKA

PIASECZNO, UL. MŁYNARSKA 39 LOK. 75

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE PIOTR KONICKI

BIELAWA, UL. WSPÓLNA 71

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

„ŁUK-MI” ŁUKASZ MILEWSKI

ZĄBKI, UL. KWIATOWA 16 LOK. 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU GREGOR GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

ZIELONKA, UL. LIPOWA 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE CELINA WARZYKOWSKA

ZĄBKI, UL. HELLERA 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-VOLL ARKADIUSZ VOLLMULLER

TŁUSZCZ, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 6 LOK. 43

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRISPOL KRZYSZTOF KACPRZAK

OSSÓW, UL. MATAREWICZA 254

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE LUKTRANS ŁUKASZ MICHALIK

NOWE LIPINY, UL. KRZYŻOWA 28

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAR-TRANS MARTA JANKOWSKA

KOBYŁKA, UL. MAŁA 20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSWIL ŁUKASZ WILCZYŃSKI

MARKI, UL. RYDZA ŚMIGŁEGO 92

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

POST-EXPRESS PRZESYŁKI KURIERSKIE ROBERT UNIOWSKI

WOŁOMIN, UL. LEGIONÓW 115

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAROSŁAW KOZERA

ZĄBKI, UL. J. G. CHŁOPICKIEGO 21

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PPDELMAR SP. Z O.O. MARIUSZ KOŹNIEWSKI, MARIUSZ ŁUKASZ PACZUSKI

OSTRÓWEK, UL. WARYŃSKIEGO 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MS MARCIN STYPIK

MYSŁOWICE, UL. LARYSKA 44A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RADOSŁAW SADZIŃSKI

DOBROPOLE, UL. DOBROPOLE 14B LOK. 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ROBERT JANKOWSKI

TORUŃ, UL. SZOSA OKRĘŻNA 6G/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. „WARIANT” PAWEŁ PASICH

PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. JANA LUDYGI 1/I LOK. 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MOTO-PARK TOMASZ ZIEMNIAK

TRZCIANA, UL. TRZCIANA 62

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA "PAWEŁ" PAWEŁ PYZIAK

TRZCIANA, UL. BŁĘDOWA ZGŁOBIEŃSKA 117A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EMKA MGR MAŁGORZATA SZYPER

KRASNE, KRASNE 20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PAWEŁ KURZEJA USŁUGI TRANSPORTOWE

BRATKOWICE, UL. BRATKOWICE 818A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KB LOGISTYKA SP. Z O.O. BARTOSZ WŁODYKA

GŁOGÓW MŁP., UL. RUDNA MAŁA 42B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AJT TRANSPORT SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ I JAROSŁAW TETFEJER

WARSZAWA, UL. MODZELEWSKIEGO 6 M.19

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

INVESTA TRADE SP. Z O.O. MARIUSZ ARKADIUSZ MYCKA

WARSZAWA, UL. WAŁBRZYSKA 11 LOK. 253A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR BORKOWSKI

WARSZAWA, UL. 1 SIERPNIA 32A LOK. 23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SPED-TRANS BARBARA STEMPKOWSKA

GRODZISK MAZOWIECKI, UL. T. BAIRDA 24A LOK. 21

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI PIOTR PIOTR WŁODARCZYK

WARSZAWA, UL. MYSZKOWA 4 LOK. 53

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ROB-KAR ROBERT STANKIEWICZ

WARSZAWA, UL. ŻYRARDÓWSKA 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATEUSZ CHYŻY TRANSPORT

WARSZAWA, UL. SKRAJNA 1 LOK. 86

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE KONRAD PIECZAROWSKI

WARSZAWA, UL. TARNOGÓRSKA 25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU „WALDPOL” WALDEMAR WITKOWSKI

WARSZAWA, UL. STAREJ BAŚNI 5 LOK.64

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WIKTRANS SP. Z O.O. WALDEMAR PAWŁ RATYŃSKI, KRYSTIAN MARCIN GWOŹDŹ

WARSZAWA, UL. OGRODOWA 37 LOK. 50

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

NFK PRUSZKÓW SP. Z O.O. MAREK SZCZYGLAK, DOMINIK JANKOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI, UL. RÓŻANA 10A LOK.9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA TRANSPORTOWA MARCIN GŁOGULSKI

NOWY DWÓR MAZOWIECKI, UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 2 LOK. 8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P-TRANS PIOTR MICHALCZYK

LEONCIN, UL. KRUBICZEW 12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LACUS TSL DANIEL CIEŚLAK

KOŁBIEL, UL. GRANICZNA 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PS-TRANS PIOTR BĘCZKOWSKI

PIASTÓW, UL. AL. TYSIĄCLECIA 4 LOK. 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PS-TRANS MARTYNA SIKORA

PRUSZKÓW, UL. CERAMICZNA 6/30

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

K-TRANS URSZULA WANDAS

OLSZEWICA STARA, UL. WARSZAWSKA 25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

E-MAR MARCIN ŻOŁEK

SEROCK, UL. SKUBIANKA 30

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALDA DARIA DĄBROWSKA

LEGIONOWO, UL. ZEGRZYŃSKA 29 LOK. 58

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE DAMIAN ŻOŁEK

KAŁUSZYN, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADRIAN PISARSKI

LEGIONOWO, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 43B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BEATA GOŁAŚ

