Zgodnie z art. 111 b ust. 1 ustawy Prawo bankowe informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych wykonujących czynności na rzecz PKO Banku Polskiego:

NAZWA FIRMY SIEDZIBA ZAKRES PRAC NA RZECZ PKO BP
Asseco Data Systems SAGdynia, ul. Podolska 21Świadczenie usług związanych z wydrukiem i wysyłką korespondencji 
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13 

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Jana Olbrachta 94

 Świadczenie usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Warszawa, 
ul. Jana Olbrachta 94

Świadczenie usług związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Warszawa, 
ul. Jana Olbrachta 94

Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem punktów akceptujących instrumenty płatnicze

DINERS CLUB POLSKA Sp. z o.o.

Warszawa, 
ul. Senatorska 12

Świadczenie usług związanych z wydawaniem kart Diners Club pod znakami Diners Club i PKO BP

 

SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

Zgierz, 
ul. Andrzeja Struga 43

Świadczenie usług związanych z utylizacją dokumentacji niearchiwalnej Banku 

PWPW SA

Warszawa,

ul. Sanguszki 1

Świadczenie usług związanych z personalizacją kart pod wspólnym znakiem Banku i Diners Club

 

KRUK SA

Wrocław,

ul. Wołowska 8

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku 

S&T Poland Sp. z o.o.

Warszawa, 
ul. Poleczki 35

Świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania PKO Banku Polskiego S.A.

 

KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Jana Kazimierza 53/55

Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

Konsalnet Cash Management Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Jana Kazimierza 53/55

Solid MCG Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Postępu 17

Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

 

WSI Warszawska

Sp. z o.o.

Mościska, p. Izabelin

ul. 3 Maja 101/103

Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

 

IRON MOUNTAIN POLSKA Sp. z o.o.

Reguły, ul. Regulska 2

Świadczenie usług związanych z organizacją i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego i Elektronicznego w tym archiwizowania i niszczenia dokumentacji Banku

 

IRON MOUNTAIN POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

Reguły, ul. Regulska 2

KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Jana Kazimierza 53/55

Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

Konsalnet Cash Management Sp. z o. o.

Warszawa,

ul. Jana Kazimierza 53/55

mBank SA

 

Warszawa

ul. Senatorska 18

 

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligatariuszy, którzy za pośrednictwem mBanku SA jako Współaranżera i Dealera Programu Emisji nabyli obligacje krótkoterminowe PKO Banku Polskiego SA wyemitowane na podstawie Emisji Obligacji na rynek krajowy

SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

Zgierz, 
ul. Andrzeja Struga 43

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji makulatury bankowej, pieczęci metalowych i z tworzyw sztucznych, kopert bezpiecznych z dokumentacją poufną oraz plomb plastikowych

Kantar Millward Brown SA

Warszawa

ul. Branickiego 17

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

Kantar TNS Polska SA

Warszawa

ul. Wspólna 56

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

 

GEMALTO Sp. z o.o.

Tczew

ul. Skaryszewska 2

Świadczenie usług związanych z personalizacją kart płatniczych i autoryzacyjnych Banku

 

ANDRA Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Pryzmaty 6/8

Świadczenie usług związanych z instalacją i serwisem systemów home-banking u klientów oraz szkoleniem klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej

S&T Poland Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Poleczki 35

Impel Cash Solutions

Sp. z o. o.

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

Łódź

ul. Lutomierska 131

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

 

Poczta Polska SA

Warszawa

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

Łódź

ul. Lutomierska 131

Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp.k.

Warszawa

Rondo ONZ 1

Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

Asseco Poland SA

Rzeszów

ul. Olchowa 14

Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

 

APS Poland SA

Wocław,

ul. Ostrowskiego 13D

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

 

 

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp. komandytowa

Wrocław,

ul. Objazdowa 50

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

EOS KSI Polska Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7A

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

PBS Sp. z o.o.

Sopot,

ul. Junaków 2

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Cypryjska 72

Świadczenie na rzecz banku pełniącego rolę wydawcy usług w zakresie:

-         zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury  potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link,

-         generowania i przesyłania  kodów jednorazowych służących do realizacji transakcji mobilnych, transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Cypryjska 72

Świadczenie na rzecz agenta rozliczeniowego będącego bankiem usług w zakresie:

-    zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych,

-    przetwarzanie danych osobowych akceptantów  w celu realizacji zadań wynikających z umowy

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIKA Sp. z o.o.

Gdańsk,

ul. Spadochroniarzy 7

Świadczenie usług związanych z archiwizacją dokumentacji papierowej i obsługą korespondencji na rzecz Banku

TALEX SA

Poznań,

ul. Karpia 27D

Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A.

Agencja K2.pl sp. z o.o. s.k.a.

Warszawa,

ul. Domaniewska 44A

Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku

 

FORDATA Sp. z o.o.

Poznań

ul. Taczaka  24/lok.105

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie stworzenia, zarządzania i utrzymywania bezpiecznego Wirtualnego Pokoju Danych

Consulenza Aleksandra Porębska-Nowak,  jednoosobowa działalność gospodarcza

Poznań

ul. Przybyszewskiego 17/5

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym aktualizacja systemu VDR i wsparcie techniczne  dla użytkowników VDR

Conzu Marketing Aleksandra Prusator, jednoosobowa działalność gospodarcza

Gdańsk

ul. Dźwigowa 13A/1

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym wsparcie techniczne dla użytkowników VDR

DEV.NET Dariusz Zamorski, jednoosobowa działalność gospodarcza

Poznań,

ul. K. Libelta 1A lok.2

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z aktualizacją systemu VDR i wsparciem technicznym dla użytkowników VDR

Accenture Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Sienna 39

Świadczenie usług konsultacyjnych oraz dotyczących analitycznego i operacyjnego rozwoju CRM

K2 Media SA

Warszawa

ul. Domaniewska 44A

Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami dotyczącymi mediów, kreatywnymi i SEO/SEM

 

Oktawave Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Domaniewska 44A

Świadczenie usług pomocniczych związanych z administracją serwerami i infrastrukturą informatyczną

 

 

K2 Search Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Domaniewska 44A

Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami SEO/SEM

Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

Warszawa

ul. Pileckiego 65

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

MIGAM „RKPK” SP. z o.o. s.k.a.

Warszawa

ul. Raduńska 6

Świadczenie usług związanych z tłumaczeniem online z języka migowego na język polski mówiony

 

SAS Institute Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Gdańska 27/31

Świadczenia usług w zakresie budowy i rozwoju systemu EFM oraz integracji systemu EFM z innymi systemami informatycznymi Banku

 

Accenture Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Sienna 39

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie utrzymania Systemu EFM

Intrum Justitia Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Domaniewska 48

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

 

Kancelaria Prawna LEXUS M. Bobolewski i Spółka

Wrocław

ul. Opatowicka 130

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

 

Biuro Nieruchomości ANMA - MK Kuczyński

Lublin

ul. Bieczyńskiego 4 lok.13

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

 

Infinite DATA Services Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Srebrna 16

Świadczenie czynności pomocniczych polegających na udziale w testach oprogramowania realizowanych przez dostawcę oraz udziale w usuwaniu błędów jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania systemu  CRM

 

Agencja Warszawa

Sp. z o.o. s.k.a.