MIŃSK MAZOWIECKI, UL. TOPOLOWA 39 LOK. 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MOTO - MATTI NORBERT SKORULSKI

BIAŁYSTOK, UL. MARMUROWA 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANTOM S.C. ANDRZEJ LEWKOWSKI

BIAŁYSTOK, UL. DWORSKA 1A/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA KURIERSKA MIKI MICHAŁ KISIEL

JESIONÓWKA, UL. KORYCIŃSKA 25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-4 YOU KAMIL CIEPŁY

WADOWICE, UL. SADOWA 23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.H.U. JAMAJKA MIKOŁAJ GŁAŻEWSKI

DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, UL. RZEMIEŚLNICZA 20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WENA DANIEL WEYNA

BYDGOSZCZ, UL. HETMAŃSKA 12 LOK. 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANTONI PANNERT

INOWROCŁAW, UL. JAŚMINOWA 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOR-TRANS DOROTA RADZIĘDA

PAKOŚĆ, UL. KOŚCIELEC 47A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSKAM PIOTR ADAMSKI

BRUDNIA, UL. BRUDNIA 37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KLIMAX MAKSYMILIAN KLIMKO

GNIEWKOWO, UL. ZAJEZIERNA 23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZUKO HUBERT KOWALCZYK

CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 7 LOK. 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SMALL BUSINESS CAPITAL PIOTR WDOWIAK

WARSZAWA, UL. KRÓLA MACIUSIA 7A LOK. 116

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KON-CARGO KONRAD RACHUBA

POKRZYWNICA, UL. GZOWO 25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE GRZEGORZ GRZYBOWSKI

CZĘSTOCHOWA, UL. DŹBOWSKA 23A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU BENDEK WOJCIECH BĘDKOWSKI

CZĘSTOCHOWA, UL. MOŚCICKIEGO 16/35

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KASPER ZDZISŁAW KASPRZYK

CZĘSTOCHOWA, UL. ZANA 5/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA WALDEMAR KLUSKA

CZĘSTOCHOWA, UL. MŁODOŚCI 21

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. ANETTE ANETA KASPRZYK

CZĘSTOCHOWA, UL. ZANA 1 LOK. 33

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JOLANTA KAPICA

CZĘSTOCHOWA, UL. SPÓŁDZIELCZOŚCI 6/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LIGISTIK TRANS SERVICE MICHAŁ SZTENCEL

CZĘSTOCHOWA, UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 27 LOK. 13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR JARCZYŃSKI

KONOPISKA, UL. ŚLĄSKA 54

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KAMIL KIECA

BLACHOWNIA, WYRAZÓW UL. KRZYWA 14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATI MATEUSZ KRYSTASZEK

WRZOSOWA, SOBUCZYNA UL. KONWALIOWA 44

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-CAR MICHAŁ NAJMAN

CZĘSTOCHOWA, UL. TUWIMA 2/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. KATARZYNA BONDYRA

WRĘCZYCA WIELKA, SZARLEJKA UL. ŁUKASIEWICZA 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SOPRANO DAMIAN CHŁAP

CZELADŹ, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 18 LOK. 10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU ENTERPOST PIOTR SOCHOWSKI

KOLBUDY, UL. PRZEMYSŁOWA 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JULIA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA IZABELA POLIT

GDAŃSK, UL. KAMIŃSKIEGO 5/40

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU LESZEK SOCHA

KOLBUDY, UL. ŁUKOWA 34

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"AMPOL" VARDAN DAVTYAN

GDAŃSK, UL. OJCOWSKA 37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

POLCARS PIOTR POLIT

GDAŃSK, UL. NOWATORÓW 8/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORT MONIKA FANZLOCH

GDAŃSK, UL. SŁONECZNA DOLINA 22A/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BAR "IKAR" S.C. MARIUSZ WESOŁOWSKI, MAŁGORZATA STATNIK

GDAŃSK, UL. HYNKA 59

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DES DARIUSZ SIWIK

GDAŃSK, UL. POMORSKA 90B/17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KINGA PATRZYLAS-ELŻANOWSKA

GDAŃSK, UL. ARKOŃSKA 27A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE UKASZ STUDZIŃSKI

GDYNIA, UL. ŚLĄSKA 22 LOK. 24

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

3DS DARIUSZ WROŃSKI

GOŚCICINO, UL. ŻYTNIA 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"TRANSPORT PROFESSIONAL&SAFE" ADAM HENEL

WEJCHEROWO, UL. FRANCISZKA FENIKOWSKIEGO 11 LOK 122

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAWID WENTA

REDA, UL. FRANCISZKA FENIKOWSKIEGO 6 LOK 59

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE ANDRZEJ WINCZEWSKI

POTUŁY, UL. POLNA 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE AGNIESZKA STACHOWICZ

KLESZCZEWO KOŚCIERSKIE, UL. JEZIERCE 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

NEGRO USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR SIWY

ŚWIEBODZIN, UL. TOPOLOWA 13 A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADMEN ADAM MENDYK

BLEDZEW, UL. GORUŃSKO 38

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KACPERSKI KRZYSZTOF

POTWORÓW, UL. KACPERKÓW 32

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KATARZYNA ŁOŚ

BĘDZIN, UL. BOLERADZ 36 A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

STACJA KONTROLI POJAZDÓW DELTA CAR S.C. IWONA BARTELLA, JACEK OKRĘGLICKI

CZELADŹ, UL. NOWOPOGOŃSKA 28

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PSP PIOTR SOJKA

BĘDZIN, UL. ZWYCIĘSTWA 2 LOK. 15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PATRYK NOCUŃ

BOBROWNIKI, UL. 1-EGO MAJA 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAMIAN SURMIK

SŁAWKÓW, UL. BURKI 55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWO-KURIERSKA DORIAN PIEKARCZYK

MIERZĘCICE, PRZERZYCE UL. TARGOWA 101

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARCIN KOLCZYK

SŁAWKÓW, UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KZYŻA 11/16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ ZEHNAŁ ŁUKASZ ZEHNAŁ

NIEZDARA, UL. ŹRÓDLANA 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

G.C.U.K. GABRIEL CIEŚLA

BYTOM, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 55 LOK.5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOMINIKA” ADRIANA SZAJTHAUER

CHORZÓW, UL. DŁUGA 47/43

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PATIX PATRYCJA GILEWSKA

CHORZÓW, UL. BATOREGO 96/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BARBARA TURKÓW

DĄBROWA GÓRNICZA, UL. LEGIONÓW POLSKICH 147 LOK. 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU „ANRO” ROBERT BOGUSZ

KATOWICE, UL. WANDY 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

CITRO ADAM DUDEK

DĄBROWA GÓRNICZA, UL. TYSIĄCLECIA 21 LOK 37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

„ANEZA” AGNIESZKA KACHNIARZ

DĄBROWA GÓRNICZA, UL. IDZIKOWSKIEGO 175

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORT JAKUB SZLUFCIK

SIEWIERZ, UL. MARCINKÓW 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA POGODA POLAND S.C. TOMASZ POGODA, MAGDALENA POGODA

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. RYBNICKA 61

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

G.S.- TRANS GIZELA COPA

KATOWICE, UL. TYSIĄCLECIA 90/192

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE FILIP PIOTR

MIKOŁÓW, UL. PLEBISCYTOWA 210 LOK.1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RAPORT S.C. DARIUSZ MARZEC, TOMASZ NIZGORSKI

KATOWICE, UL. WINCENTEGO WITOSA 38B LOK. 29

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

„SERWIS” KATARZYNA WUCZYŃSKA

KATOWICE, UL. JÓZEFA RYMERA 5/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AUTO KURIER DAWID LIPPOK

KATOWICE, UL. KRUCZA 24/46

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TREVOR PHU DAWID MENDRALA

KATOWICE, UL. DĘBOWA 10B LOK. 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BETA GROCHECKI KRZYSZTOF

ORZESZE, UL. MONIUSZKI 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DARSPEED DARIUSZ WACŁAWIK

MIKOŁÓW, UL. MŁYŃSKA 6/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JACK TRANS JACEK SIEMASZKO

ORZESZE, UL. MONIUSZKI 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE KATARZYNA LEWANDOWSKA

RUDA ŚLĄSKA, UL. ZABRZAŃSKA 62A LOK. 10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ CIBURA

RUDA ŚLĄSKA, UL. STORCZYKÓW 26

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MITRANS MONIKA SKUZA

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 22/20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMAR TOMASZ SKALSKI

SIEWIERZ, UL. SOSNOWA 12/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SILESIA EXPRESS DARIUSZ JAKÓBOWSKI

SOSNOWIEC, UL. RADOMSKA 20 LOK. 37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMIKA GROUP TOMASZ GRABOWSKI

CHORZÓW, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 4 LOK. 5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

„LEON” PAWEŁ ZIĘBA

SOSNOWIEC, UL. BOHATERÓW GETTA 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI PRZEWOZOWE OGERMAN ADAM

TARNOWSKIE GÓRY, UL. LASKOWICKA 16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE URSZULA CZOMBERA

PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. POKOJU 32

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATI MAREK GWÓŹDŹ

ŻORY, UL. GÓRNE PRZEDMIEŚCIE 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

IGOR EXPRESS MONIKA CHWISTEK

SOSNOWIEC, UL. CHŁODNA 4 LOK. 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMKAR TOMASZ PAZERA

DĄBROWA GÓRNICZA, UL. MICKIEWICZA 11/4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FOUR-BS RUBERT MUSIAŁ

RACŁAWICE, UL. KLONÓW 26

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BIBI TRANS ŁUKASZ GAJDA

SOSNOWIEC, UL. STAROPOGOŃSKA 51/235

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P&D KURIER SP. Z O.O. WERONIKA MUSZALSKA

WARSZAWA, UL. ERAZMA CIOŁKA 12/428

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"DAEWAN" JACEK IWAN

DRAWSKO-POM., UL. LINOWO 20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE ARTUR KUBIAK

BOGUSZÓW-GORCE, UL. M. NOWOTKI 3 LOK. 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TOMASZ BADZISZOWSKI

JUSZCZYN, UL. KOJSZÓWKA 166

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALEKSANDER MIODUNKA

LIBIĄŻ, UL. GROMIECKA 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAŁGORZATA KSIĄŻEK-CABAJ MAŁGORZATA KSIĄŻEK-CABAJ