Warszawa,

ul. Szpitalna 8A

Świadczenie usług w zakresie opracowywania i realizacji kampanii marketingu bezpośredniego kierowanego do klientów Banku i osób zainteresowanych ofertą Banku

 

GFK POLONIA Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Ludna 2

Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

4P Research Mix Sp. z o.o.

Warszawa,

ul. Puławska 12A/5

Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

3S Data Center SA

Katowice,

ul. Gospodarcza 12

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie monitorowania systemu VDR, w tym zapewnienie kopii zapasowych

Poczta Polska SA

Warszawa,

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO Banku Polskiego SA

ArchiDoc SA

Chorzów,  ul. Niedźwiedziniec 10

Świadczenie usług związanych z utworzeniem i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego oraz obsługą Centralnego Archiwum Elektronicznego (umowa pilotażowa)

INFINITY GROUP Sp. z o.o.

Białystok, ul. Składowa 12

Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku (umowa zapasowa)

 

INWEMER  SYSTEM Sp. z o.o.

Warszawa, ul. J. Odrowąża 15

Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

 

EmoDomus Sp. z o. o.

Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 49 lok.218

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

REALS Nieruchomości Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Świętokrzyska 18

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

 

LBPO Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Pory 78

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

 

Ogrodnik Sobieralska-Sokolnicka Buśko Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.

Wrocław, Al. Piastów 20A

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

Warsaw Estate Sp. z o.o.

Warszawa, Obrzeźna 7A lok. U10

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

VINDIX SA

Warszawa, ul. Rzymowskiego 53

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

 

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.

Piotrków Trybunalski,

ul. Belzacka 176/178

Świadczenie usług związanych z drukiem i dystrybucją miesięcznych zestawień transakcji

It Development Sp. z o.o.

Poznań, ul. Murawa 29/1

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie rozwoju systemu VDR i wsparcia technicznego dla użytkowników VDR

 

ITS Szczepan Polberg

Warszawa, ul. Grójecka 43/1A

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie aktualizacji systemu VDR i wsparcia technicznego dla użytkowników VDR

 

Diners Club Bank AG

Wiedeń, Lassallestraße 3

Świadczenie czynności pomocniczych związanych z bieżącą kontrolą przebiegu autoryzacji transakcji i procesowania plików transakcyjnych

 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SAul. J. Kaczmarskiego 77, Warszawa

Świadczenie czynności w zakresie przekazywania przez Bank za pośrednictwem BIK do BIG InfoMonitor informacji gospodarczych i korzystania przez Bank z usług dodatkowych świadczonych przez BIG InfoMonitor wspierających odzyskiwanie należności

Biuro Informacji Kredytowej SA

ul. J. Kaczmarskiego 77A, Warszawa

InPost SA

Kraków,

ul. Malborska 130

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DINOTRANS DANIEL RYCHLIKOWSKI

ŻYWIEC, UL. OSIEDLE PARKOWE  1/35

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAR-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE JAROSŁAW PNIOK

CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO  6/18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KOBI - TRANS JACEK KOBIAŁKA

PISARZOWICE, UL. SZKOLNA  88

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KORZONKIEWICZ WŁODZIMIERZ USŁUGI TRANSPORTOWO-TOWAROWE

BRZESZCZE, UL. ŚW. IDZIEGO 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAŁGORZATA JAGOSZ

ŁODYGOWICE, UL. POD GRAPĄ  1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ MAZANOWSKI

BIELSKO-BIAŁA, UL. CZELADNICZA  9A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ PIORUŃSKI

RADOMSKO, UL. PIŁSUDSKIEGO  35

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MILOTRANS KOBZA PAWEŁ

MIĘDZYRZECZE GÓRNE, UL. MIĘDZYRZECZE GÓRNE 315

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

NOTABENE MARCIN KUGLARZ

BIELSKO-BIAŁA, UL. PIASTOWSKA  42/32

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PATROTRANS PATRYCJUSZ CHRUSZCZ

BIELSKO-BIAŁA , UL. GOLESZOWSKA  2/147

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU A&PM PAWEŁ MARKIEL

MIEDZYRZECZE DOLNE, UL. MIEDZYRZECZE DOLNE  229

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU "FENIX" KATARZYNA CIERPUCHA

BIELSKO-BIAŁA, UL. ŻYWIECKA  146A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PROVE IT FILIP FIRGANEK

BESTWINA, UL. SZKOLNA  30

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAN-MOT2" JACEK JANOWSKI

BIELSKO-BIAŁA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  10/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

R-TRANS LUCYNA ZYGMUNT

LIGOTA, UL. BURZEJ 40

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

S TRANS SYLWIA OLMA

BIELSKO-BIAŁA, UL. KS. PAWŁA SKIBY 15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZYMON ISKRZYCKI USŁUGI TRANSPORTOWE

CZECHOWICE-DZIEDZICE, BRONÓW, UL. SZAFIROWA  20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZYMON RAJDA "RAJDA"

ANDRYCHÓW, SUŁKOWICE, UL. TURYSTYCZNA  105

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE BRONISŁAWA WAŁĘGA

BUCZKOWICE, UL. GRUNWALDZKA   795/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE FAUSTYNA ISKRZYCKA-KAWCZAK

LIGOTA, UL. BRONÓW UL. SZAFIROWA 20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE TOMASZ KOBZA

JAWORZE, UL. POD HERENDĄ 123/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZBIGNIEW KUCZERA F.H.U

WISŁA, UL. JULIANA OCHOROWICZA 2G

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZUBER LESZEK ZETPOL

CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. KRĘTA  62

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA PIOTR OWCZARZAK

BYDGOSZCZ, UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ  1/27

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JDJ GRUPA DARIUSZ KUCIŃSKI

DOBRCZ, UL. GĄDECZ  26E

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LEMAR  LESZEK KOMOROWSKI

BYDGOSZCZ, UL. NOAKOWSKIEGO 4/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PEDRO-TRANS ADAM SOKOLIŃSKI

BYDGOSZCZ, UL. KONOPCZYŃSKIEGO 3/24

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PROMOHOUSE MICHAŁ HUCHWAJDA

BYDGOSZCZ, UL. WOJCIECHA GERSONA  3/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ALINA CIESIELSKA

LNIANO, UL. MUKRZ 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO-MATEUSZ ZAJDA

BYDGOSZCZ, UL. KOTWICOWA 14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PŁODAMI ROLNYMI DARIUSZ GENTKOWSKI

BYDGOSZCZ, UL. TORUŃSKA 256

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRAZYNA BORKOWSKA

BYDGOSZCZ, UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO  16/48

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SIX SPORT WOJCIECH SUCHOMSKI

BYDGOSZCZ, UL. ZŁOTOWSKA 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

THE CUBE PAWEŁ LEWOSZ

SOKÓŁKA, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO  19

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE "MATEO" MATEUSZ BUJNY

BYDGOSZCZ, UL. FORDOŃSKA  163A/15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE PREKOP ROBERT

BYDGOSZCZ, UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ  14 /113

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANETA KASPRZYK F.H.U. ANETTE