KRAKÓW, UL. HEMARA 25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. "ANNA" PIOTR GRUSZKA

KRAKÓW, UL. OS. BOH. WRZEŚNIA 66/19

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE JAN WĄSOWICZ

MICHAŁOWICE, UL. ZAGÓRZYCE STARE 22

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. "WIDAN" KRZYSZTOF DANIELEWICZ, JOLANTA WILK

KRAKÓW, UL. OS. SZKOLNE 36/34

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ KWIECIEŃ

KRAKÓW, UL. OS. OŚWIECENIA 45/39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE ZBIGNIEW LESIAK

SUŁKOWICE, UL. BIERTOWICE 44

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LOGISTYKA MIEJSKA S.C. SZYMON TABORSKI, MACIEJ BRONIAREK

KRAKÓW, UL. WIDOK 12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"ART-KRAK" BARTŁOMIEJ STANACH

KRAKÓW, UL. OSIEDLE NA STOKU 19/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWA JOANNA DUDZIK-SEWERYN

KRAKÓW, UL. GROMADY GRUDZIĄŻ 23/58

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. „MESS” J. PATER JANINA PATER

WIELKA WIEŚ, BĘDKOWICE UL. DŁUGA 64

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PATRYCJA KOZIEŁ

SŁOMNIKI, UL. SMROKÓW 31

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-SZYKO MONIKA STACHURA

WIELICZKA, UL. OS. KOŚCIUSZKI 1/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

IWONA ALEKSANDER

RYMANÓW, LADZIN UL. RZESZOWSKA 29

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA MACIEJ WANIC

GRABOWNICA, UL. NIEBOCKO 201

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORTER USŁUGI TRANSPORTOWE ŁUKASZ DŻUŁA

NOZDRZEC, UL. NOZDRZEC 31B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DOBRAKADABRA SP. Z O.O. SERGII KOVALCHUK

OŻARÓW, UL. POZNAŃSKA 141

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RENMAKS SP. Z O.O. JAROSŁAW KRZYSZTOF ROGOZIŃSKI

WARSZAWA, UL. HOŻA 86 LOK. 410

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ STOKOWSKI

WARSZAWA, UL. J.U. NIEMCEWICZA 18A LOK. 23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P. TRANS RAFAŁ SIEDLECKI

WARSZAWA, UL. KOLOROWA 6/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE KAZIMIERZ MIERZEJEWSKI

NOWY KRASZEW, UL. JANA PAWŁA II 30B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZUSTER TSL SYLWESTER BARANOWSKI

ŁOMŻA, UL. BRZOZOWA 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EDMAR MAREK WALCZUK

KOBYŁKA, UL. INCENTEGO POLA 23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAROSŁAW OSTROWSKI

ŁÓDŹ, UL. REWOLUCJI 1405 20 M. 15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE "MIRAGE" MAGDALENA FRONTCZAK

ŁÓDŹ, UL. CHOPINA 2 M 55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOL TOMASZ OLEŚKO

RĄBIEŃ, UL. SZLACHECKA 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT REZLER

ŁÓDŹ, UL. PL. KOŚCIELNY 6 LOK. 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN CZUBALSKI

ŁÓDŹ, UL. ROBOTNICZA 3A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DANMAC DANIEL MACIEJ ŁUCZAK

ŁÓDŹ, UL. MARATOŃSKA 31 M 40

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GÓRAŚ SYLWIA GÓRSKA

ŁÓDŹ, UL. LEGIONÓW 146/20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZESYŁKI POCZTOWE, KURIERSKIE TRANSPORT PRYWATNY R.ANT-TRANS RYSZARD ANTCZAK

ŁÓDŹ, UL. ROJNA 50B M. 79

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JANUSZ MATUCIAK

ŁÓDŹ, UL. ŁAGIEWNICKA 102/116 M. 80

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EMBI EMILIA CIECHULSKA

ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 249/251 M. 12A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWY SŁAWOMIR POŹNIAK

ŁÓDŹ, UL. OLEŃKI BILLEWICZÓWNY 15 M. 14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE ZABSON MACIEJ ZABIELSKI

RZGÓW, UL. GRODZISKO 59

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE JAROMIR CYGULSKI

ŁÓDŹ, UL. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 22

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.H.U. PRZEMYSŁAW ŚMIAŁKOWSKI

KAZIMIERZ, UL. SIENKIEWICZA 43

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA "JURMAX" JURAND WAWRZONKIEWICZ

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, UL. PIŁSUDSKIEGO 9 M. 24

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PM-BROKER MIROSŁAW POTAKOWSKI

ZGIERZ, UL. SZCZAWIŃSKA

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GOLD-TRANS SEBASTIAN JONCZAK

BRATOSZEWICE, UL. GOZDÓW 5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WINATMAR MARCIN SKRABIŃSKI

ZGIERZ, UL. DUBOIS 14A/20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"SŁAW-MAR" SŁAWOMIR BORKOWSKI

BRATOSZEWICE, UL. KOŹLE 62

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU "IMP" MICHAŁ PASIUT

NOWY SĄCZ, UL. MAGAZYNOWA 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SIÓDEMKA-OLSZTYN PIOTR WARZECHA

OLSZTYN, UL. PRZEMYSŁOWA 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE ADAM KOWALCZYK