CZĘSTOCHOWA, UL. ZANA  1/33

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BIZMUT PIOTR BEDNAREK

CZĘSTOCHOWA, UL. LUDOWA 207

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U KATARZYNA BONDYRA

WRĘCZYCA WIELKA, SZARLEJKA, UL. ŁUKASZEWICZA 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U POL-TRANS SŁAWOMIR SCHWAŁKOWSKI

BLACHOWNIA, UL. 1 MAJA 73

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JOLANTA KAPICA

CZĘSTOCHOWA, UL. SPÓŁDZIELCZOŚCI 6/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA LILIANNA SEKRET

CZĘSTOCHOWA, UL. MALOWNICZA  197

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MASTER" KAMIL KIECA

BLACHOWNIA, WYRAZÓW, UL. KRZYWA 14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F U.H. WALDEMAR KLUSKA

CZĘSTOCHOWA, UL. MŁODOŚCI 21

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GRZEGORZ GRZYBOWSKI USŁUGI TRANSPORTOWE

CZĘSTOCHOWA, UL. DŹBOWSKA 23B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KASPER ZDZISŁAW KASPRZYK

CZĘSTOCHOWA, UL. ZANA 5/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ SZTENCEL LIGISTIK TRANS SERVICE

CZĘSTOCHOWA, UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 27/13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

OSKAR TOMASZ NOWAK

MYSZKÓW, UL. 3-GO MAJA 26

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-CAR MICHAŁ NAJMAN

CZĘSTOCHOWA, UL. TUWIMA 2/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

URPOL PIOTR URBANIAK

CZĘSTOCHOWA, UL. SIEDLECKA  19A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR JARCZYŃSKI

KONOPISKA, UL. ŚLĄSKA  54

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

CETRANS MACIEJ KRZYSZTOF CEMBOR

AUGUSTÓW, UL. 29 LISTOPADA 12/38

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

COCAKABANA MARKUSZEWSKI PAWEŁ

EŁK, UL. KROKOCIE 20/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA "DOBRY MEBEL" TERESA MAKSYMIUK

SUWAŁKI, UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II  10/26

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KP TRANSPORT WOJCIECH SIENKIEWICZ

EŁK, UL. STANISŁAWA STASZICA  29

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRZYSZTOF POGORZELSKI KRZYŚ-MOTO

ORZYSZ, UL. OSIEDLE ROBOTNICZE  58

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RADOSŁAW SZAWAREJKO & MARCEL

EŁK, UL. JANA KILIŃSKIEGO 3E/56

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TEAM SERWIS S.C.

EŁK, UL. SASANKOWA 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE EŁK KAMIL WYSOCKI

EŁK, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA  13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE SAWICKI ANDRZEJ

EŁK, UL. PIWNIKA PONUREGO 5/45

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

3DS DARIUSZ WROŃSKI

GOŚCICINO, UL. ŻYTNIA 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BAR IKAR S.C. MARIUSZ WESOŁOWSKI MAŁGORZATA STATNIK

GDAŃSK, UL. HYNKA 59

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DEJVTRANS DAWID WRÓBEL

GDAŃSK, UL. RYSZARDA WAGNERA  6/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DES DARIUSZ SIWIK

GDAŃSK, UL. POMORSKA 90B/17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU ENTERPOST PIOTR SOCHOWSKI

KOLBUDY, UL. PRZEMYSŁOWA  3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA LESZEK SOCHA

KOLBUDY, UL. ŁUKOWA  34

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWA BATÓG MACIEJ BATÓG

SUCHY DĄB, GRABINY-ZAMECZEK, UL. DWORSKA 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KINGA PATRZYLAS-ELŻANOWSKA

GDAŃSK, UL. ARKOŃSKA  27A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KOLOSEUM PIOTR WYSZOMIRSKI

GDAŃSK, UL. ANGIELSKA GROBLA 7E/33

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ SKALSKI

GDYNIA, UL. NAGIETKOWA  48

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ STUDZIŃSKI USŁUGI KURIERSKIE

GDYNIA, UL. ŚLĄSKA   33/24

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MILEX MILAN POMASKI

GDAŃSK, UL. WILANOWSKA 10/31

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

OLEKSANDR POLOZ

GDAŃSK, UL. WSPÓŁCZESNA  2A/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

POLCARS PIOTR POLIT

GDAŃSK, UL. NOWATORÓW  8/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "R.R.D" ROBERT ROGOWSKI

GDAŃSK, UL. SANDOMIERSKA 43C

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-DAN DANIEL JAKRZEWSKI

KARTUZY,  GRZYBNO, UL. JASTRZĘBIA 19

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORT MONIKA FANZLOCH

GDAŃSK, UL. SŁONECZNA DOLINA  22A/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE ANDRZEJ WINCZEWSKI

SZYMBARK, POTUŁY, UL. POLNA  6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE GORITRANS ŁUKASZ NIŻYGOROCKI

ROTMANKA, UL. MALINOWA  12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE UKI ŁUKASZ KOSMALA

SUCHY DĄB, GRABINY-ZAMECZEK, UL. GDAŃSKA  68

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE AGNIESZKA STACHOWICZ

JEZIERCE, UL. JEZIERCE  2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SOPOT, UL. JÓZEFA KRASZEWSKIEGO 3/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADRIANA SZAJTHAUER FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DOMINIKA"

CHORZÓW, UL. DŁUGA 47/43

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AGAB KWIECIŃSKI KRZYSZTOF

KATOWICE, UL. BPA. T. KUBINY 9/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANEZA AGNIESZKA KACHNIARZ

DĄBROWA GÓRNICZA , UL. IDZIKOWSKIEGO  175

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ASTRO II SEBASTIAN BUGAJ

JAWORZNO, UL. MARTYNIAKÓW 8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AUTO KURIER DAWID LIPPOK

KATOWICE, UL. KRUCZA  24/46

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BALIŃSKI PAWEŁ PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAL-POL"

BĘDZIN, AL. H. KOŁŁĄTAJA 24/22A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAMIAN SURMIK

SŁAWKÓW, UL. BURKI  55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DARIUSZ JAKÓBOWSKI SILESIA EXPRESS

SOSNOWIEC, UL. RADOMSKA 20/37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DARSPEED DARIUSZ WACŁAWIK

MIKOŁÓW, UL. MŁYŃSKA 6/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAWID MENDRALA TREVOR PHU

KATOWICE, UL. DĘBOWA   10B/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FABIAN LITWIN FAB-TRANS

SOSNOWIEC, UL. RADOMSKA 20/38

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. "ANIX" ANNA GŁOGOWSKA

KATOWICE, UL. SZARYCH SZEREGÓW  78

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU "ANRO" ROBERT BOGUSZ

KATOWICE, UL. WANDY  1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. BARBARA TURKÓW

DĄBROWA GÓRNICZA, UL. LEGIONÓW POLSKICH  147/17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. "LAOS" LUCYNA SITKO

IMIELIN, UL. PODMIEJSKA  51

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KAMIL SZILKA

ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA  24/92

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WARIANT" PAWEŁ PASICH

PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. JANA LUDYGI  1/I/ 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA "MAR-TRANS" MARZENA MIOZGA

GLIWICE, UL. KRAKUSA  3/5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWO - KURIERSKA DORIAN PIEKARCZYK

MIERZĘCICE, PRZECZYCE, UL. TARGOWA  101

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

G.C.U.K. GABRIEL CIEŚLA

BYTOM, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 55/5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GROCHECKI KRZYSZTOF "BETA"

ORZESZE, UL. MONIUSZKI  17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

INDE ŁUKASZ MUCHA

KATOWICE, UL. GROMADZKA 34/E

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JACK TRANS JACEK SIEMASZKO

ORZESZE, UL. MONIUSZKI  17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KATARZYNA ŁOŚ

BĘDZIN, UL. BOLERADZ  36A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KETRABUD BARTŁOMIEJ ZAGÓRSKI

MYSŁOWICE, UL. SAPERÓW ŚLĄSKICH 1A/13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LEON PAWEŁ ZIĘBA

SOSNOWIEC, UL. BOHATERÓW GETTA 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ GAJDA BIBI TRANS

SOSNOWIEC, UL. STAROPOGOŃSKA  51/235

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ ZEHNAL

NIEZDARA, UL. ŹRÓDLANA  11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARCIN KOLCZYK

SŁAWKÓW, UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA  11/16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAREK MODRAKOWSKI

KATOWICE, UL. PANEWNICKA 14/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MIONIKA CHWISTEK IGOR EXPRESS

SOSNOWIEC, UL. CHŁODNA  4/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MS - MARCIN STYPIK

MYSŁOWICE, UL. LARYSKA  44A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MTRANS MONIKA SKUZA

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 22/20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PATIX PATRYCJA GILEWSKA

CHORZÓW, UL. BATOREGO   96/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PATRYK NOCUŃ

BOBROWNIKI, UL. 1 MAJA  18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PSP PIOTR SOJKA

BĘDZIN , UL. ZWYCIĘSTWA 2/15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RAPORT S.C., DARIUSZ MARZEC, TOMASZ NIZGORSKI

KATOWICE, UL. WINCENTEGO WITOSA   38B/29

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SERWIS KATARZYNA WUCZYŃSKA

KATOWICE, UL. JÓZEFA RYMERA 5/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SILESIA-TRANS ŁUKASZ SITKO

LĘDZINY, UL. PODMIEJSKA 14B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

STACJA KONTROLI POJAZDÓW DELTA CAR S.C. NATALIA BARTELLA, JACEK OKRĘGLICKI

CZELADŹ, UL. NOWOPOGOŃSKA  28

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SYL-POL SYLWESTER NOWICKI

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. TRAFALCZYKA   6A/4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SYSYDLACZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KATOWICE, UL. GEN. JÓZEFA HALLERA  40

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZWARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. KOTUCHY 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMAR TOMASZ SKALSKI

SIEWIERZ, UL. SOSNOWA 12/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMIKA GROUP TOMASZ GRABOWSKI

SOSNOWIEC, UL. CZARNA 8/17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMKAR PAZERA TOMASZ

DĄBROWA GÓRNICZA, UL. MICKIEWICZA  11/4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORT JAKUB SZLUFCIK

SIEWIERZ, UL. MARCINKÓW  4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORT-ŁUKASZ WAJDA

KATOWICE, UL. WOJCIECHA   45B/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE JAKUB GAJDZIK

SOSNOWIEC, UL. BRACI MIEROSZEWSKICH 59B/5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI PRZEWOZOWE OGERMAN ADAM

TARNOWSKIE GÓRY, UL. LASKOWICKA 16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE "ANDRZEJ" ANDRZEJ PYKA

KATOWICE, UL. WOJCIECHA   53/32

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE FILIP PIOTR

MIKOŁÓW, UL. PLEBISCYTOWA  210/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE KATARZYNA LEWANDOWSKA

RUDA ŚLĄSKA , UL. ZABRZAŃSKA  62A/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ CIBURA

RUDA ŚLĄSKA, UL. STORCZYKÓW  26

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE URSZULA CZOMBERA

PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. POKOJU 32

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WOD-KAN WIESŁAW CHAŁUPKA

KATOWICE, UL. PAWŁA KOŁODZIEJA 42/4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BOOKSNET BELMIR ALISPAHIĆ

KRAKÓW, UL. BARBARY 14/151

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EWA CISZOWSKA EEVIE

KRAKÓW, UL. STOJAŁOWSKIEGO  39/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TOMASZ RADZISZOWSKI

JUSZCZYN, UL. KOJSZÓWKA 166

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

HURTOWNIA WETERYNARYJNO-ZOOLOGICZNA "PUPILEK" KATARZYNA STANO

KLONÓW, UL. KLONÓW 30

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JOANNA DUDZIK-SEWERYN FIRMA USŁUGOWA

KRAKÓW, UL. GROMADY GRUDZIĄŻ  23/58

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATEUSZ KAMIŃSKI

ŚWIĄTNIKI GÓRNE, WRZĄSOWICE, UL. UROCZA  2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATEUSZ STATKIEWICZ MTRANSPORCIK

KRAKÓW, UL. STRADOMSKA  23/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MIX-BOX PAWEŁ PORĘBSKI

SKAWINA, UL. WYRWISKO 20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

NEFRETETE EDYTA SOBCZYK-GABRYŚ

KRAKÓW, UL. PIASTÓW  27/16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

OLGA ORKISZ TRANSKAM

KRAKÓW, UL. PRZY ARCE  15/39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PATRYCJA KOZIEŁ

SŁOMNIKI, UL. SMROKÓW  31

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIOTR GRUSZKA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "ANNA"

KRAKÓW, UL. OS.BOHATERÓW WRZEŚNIA 66/19

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RYSZARD TRĘBACZ USŁUGI TRANSPORTOWE

WĘGRZCE , UL. A 10/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AGATA ZEMAN FIRMA KUR-TRANS AGAMITANS AGAMITA

KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WYKI  12/16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BARTŁOMIEJ STANACH ART- KRAK

KRAKÓW, OS. NA STOKU   19/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BARTOSZ HANIACZYK BLIŹNIOK

ZAKOPANE, UL. SKIBÓWKI 30A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BEATA SŁAWIŃSKA

KRAKÓW, UL. GAZOWA 13/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BOGDAN KUCIEL WOOD AND STONE OF KRAKÓW

KRAKÓW, OS. ZŁOTEGO WIEKU 10/91

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

CAR TRANS KAROLINA CZERWIŃSKA

WIELICZKA, UL. MODRZEWIOWA 55H/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U "WIDAN"

KRAKÓW, OS. SZKOLNE  36/34

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BOSAK MARLENA

BOLECHOWICE, ZELKÓW, UL. JANA PAWŁA II 51

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

IWONA SZUL "CARMEN"

KRAKÓW, OS. NA WZGÓRZACH   35/33

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAKUB BIELAK

KRAKÓW, UL. WĄDÓŁ   22/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KATARZYNA KAJTA

KRAKÓW, UL. BRZESKA  12A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LOGISTYKA MIEJSKA S.C. SZYMON TABORSKI, MACIEJ BRONIAREK