JEDWABNO, UL. POLNA 15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALF-TRANS ALFRED MICHALAK

BRZEG, UL. POLSKA 9/12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU "SOMARK" SOBIESŁAW MARKOWSKI

GRODKÓW, UL. FORMALSKA 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EURO-TRANS BOŻENA SUPOROWSKA

PACZKÓW, UL KAMIENICA 84

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DS.-TRANS DAWID SZCZOTKA

SKOROSZYCE, UL. GÓRNA 42

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAKU ALEKSANDER MACHAJ

OPOLE, UL. JANA STYKI 10a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LIGHT & DARK BARBARA BUKŁAD

OPOLE, UL. PLEBISCYTOWA 32/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIMA BOŻENA WĘGRZYN

OPOLE, UL. ROBOTNICZA 2-6/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ MUSZYŃSKI

OPOLE, UL. OBR. STALINGRADU 57/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWA "MARA" WERONIKA MITRASZEWSKA

OPOLE, UL. TĘCZOWA 23/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EASY OFFICE MACIEJ RUDNICKI

OPOLE, UL. HUBALA 5D/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DROS-TRANS DROSIK GRZEGORZ

OPOLE, UL. 1 MAJA 99/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI REMONTOWE ORAZ TRANSPORT MAGDALENA MICHALCZYK

OPOLE, UL. CHABRÓW 16/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SOKÓŁ PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI

MECHNICE, UL. NIEMODLIŃSKA 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

IDEALOG JOANNA TYTKO

GOGOLIN, UL. STRZELECKA 1/12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE "MIRAGE" DAMIAN FALKOWSKI

WARSZAWA, UL. ANASTAZEGO KOWALCZYKA 1C LOK. 100

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOM-KAD TOMASZ SZYMAŃSKI

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. SŁOWACKIEGO 160/162 LOK. 39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA KURIERSKA TRANSANDRE ANDRZEJ TARCZYŃSKI

GRABICA, UL. BĄKOWIEC 16A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWA LENAR ARKADIUSZ ADAMCZYK

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. WYSOKA 7 LOK. 5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWA MARIUSZ SAWICKI

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 257

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AUTO SIEDEM S.C. JANUSZ MAJDA, MONIKA PESTKA-MAJDA

GRABICA, UL. DZIWLE 15A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

OL-MAT MATEUSZ PĘCINA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. NOWOWIEJSKA 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DRUKARNIA KAMELEON SP. Z O.O. MICHAŁ BANASIK

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. PIOTRKOWSKA 55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI WULKANIZACYJNE EWA STĘPIEŃ

RADOMSKO, UL. PIŁSUDSKIEGO 35

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PM PETROLEN PRZEMYSŁAW ŚLĘZAKIEWICZ

PAWŁÓW BRZEG, UL. WESOŁA 10C

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LUK-TRANS ŁUKASZ MUSZKIET

RADOMSKO, UL. PIASTOWSKA 23 LOK. 31

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU OLIKA ANNA FLIGIEL

MASZEWO DUŻE, UL. DĘBOWA 50

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FAL-TRANS MARIUSZ KRZYSZTOFIK

ŁÓDŹ, UL. SNYCERSKA 1/47

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAL-TRANS TRANSPORT I SPEDYCJA RAFAŁ DAŁEK

ŚLESZYN, UL. ŚLESZYNEK 53

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

HANDEL-USŁUGI ROBERT TATARUK

POZNAŃ, UL. WITUCHOWSKA 12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

INTER-BIZ IWONA LEWANDOWSKA

PRZEMYŚL, UL. GRUNWALDZKA 47

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LUKA&TRANS ŁUKASZ WOŹNIAK

JASIENIEC, UL. SŁONECZNA 2A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"MK-CAR" MIROSŁAW KUŹMIŃSKI

SZYDŁOWIEC, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

UNI-CAT BARTOSZ WASZCZYK

SZYDŁOWIEC, UL. KOŚCIUSZKI 65

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JANUSZ GÓRECKI

RZESZÓW, UL. BALDACHÓWKA 5A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

HENRYKA PAPIERNIK

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, UL. LEGIONÓW 10/11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE RYSZARD PATER

RACŁAWÓWKA, UL. RACŁAWÓWKA 304

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARIO-RES USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ MIĘDLAR

RZESZÓW, UL. POTOKOWA 22

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.H.U. "BIG" TOMASZ GUNIA

RZESZÓW, UL. J.K.  CHODKIEWICZA 10/5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHPU "TAN-GAZ" WOJCIECH PŁONKA

RZESZÓW, UL. LANGIEWICZA 69

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KAMTUR ARTUR AUGUSTYNIAK

RZESZÓW, UL. JASNA 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.H.U. TRANSPORT LORYSA EWELINA POCZĄTEK

WIDEŁKA, WIDEŁKA 613A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SA-CARS SYLWESTER LENAR

MARKOWA, MARKOWA 44

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AMA ANDRZEJ MAŁYCHA

SIEDLCE, UL. ŁOMŻYŃSKA 4A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE JANUSZ CHOJECKI JANUSZ CHOJECKI

SIEDLCE, UL. SOKOŁOWSKA 71/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EMES PAWEŁ SZULC

SIEDLCE, UL. KRAKÓWKI 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MIDAB MICHAŁ DĄBROWA