KRAKÓW, UL. WIDOK  12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAŁGORZATA KSIĄŻEK-CABAJ

KRAKÓW, UL. HEMARA 25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAREK KLAKLA

KRAKÓW, UL. PODŁĘSKA  9/59

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATEUSZ KACZOR MAT KAR

KRAKÓW, UL. NARCIARSKA   2H/24

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATEUSZ NIKIEL

KRAKÓW, UL. WARSZAWSKA  1/19

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ KWIECIEŃ

KRAKÓW, OS. OŚWIECENIA   45/39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ SZATAN

KRAKÓW, UL. ZYGMUNTA MIŁKOWSKIEGO  14/45

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MONIKA STACHURA TRANS-SZYKO

WIELICZKA, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

NONNA URBANEK-LUZAR F.H.T. ALFA

KRAKÓW, UL. NIKIFORA  2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIOTR BARAN

KRAKÓW, UL. ŚW. KINGI  3/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ROMAN BARSKI ROMA

KRAKÓW, UL. SZYMONA ZIMOROWICZA 12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMASZ WIECIOŁKOWSKI

KRAKÓW, OS. PIASTÓW  65/27

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WOJCIECH SEWIOŁ TENZO

KRAKÓW, UL. JANA BRZECHWY  1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZBIGNIEW LESIAK

SUŁKOWICE, UL. BIERTOWICE  44

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BALTIVIA ANDRZEJ STRAUCHMANN

MANOWO, UL. MANOWO 7I

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DAWID SIUDA

ŚWIDWIN, UL. 3 MARCA 25/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FTU KRZYSZTOF KOWALSKI

KOSZALIN, UL. WŁADYSŁAWA SPASOWSKIEGO  8B/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.U.H. ANTON MAGDALENA ANTONOW

SIANÓW, UL. DWORCOWA  16B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

J.P. SOBCZAK PIOTR SOBCZAK

KOSZALIN, UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 26A/24

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-TRANSPORTOWE BALTIVIA ANNA STRAUCHMANN

MANOWO, UL. MANOWO 7/I

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RODIS KAMIL SIDOR

BOBOLICE, UL. POCZTOWA 9B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ROPRO ROBERT  PECZYŃSKI

KOSZALIN, UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 11B/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORTEX ARKADIUSZ NOWAK

KOSZALIN, UL. LECHICKA  70

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE GRABOWSKI JAKUB

SARBINOWO, UL. RÓŻANA 16B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY BRAM-KA TADEUSZ KAROLAK

KOSZALIN, UL. WENEDÓW 5D/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DUDEK ADAM CITRO

DĄBROWA GÓRNICZA, UL. TYSIĄCLECIA  21/37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA"EUROTRANS-MARK" WESTERLICH JOANNA

PILCHOWICE, UL. GÓRNICZA 16F

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA POGODA POLAND S.C POGODA TOMASZ I MAGDALENA

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. RYBNICKA  61

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ ECKERT - USŁUGI TRANSPORTOWE

GŁUBCZYCE, UL. KRAKOWSKA 3A/11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATI MAREK GWÓŹDŹ

ŻORY, UL. GÓRNE PRZEDMIEŚCIE  9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIOTREX-POL PIOTR KACZMARCZYK

PALOWICE, UL. WĄSKA 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.P.U.H. M-BUD KRZYSZTOF MICHAŁEK

ŚWIERKLANY GÓRNE, UL. JANKOWICKA 24A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PUH "K-MON" EDMUND KAŁUŻA

ZEBRZYDOWICE, UL. POZIOMKOWA 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SANDRA ŻÓŁTEK - SANI

GRUDYNIA WIELKA, UL. KOZIELSKA 27

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WERONIKA MARKIEWKA

ŚWIERKLANY, UL. POWSTAŃCÓW 29/A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WIESŁAW PIĄTEK

PSZÓW, UL. PSZOWSKA 497B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ARASAL ARKADIUSZ MAJDAŃSKI

ŁÓDŹ, UL. WODNA  15/68

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BARBARA CRASSA - MARTA ADAMIAK

ŁÓDŹ, UL. ZGIERSKA 124/140/226

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DANMAC DANIEL ŁUCZAK

ŁÓDŹ, UL. MARATOŃSKA  31/40

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EMBI EMILIA CIECHULSKA

ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 249/251 /12A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GAMA MARCIN GAŁECKI

SKIERNIEWICE, UL. NAPOLEOŃSKA 26

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GOLD-TRANS SEBASTIAN JONCZAK

BRATOSZEWICE, UL. GOZDÓW  5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GÓRAŚ SYLWIA GÓRSKA

ŁÓDŹ, UL. LEGIONÓW  146/20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

HENRYKA PAPIERNIK

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI , UL. LEGIONÓW  10/11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

IKS IWONA KUCIŃSKA

ŁÓDŹ, UL. KRÓLA WŁADYSŁAWA 56

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAROSŁAW OSTROWSKI

ŁÓDŹ, UL. REWOLUCJI 1905R. 20 LOK/15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARIUSZ MICHALAK

ŁÓDŹ, UL. SYRENKI 8/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARTA CICHAL " MARTA"

ŁÓDŹ, UL. GŁADKA 3/5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MIRAGE MAGDALENA FRONTCZAK

ŁÓDŹ, UL. CHOPINA 2 LOK/55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MT ARKADIUSZ GUBIEC

ŁÓDŹ, UL. LESZKA BIAŁEGO  6/11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SŁAW-MAR SŁAWOMIR BORKOWSKI

BRATOSZEWICE, UL. KOŹLE  62

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SMART ADAM WAJNHOLC

ŁÓDŹ, UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH    13/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOL TOMASZ OLEŚKO

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI,  RĄBIEŃ, UL. SZLACHECKA 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE JAROMIR CYGULSKI

ŁÓDŹ, UL. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU  22

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN CZUBALSKI

ŁÓDŹ, UL. ROBOTNICZA  3A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT REZLER

ŁÓDŹ, PL. KOŚCIELNY 6 /7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WINATMAR MARCIN SKRABIŃSKI

ZGIERZ, UL. DUBOIS 14A/20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY SŁAWOMIR POŹNIAK

ŁÓDŹ, UL. OLEŃKI BILLEWICZÓWNY  15/14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALF-TRANS ALFRED MICHALAK

BRZEG, UL. POLSKA  9/12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALTOK MARCIN KOGUT

PRUDNIK, UL. CZYŻOWICE 55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DARAN DARIUSZ ANDRUSIÓW

OPOLE, UL. CIESZYŃSKA 4/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAWID SZCZOTKA DS-TRANS

SKOROSZYCE, UL. GÓRNA  42

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DM-TRANS DAMIAN MIKOLAS

KOMPRACHCICE,  WAWELNO, UL. KOŚCIELNA  17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DROS-TRANS GRZEGORZ DROSIK

OPOLE, UL. 1 MAJA  99/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EURO-TRANS BOŻENA SUPOROWSKA

PACZKÓW, UL. KAMIENICA  84

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIMA BOŻENA WĘGRZYN

OPOLE, UL. ROBOTNICZA   2-6/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁOGOWO-HANDLOWA ANNA SAMSON

PAWŁOWICZKI, UL. KOŚCIUSZKI 19

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USLUGOWO TRANSPORTOWA DARIUSZ LACHNIK