SIEDLCE, UL. OGRODOWA 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALEX MARCIN RZEŹNIK

SIEDLCE, GRABIANÓW UL. WRZOSOWA 43

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

REFIT EWA CHROMIŃSKA

DOMANICE, UL. DOMANICE 63

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AVANT MICHAŁ KAMIŃSKI

MIŃSK MAZOWIECKI, UL. NOWY ŚWIAT 70

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORT USŁUGI HANDEL MACIEJ MUCHA

GROCHÓW WŁOŚCIAŃSKI, UL. SOKOŁOWSKA 47

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MIT-POL PAWEŁ MITRZAK

JASIEŃ, UL. JASIEŃ 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PAKA LIDIA LIDIA FEDORCZYK

WĘGRÓW, UL. POLNA 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PLI-TRANS IWONA PLISZKA

WĘGRÓW, UL. RÓŻANA 10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWA ROGULSKI TADEUSZ

LEŚNIKI, LEŚNIKI 49

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-ROL USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE AGNIESZKA POWIERŻA

ZABRODZIE, UL. CHOSZCZOWE 14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KAM-POL USŁUGI TRANSPORTOWE KAMIL POŁASKI

ZĄBKI, UL. POWSTAŃCÓW 4B LOK. 115

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHP „MISZ-CHEM” STANISŁAW MISZTA

STOCZEK ŁUKOWSKI, UL. STARE KOBIAŁKI 20A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

IDEATECH MICHAŁ DUCKI

WARSZAWA, UL. GŁĘBOCKA 100 LOK. 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PACK&HOUSE MAŁGORZATA JASZCZUK

SOKOŁÓW PODLASKI, UL. ZALEWSKIEGO 8 M. 46

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ PISZCZ

STOCZEK ŁUKOWSKI, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 101 LOK. 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOMINIKA RAJSKA

SIERADZ, UL. SIEMIANOWICZA 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU REMIGIUSZ MIKOŁAJCZYK

ZDUŃSKA WOLA, UL. KAŁUŻEWSKIEGO 3C/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ARKADIUSZ DZIERŻANOWSKI

RAWA MAZOWIECKA, UL. KATOWICKA 24 B 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

K.B.T. TRANS BOGDAN MALICKI

RAWA MAZOWIECKA, UL. ROSSOCHA 14 LOK.10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU MARCIN LASOTA MARCIN LASOTA

SKIERNIEWICE, UL. IWASZKIEWICZA 6 LOK 53

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KUGA PIOTR KUC

SKIERNIEWICE, UL RAWSKA 83C/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHP MATEUSZ ZAKOŚCIELNY

RADOMSKO, UL. DEMBOWSKIEGO 12A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "DOBRY MEBEL" TERESA MAKSYMIUK

SUWAŁKI, UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 10/26

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

CETRANS MACIEJ CEMBOR

AUGUSTÓW, UL. 29 LISTOPADA 12/38

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-VIK TRANSPORT PRZEPROWADZKI MACIEJ MURASZKO

EŁK, UL. GIZEWIUSZA 1 LOK. 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

IGNACENTO CEZARY ROMANOWSKI

EŁK, UL. TUWIMA 10/62

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAZURSKI OGRÓD KRZYSZTOF OLSZEWSKI

EŁK, UL. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 2 LOK. 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KP TRANSPORT WOJCIECH SIENKIEWICZ

EŁK, UL. STASZICA 29

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TEAM SERWIS S.C. DAMIAN GUTOWSKI, BARBARA MAŁECKA

EŁK, UL. SASANKOWA 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS PLANET PIOTR RAKOWSKI

EŁK, UL. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO 5 LOK. 62

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRZYŚ-MOTO KRZYSZTOF POGORZELSKI

ORZYSZ, UL. OS. ROBOTNICZE 58

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ROTBAUM SP. Z O.O. MARCIN PIOTR PAŁASZ

SZCZECIN, UL. ADAMA MICKIEWICZA 8/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RYSZARD POTECKI

CHOCIWEL, UL. STARZYCE 22A/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE BARTOSZ WĘGIELNIK

STARGARD, UL. MARII KONOPNICKIEJ 10A/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ RASZCZUK

STARGARD, UL. ŚLĄSKA 7/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GRZEGORZ KATNER TRANSPORT

STARGARD SZCZECIŃSKI, UL. OS. ZACHÓD B27/A9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AKB ARKADIUSZ BARAŃSKI

TORUŃ, UL. PROSTA 21/23 LOK 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRZYSZTOF KOTULIŃSKI

STARGARD SZCZECIŃSKI, UL. OS. ZACHÓD B22/H2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

APORTTRANS TOMASZ SKIBA

ŚWINOUJŚCIE, UL. KOMANDORSKA 1A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANDRZEJ OPALA

NOWOGARD, UL. SIECIECHOWO 14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE I POCZTOWE PAWEŁ SOBCZAK

NOWOGARD, UL. BOGUSZYCE 8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE "DARMAR" DARIUSZ OGOREK

RESKO, UL. MIŁOGOSZCZ 1/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADYZ MACIEJ DYONIZIAK

PŁOTY, UL. WYSZOBÓR 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-TOM TOMASZ POROWSKI