OPOLE, UL. KAZIMIERZA DEYNY  5/16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

IDEALOG JANINA TYTKO

GOGOLIN, UL. STRZELECKA 1 /12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JOACHIM KACZMAREK

ZĘBOWICE, RADAWIE, UL. STAWOWA 5/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KAMIL LEDWOŃ

OPOLE, UL. BATALIONU "PARASOL" 9/303

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LEONCARS ROMAN SCHMIDT

FALMIROWICE, UL. WIEJSKA  2D

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LIGHT & DARK BARBARA BUKŁAD

OPOLE, UL. PLEBISCYTOWA 32 /3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MEFIS MAGDALENA STELMACH-JÓŹWIAK

OPOLE, UL. GEN. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 20/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PAULINA MATUSZEWSKA

OPOLE, UL. EMILA FIELDORFA 8A/101

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SOKÓŁ - PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI

CHROŚCINA, MECHNICE, UL. NIEMODLIŃSKA  2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE I KURIERSKIE PAWEŁ WIATER

SKARBIMIERZ, UL. AKACJOWA 8E/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ MUSZYŃSKI

OPOLE, UL. OBROŃCÓW STALINGRADU 57/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AZAKI ADAM ZAKRZEWSKI

POZNAŃ, UL. STEFANA BATOREGO   36/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

B&B TRANS BARTOSZ BARTŁOMIEJCZYK

POZNAŃ, UL. KRÓLEWSKA  20/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BEFINE - WOJCIECH SKRZYPCZAK

CZERWONAK, UL. JESIONOWA  11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

CHILL BAR WALDEMAR SZCZĘSNY

POZNAŃ, UL. WILCZAK 45/47

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAMACOM SKRZYPEK MACIEJ

WRZEŚNIA, UL. KOSZAROWA 7/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DOM-TRANS DOMINIK ZIELIŃSKI

MOSINA, UL. SOWINIECKA  34

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DONIU - USŁUGI TRANSPORTOWE DOMINIK SZELĄG

POZNAŃ, UL. CZEŚNIKOWSKA   4/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. AD-DAR DARIA KAŹMIERCZAK

POZNAŃ, UL. AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO 33/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FISCOM MONIKA GÓRKA

SKÓRZEWO, UL. SZKOLNA 34

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FURIA KAROLINA STELMASZYŃSKA

ŚRODA WIELKOPOLSKA, OS. MŁODYCH  2/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GOBO-TRANS ANNA GÓRSKA

TARNOWO PODGÓRNE, LUSÓWKO UL. DOPIEWSKA   2/4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GRATEFUL MARIA MURAWA-FRASKA

MOSINA, UL. OŚ. MIODOWE 5 LOK.9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

HANDEL-USŁUGI ROBERT TATARUK

POZNAŃ, UL. WITUCHOWSKA  12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

HELL-TRANS MIŁOSZ NAWROT

STĘSZEW, UL. RYNEK 23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAGUAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POZNAŃ, UL. NA MIASTECZKU 12C/260

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KOSIK TRANS TOMASZ KOSSOWSKI

ROKIETNICA, BYTKOWO, UL. AGRESTOWA  14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRYSTYNA FABIŚ USŁUGI TRANSPORTOWE

POZNAŃ , UL. PRZYTOCZNA  7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LISSOŃ PAWEŁ 'PAW-TRANS'

ROKIETNICA, UL. KIEKRZ  KIERSKA 32

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUCJA ŻABIŃSKA "HALUX-BIS"

PECNA, UL. DWORCOWA 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LUK-TRANS ŻURAWSKI ŁUKASZ

GRZEGORZEW, UL. UL. LEŚNA 22A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MACIEJ PIETRZYŃSKI "GIGA"

POZNAŃ, UL. GŁUSZYNA 196C/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAGROM USŁUGI TRANSPORTOWE MAGDALENA BENC

POZNAŃ, UL. HENRYKA ŚNIEGOCKIEGO  1A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARCIN JANKOWIAK HERMES

POZNAŃ, UL. LIPOWA  13/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAREK KROPACZ

KÓRNIK, UL. STASZICA   20/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARIUSZ JAHNS

POZNAŃ, UL. SWOBODA  44D

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ ŚREDZIŃSKI

POZNAŃ, OS OŚWIECENIA  24/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MOBILNY MECHANIK SZYMON PERTEK

POZNAŃ, UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO  2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MUSZYŃSKI KRYSTIAN

POZNAŃ, UL. GROCHOWE ŁĄKI 1/22

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P. H. U. ADAM PRZYBYLAK

OPALENICA, UL. JASTRZĘBNIKI 27

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.H.U. MARTA PRZYBYLAK

OPALENICA, UL. JASTRZEBNIKI 27

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.H.U. WERONIKA MAŁECKA

KALISZ, UL. WROCŁAWSKA 192

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE "DANAL" STĘPNIAK DANIEL

KAŹMIERZ, UL. MARII KONOPNICKIEJ  37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE USŁUGOWO HANDLOWE WŁODZIMIERZ WOŹNY

POZNAŃ, UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO  17/45

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PTLG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POZNAŃ, UL. 3 MAJA 49C

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.W. "INKA" GRZEGORZ SZOSTAK

PRZEŹMIEROWO, UL. BARANOWO UL. WSPÓLNA 21

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SABINA SCHEFFS

KOMORNIKI, UL. LUBOŃSKA  24

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SALON AGNES IRENA GARCZYŃSKA

PRZEŹMIEROWO, UL. LOTNICA  3A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SŁAWOMIR BAREJ P.W.TRANS

LUBOŃ, UL. LIMBOWA 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMASZ LEOPOLD LEO-TRANS

TARNOWO PODGÓRNE, UL. ŁĄKOWA 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOP-TEL SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

PRZEZMIEROWO, UL. RYNKOWA 68

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORT DARIUSZ LEWANDOWSKI

OBORNIKI, UL. PIOTRA WEDELICKIEGO  57

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-TOM EUGENIA WOLNA

POZNAŃ, UL. AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO  10/15A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE MATEO MATEUSZ FIJAK

DREZDENKO, UL. PIŁSUDSKIEGO  39/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE BERNARD RZEPA

POZNAŃ, UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA 1/4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI  TRANSPORTOWE ŁUKASZ PLACEK

POZNAŃ, UL. JANA DŁUGOSZA   8/4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZAP PAWEŁ ROSZCZAK

SKÓRZEWO, UL. POZNAŃSKA 131

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANDRZEJ TARCZYŃSKI FIRMA KURIERSKA "TRANSANDRE"

GRABICA, UL. BĄKOWIEC 16 A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ARKADIUSZ DZIERŻANOWSKI

RAWA MAZOWIECKA, UL. KATOWICKA 24B/18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AUTO SIEDEM S.C., JANUSZ MAJDA, MONIKA PESTKA-MAJDA

GRABICA, UL. DZIWLE  15A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BOGDAN MALICKI K.B.T. TRANS

RAWA MAZOWIECKA, UL. ROSSOCHA  14/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWA "LENAR" ARKADIUSZ ADAMCZYK

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. WYSOKA 7/5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWA MARIUSZ SAWICKI