BANIE, UL. BANIEWICE 39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

CARSAN FHU SANDRA GRZESZCZUK

SZCZECIN, UL. POMARAŃCZOWA 23/13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAKUB DZIĘSŁAW

GRUDZIĄDZ, UL. BORÓWKOWA 35/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MELMAX PIOTR SOBECKI

TORUŃ, UL. JAMONTTA 1 LOK. 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DSR DAMIAN SOBECKI

CHEŁMŻA, UL. JANUSZEWO 16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARCIN ZWIERZYŃSKI

TORUŃ, MAŁA NIESZAWKA UL. KWIATOWA 8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAMIAN CENTKOWSKI

TORUŃ, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 9 LOK. 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.W. ALEKSANDRA JEZIERSKA

BYDGOSZCZ, UL. PRZESMYCKIEGO 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAT-SPEED MATEUSZ KRĘCISZEWSKI

CHEŁMŻA, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 8 LOK. 13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-FLIS ARKADIUSZ FLIS

TORUŃ, UL. LEGIONÓW 58 LOK. 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RESTAURACJA LA SALLE TOMASZ DRÓŻDŻ

BYSTRZYCA KŁ., UL. PL. WOLNOŚCI 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SHAFT MICHAŁ GOROSZKO

DZIERŻONIÓW, UL. OS. TĘCZOWE 20A/4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SŁAW-TRANS SŁAWOMIR MIKOŁAJCZYK

SZCZYTNA, UL. BOBROWNIKI STARE 8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE DANIEL FEDOREC

SZCZYTNA, UL. H. SIENKIEWICZA 22/12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA WIELOBRANŻOWA ALEKSANDRA KUŹNIEWSKA

ŚWIDNICA, UL. KONONIERSKA 18/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE, MARKETINGOWE, BIUROWE, UBEZPIECZENIA MAGDALENA MALINOWSKA

ŚWIDNICA, UL. SŁOTWINA 19

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHPU BIURO RACHUNKOWE JULIAN WIRZESKI

NOWA RUDA, UL. BŁOTNA 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE ANDRZEJ WÓJCIK

GŁUSZYCA, UL. PIONIERÓW 6/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PTU TOMASZ DĄBROWSKI

ŚWIEBODZICE, UL. STAWOWA 5/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PIOTR” SŁAWOMIR SWOBODA

WAŁBRZYCH, UL. I. GRABOWSKIEJ 20/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE ŁUKASZ KŁOSOWSKI

WAŁBRZYCH, UL. KASZTELAŃSKA 38-27

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AGA TRANS AGNIESZKA KOZIEŁ

WAŁBRZYCH, UL. S. BATOREGO 23/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ MALEC

WAŁBRZYCH, UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ 6/15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE MATEUSZ BARYGA

WAŁBRZYCH, UL. PIASTA 10/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAS DAMIAN SKOCZEŃ

JAWORZYNA ŚL., UL. BOLESŁAWICE 34

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE IWONA OSTOLSKA

WAŁBRZYCH, UL. ARMII KRAJOWEJ 6 LOK. 10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŻABSKI TRANS BARTOSZ OLECHNOWICZ

WAŁBRZYCH, UL. TEATRALNY 4/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WIOL-TRANS WIOLETTA DORUCH

BOGATKI, UL. KRÓLEWSKA 109A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BAYER-TRANS ŁUKASZ BAJERSKI

CIECHOCINEK, UL. GEN. JÓZEFA BEMA 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

OLTRANS AGATA BIELAK

WARSZAWA, UL. ODKRYTA 46 LOK. 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"INTEGER 8" AGNIESZKA SOKÓŁ

ZAMOŚĆ, UL. SZCZEBRZESKA 21

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PPH MIKA AGNIESZKA CWOJDZIŃSKA

ZIELONA GÓRA, UL. AGRESTOWA 5A/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU ELŻBIETA OLGA GOŁĄB

POMORSKO, UL. PIASKOWA 131

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BAROKO EWA DMUCHOWSKA

ZIELONA GÓRA, UL. AGRESTOWA 5B/12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"BAROKO" MACIEJ DMUCHOWSKI

ZIELONA GÓRA, UL. OSIEDLE POMORSKIE 10C

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DOTYK KOMFORTU MAGDALENA SZPAK

ZIELONA GÓRA, UL. SŁOWACKA 6A/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.T. "ALFA" NONNA URBANEK-WUZAR

KRAKÓW, UL. NIKIFORA 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TENZO WOJCIECH SEWIOŁ

KRAKÓW, UL. J. BRZECHWY 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LEJDIS MAGDALENA NIKLIC

ŁÓDŹ, UL. RYDZOWA 13 M. 10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"AUTO-BUS" ROBERT ZABOROWSKI

ŁÓDŹ, UL. ROJNA 47 M. 57

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA LILIANNA SEKRET

CZĘSTOCHOWA, UL. MALOWNICZA 197

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"URPOL" PIOTR URBANIAK

CZĘSTOCHOWA, UL. SIEDLECKA 19A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BIZMUT PIOTR BEDNAREK

CZĘSTOCHOWA, UL. LUDOWA 207

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SALON ZDROWIA I URODY „OXY” KRYSTYNA ŚWIDA

WARSZAWA, UL. WĄWOZOWA 20 LOK. 003

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SUNTRANS SP. Z O.O. PIOTR JULIAN KONDRAT