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO  257

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ MUSZKIET LUK-TRANS

RADOMSKO, UL. PIASTOWSKA   23/31

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATEUSZ PĘCINA OL-MAT

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI , UL. NOWOWIEJSKA  9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHP MATEUSZ ZAKOŚCIELNY

RADOMSKO, UL. DEMBOWSKIEGO 12A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU REMIGIUSZ MIKOŁAJCZYK

ZDUŃSKA WOLA, UL. KAŁUŻEWSKIEGO 3C/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PM BROKER MIROSŁAW POTAKOWSKI

ZGIERZ, UL. SZCZAWIŃSKA 2A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEMYSŁAW ŚLĘZAKIEWICZ PM PETROLEN

RADOMSKO, UL. SUCHARSKIEGO 42

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZESYŁKI POCZTOWE, KURIERSKIE TRANSPORT PRYWATNY R.ANT-TRANS RYSZARD ANTCZAK

ŁÓDŹ, UL. PARCELACYJNA   9B/ 67

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOM-KAD TOMASZ SZYMAŃSKI

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. SŁOWACKIEGO  160/162/39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRADE IT KAMIL ŻARNOWSKI

WARSZAWA, UL. KOŚCIUSZKOWCÓW 78A/48

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADYZ MACIEJ DYONIZIAK

PŁOTY, UL. WYSZOBÓR 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAWID KARPIEL

PRZYBIERNÓW, UL. LEŚNA  7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU SANDRA GRZESZCZUK

SZCZECIN, UL. POMARAŃCZOWA  23/13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MARAS MAREK NOWAK

SZCZECIN, UL. TARPANOWA 42/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA TRANSPORTOWA BCHTRANSPORT MAREK BŁOCH

GDAŃSK, UL. TRZY LIPY 2/1/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GRZEGORZ KATNER TRANSPORT

STARGARD SZCZECIŃSKI, UL. OS.ZACHÓD B27/A9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAN GNACIŃSKI

KUNOWO, UL. KUNOWO 42/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ PIOTROWSKI

SZCZECIN, OS. KASZTANOWE   3D/4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ RASZCZUK

STARGARD, UL. ŚLĄSKA 7/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MJ TRANS MARCIN JADCZAK

SZCZECIN, UL. CHŁOPSKA 65/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

OPALA ANDRZEJ

NOWOGARD, UL. SIECIECHOWO 14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ARTUR SZCZOT

SZCZECIN, UL. SANATORYJNA  30/ 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RADOSŁAW SADZIŃSKI

DOBRA, UL. DOBROPOLE  14B/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ROBERT SIEDLECKI USŁUGI KURIERSKIE BRS

GOLENIÓW, UL. SZKOLNA  40D/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ROTBAUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SZCZECIN, UL. ADAMA MICKIEWICZA 8/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RYSZARD POTECKI

CHOCIWEL, UL. STARZYCE   22A/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-TOM TOMASZ POROWSKI

BANIE, UL. BANIEWICE  39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI- HANDEL MACIEJ RELICH

SZCZECIN, UL. GOPLAŃSKA  38

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE I POCZTOWE PAWEŁ SOBCZAK

NOWOGARD, UL. BOGUSZYCE  8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE BARTOSZ WĘGIELNIK

STARGARD, UL. MARII KONOPNICKIEJ  10A/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE - MICHALSKI HENRYK

PYRZYCE, UL. TURZE 27

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANTONI PANNERT

INOWROCŁAW, UL. JAŚMINOWA  6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BAYER-TRANS ŁUKASZ BAJERSKI

CIECHOCINEK, UL. GEN. JÓZEFA BEMA  3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAMIAN CENTKOWSKI

TORUŃ, UL. PRĄDZYŃSKIEGO   9/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DSR DAMIAN SOBECKI

CHEŁMŻA, UL. JANUSZEWO  16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. MATEUSZ MARZEC IMPROMECH

CHEŁMŻA, UL. WINCENTEGO WITOSA 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOR-TRANS DOROTA RADZIĘDA

PAKOŚĆ, UL. KOŚCIELEC 47A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAKUB DZIĘSŁAW

GRUDZIĄDZ, UL. BORÓWKOWA 35 LOK.1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAKUB GRUCHLIK

TORUŃ, UL. WĄSKA 7A/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JANKOWSKI ROBERT

TORUŃ, UL. OKRĘŻNA 6G/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KAMIL GROSZEWSKI

TORUŃ, UL. WĄSKA 7/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KLIMAX MAKSYMILIAN KLIMKO

GNIEWKOWO, UL. ZAJEZIERNA  23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

OLSZEWKA MONIKA OLSZEWSKA

BYDGOSZCZ, UL. WIEJSKA  29

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIOTR MAŃKA

BRODNICA, UL. STANISŁAWA WYSZYŃSKIEGO 4/23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIOTR SOBECKI MELMAX

TORUŃ, UL. JAMONTTA  1/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AVANGARDA JOANNA KOSTUCH

DĄBROWA BISKUPIA, UL. RADOJEWICE 72

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.W. "BUDREKO" JÓZEF WEYNA

DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, UL. DR. RYDYGIERA  2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SYLWIA JEZIERSKA

ZŁAWIEŚ WIELKA, UL. CZARNOWO MODRZEWIOWA  11A/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TALAR MICHAŁ TALAREK

CHEŁMŻA, UL. GRZYWNA  140D

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-FLIS ARKADIUSZ FLIS

TORUŃ, UL. LEGIONÓW  58/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSKAM PIOTR ADAMSKI

DĄBROWA BISKUPIA, UL. BRUDNIA  37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WENA DANIEL WEYNA

BYDGOSZCZ, UL. HETMAŃSKA  12/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

INVESTA TRADE

WARSZAWA, UL. WAŁBRZYSKA 11/253A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

K-TRANS URSZULA WANDAS

OLSZEWNICA STARA , UL. WARSZAWSKA 25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LACUS TSL DANIEL CIEŚLAK

KOŁBIEL, UL. GRANICZNA 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LEMAR MARCIN ZAWORSKI

RASZYN,  PUCHAŁY, UL. WIRAŻOWA  6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ GONCERZ TRANS GON

DOBRAKÓW, UL. DOBRAKÓW 68

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ MICHALIK PREDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE LUKTRANS

NOWE LIPINY, UL. KRZYŻOWA  28

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MUSIC CONNECTION AGENCY GRZEGORZ POŁOMSKI

ŁOMIANKI, UL. PRZESKOK 37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

NFK PRUSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GRODZISK MAZOWIECKI , UL. RÓŻANA 10A/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

POST-EXPRESS PRZESYŁKI KURIERSKIE ROBERT UNIOWSKI

WOŁOMIN, UL. GDYŃSKA 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RAR RAFAŁ WIŚNIEWSKI

PRUSZKÓW, UL. JULIANA TUWIMA  20/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

R. TRANS RAFAŁ SIEDLECKI

WARSZAWA, UL. KOLOROWA 6/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SILVER JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RASZYN, UL. KRAKOWSKA 99A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZUSTER TSL SYLWESTER BARANOWSKI