WARSZAWA, UL. ZAMIANY 8 LOK.U2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KLM HOLDING KATARZYNA MACIAK

WARSZAWA, UL. GŁĘBOCKA 56G LOK. 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

NAT-AUTO NATALIA KIEŁBOWICZ

WARSZAWA, UL. BYŁAWY 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU GABO SŁAWOMIR MARKOWSKI

WARSZAWA, UL. OBIEGOWA 41

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

R. TRANS RAFAŁ WRZOSEK

WARSZAWA, UL. STEFANA ŁYSZKIEWICZA „PECHOWCA” 2A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SZYMON KULESZA

WARSZAWA, UL. OBIEGOWA 23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.W. BUDREKO JÓZEF WEYNA

DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, UL. RYDYGIERA 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SYLWIA JEZIERSKA

CZARNOWO, UL. MODRZEWIOWA 11A/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

OLSZEWSKA MONIKA OLSZEWSKA

BYDGOSZCZ, UL. WIEJSKA 29

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AGAB KWIECIŃSKI KRZYSTOF

KATOWICE, UL. BPA T. KUBINY 9/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE „ANDRZEJ” ANDRZEJ PYKA

KATOWICE, UL. WOJCIECHA 53 LOK. 32

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORT ŁUKASZ WAJDA

KATOWICE, UL. WOJCIECHA 45 B LOK.9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. „ANIX” ANNA GŁOGOWSKA

KATOWICE, UL. SZARYCH SZEREGÓW 78

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ARTUR SZCZOT

SZCZECIN, UL. SANATORYJNA 30 LOK. 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAN GNACIŃSKI

BANIE, UL. KUNOWO 42/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE BRS ROBERT SIEDLECKI

GOLENIÓW, UL. SZKOLNA 40D LOK. 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"MAGDALENA ŁUCZAK" MAGDALENA ŁUCZAK

SZCZECIN, UL. OS. KASZTANOWE 84B/4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MJ TRANS MARCIN JADCZAK

SZCZECIN, UL. CHŁOPSKA 65/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ PIOTROWSKI

SZCZECIN, UL. OS. KASZTANOWE 3D LOK. 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI-HANDEL MACIEJ RELICH

SZCZECIN, UL. GOPLAŃSKA 38

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KAMIL GROSZEWSKI

TORUŃ, UL. WĄSKA 7A LOK. 8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU AMBERTOR HIGIENA ŁUKASZ FLIS

PŁUŻNICA, UL. UCIĄŻ 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAKUB GRUCHLIK

TORUŃ, UL. WĄSKA 7A/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SPARROW BHP SŁAWOMIR WRÓBEL

GDAŃSK, UL. WAGNERA 6/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DEJVTRANS DAWID WRÓBEL

GDAŃSK, UL. WAGNERA 6/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AJ JOANNA JAMROZIK

GDYNIA, UL SWARZEWSKA 54B/20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

INTEGER 34 GRZEGORZ SZTANDERA

PIEKOSZÓW, UL. ŁOSIENEK 84A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

CK LOGISTICS SP. Z O.O. PATRYCJA JASTRZĄB

KIELCE, UL. ŻURAWIA 55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"COPY LAND" MACIEJ ZAWISZA

BIAŁYSTOK, UL. JAGIENKI 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DELIVER SP. Z O.O. URSZULA KIEWIAK

BIAŁYSTOK, UL. HETMAŃSKA 40 LOK. 111

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA TRANSPORTOWA BCHTRANSPORT MAREK BŁOCH

BYDGOSZCZ, UL. ZBRACHLIŃSKA 50

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPACK RAFAŁ OLSZEWSKI

BYDGOSZCZ, UL. WIEJSKA 29

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARIUSZ KWIATKOWSKI

ZIELONA GÓRA, UL. OS. POMORSKIE 1E/17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE TOMASZ ŚLUSARCZYK

KLENICA, UL. KARGOWSKA 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PARTNER-TRANS KRZYSZTOF DŁUGOSZ

ZIELONA GÓRA, UL. CHMIELNA 38/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

2 FAST RADOSŁAW KUŹMIK

ZIELONA GÓRA, UL. OSIEDLE POMORSKIE 2B/11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RENEX RENATA GRONKOWSKA

BABIMOST, UL. GAGARINA 3/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KAJMAL - JACEK CZUBKOWSKI

DROSZKÓW, UL. DROBIARSKA 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAWTRANS KAROLINA KOSTRZEWSKA

ZIELONA GÓRA, UL. WŁADYSŁAWA iv18/77

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

B.G. TRANS BŁAŻEJ GOLCZYK

ZIELONA GÓRA, UL. ZAWADA-TRUSKAWKOWA 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GERDA ANETA LEWANDOWSKA

ŁÓDŹ, UL. RYDLA 6 M 47

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LEONCARS ROMAN SCHMIDT

FALMIROWICE, UL. WIEJSKA 2D

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWO TRANSPORTOWA DARIUSZ LACHNIK

OPOLE, UL. DEYNY 5/16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DM-TRANS DAMIAN MIKOLAS

KOMPRACHCICE, WAWELNO UL. KOŚCIELNA 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

wg stanu na dzień 7.11.2017 r.

Drukuj