ŁOMŻA, UL. BRZOZOWA 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-VOLL ARKADIUSZ VOLLMULLER

TŁUSZCZ, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 6/43

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI ADMINISTRACYJNO-BIUROWE MARTA BARDYSZEWSKA

PIASECZNO, UL. MŁYNARSKA 39/75

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE PIOTR KONICKI

BIELAWA, UL. WSPÓLNA  71

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE BAŃKOWSKI MACIEJ

BŁONIE, UL. BIENIEWO-PARCELA 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE CELINA WYRZYKOWSKA

ZĄBKI, UL. HALLERA  18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE-KAZIMIERZ MIERZEJEWSKI

NOWY KRASZEW, UL. JANA PAWŁA II  30B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE RODOSŁAW WĘSEK

BŁONIE, UL. BIENIEWO-PARCELA 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WIKTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WARSZAWA, UL. OGRODOWA 37/50

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WIOL-TRANS WIOLETTA DORUCH

PIASECZNO, BOGATKI, UL. KRÓLEWSKA 109A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADRIAN KOWALCZYK USŁUGI TRANSPORTOWE

JEDWABNO , UL. POLNA 15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AGATA BIELAK OLTRANS

MARKI, UL. SZKOLNA 108/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALDA DARIA DĄBROWSKA

LEGIONOWO, UL. ZEGRZYŃSKA  29/58

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALD-TRANS ANNA KOZAKIEWICZ

MYSIADŁO, UL. RÓŻANA  6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANDRZEJ MISZTAL TRANSMAX

WARSZAWA, UL. KAROLA DARWINA 12/83

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANNA JANIK ANTRAK

WARSZAWA, UL. WÓLCZYŃSKA 9/29

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ARTUR SZCZĘSNY LOGISTICS

WARSZAWA, UL. ŚW.WINCENTEGO 122/133

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AUTO FINISH SHINE ŁUKASZ KRÓLAK

BANIOCHA, UL. POLNA 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AVANT MICHAŁ KAMIŃSKI

MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BARTI USŁUGI TRANSPORTOWE - BARTOSZ SZEWCZYK

ŁÓDŹ, UL. POLNA  27 /18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BEATA GOŁAŚ

MIŃSK MAZOWIECKI, UL. TOPOLOWA  39/18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DARIA FRELIK

GŁOGOWO, UL. JASKÓŁCZA 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DOBRAKADABRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OŻARÓW MAZOWIECKI , UL. POZNAŃSKA 141

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EXA ANNA PODZIŃSKA

RZĄŚNIK, UL. PORZĄDZIE  90

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA TRANSPORTOWA MARCIN GŁOGULSKI

NOWY DWÓR MAZOWIECKI , UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 2/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWA ROGUSKI TADEUSZ

LEŚNIKI, UL. LEŚNIKI 49

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAROSŁAW ANDRUCHEWICZ

PUŁTUSK, UL. LIPNIKI STARE 66

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KACPERSKI KRZYSZTOF

POTWORÓW, UL. KACPERKÓW  32

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KAM-POL USŁUGI TRANSPORTOWE KAMIL POŁASKI

ZĄBKI, UL. POWSTAŃCÓW 4B/115

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KLM HOLDING KATARZYNA MACIAK

WARSZAWA, UL. GŁĘBOCKA  56G/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KON-CARGO KONRAD RACHUBA

POKRZYWNICA, UL. GZOWO  25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRZYSZTOF DRĄŻKIEWICZ

KURÓW, UL. LUBELSKA  40

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRZYSZTOF KACPRZAK KRISPOL

OSSÓW, UL. MATAREWICZA  254

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ PISZCZ

STOCZEK ŁUKOWSKI , UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 101/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LUPOP ŁUKASZ POPOWSKI

WARSZAWA, UL. ŁUKOWSKA 27 /85

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAGDALENA WŁODARCZYK WAMP

WARSZAWA, UL. TARCHOMIŃSKA 5/39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAR-TRANS MARTA JANKOWSKA

KOBYŁKA, UL. MAŁA 20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

M.G. TRANS MICHAŁ STOKOWSKI

WARSZAWA, UL. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 19A /23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ DUCKI IDEATECH

WARSZAWA, UL. GŁĘBOCKA  100/4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PACK & HOUSE MAŁGORZATA JASZCZUK

SOKOŁÓW PODLASKI , UL. ZALEWSKIEGO 8/46

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHP "MISZ-CHEM" STANISŁAW MISZTA

STOCZEK ŁUKOWSKI, UL. STARE KOBIAŁKI 20A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU DOMNIO DOMINIK GODLEWSKI

OTWOCK, UL. GOLDFLAMA  1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU GABO - SŁAWOMIR MARKOWSKI

WARSZAWA, UL. OBIEGOWA  41

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU GREGOR GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

ZIELONKA, UL. LIPOWA 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU SAGO-TRANS SYLWESTER GODLEWSKI

OTWOCK, UL. SAMUELA GOLDFLAMA 1B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIOTR BORKOWSKI

WARSZAWA, UL. 1 SIERPNIA  32A/33

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PLI-TRANS IWONA PLISZKA

WĘGRÓW, UL. RÓŻANA 10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OSTRÓWEK, UL. WARYŃSKIEGO 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SZYMON KULESZA

WARSZAWA, UL. OBIEGOWA 23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE REM-KOL JOLANTA KOLCZYŃSKA

WARSZAWA, UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 46/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P-TRANS PIOTR MICHALCZYK

LEONCIN, UL. KRUBICZEW  12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

REFIT EWA CHROMIŃSKA

DOMANICE, UL. DOMANICE 63

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ROB-KAR ROBERT STANKIEWICZ

WARSZAWA, UL. ŻYRARDOWSKA 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

R.TRANS - RAFAŁ WRZOSEK

WARSZAWA, UL. STEFANA ŁYSZKIEWICZA "PECHOWCA"  2A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SPORTTRANS TOMASZ SKIBA

ŚWINOUJŚCIE , UL. KOMANDORSKA 1A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SUNTRANS SP. Z O.O.

WARSZAWA, UL. ZAMIANY 8/U2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMASZ RESZKOWSKI

WARSZAWA, UL. RABSZTYŃSKA 2/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS4MENS JAKUB GĘSEK

WARSZAWA, UL. TURMONCKA 12/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-ROL USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE AGNIESZKA POWIERŻA

CHOSZCZOWE, UL. WSPÓLNA 63

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSWIL ŁUKASZ WILCZYŃSKI

MARKI, UL. RYDZA ŚMIGŁEGO 92

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

UNI-CAT BARTOSZ WASZCZYK

SZYDŁOWIEC, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 65

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE DAMIAN FALKOWSKI

WARSZAWA, UL. ANASTAZEGO KOWALCZYKA 1C/100

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI PIOTR PIOTR WŁODARCZYK

WARSZAWA, UL. MYSZKOWSKA 4/53

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE DAMIAN ŻOŁEK

KAŁUSZYN, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ KUCZYŃSKI

WARSZAWA, UL. BRAZYLIJSKA 22A/28

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE RAFAŁ MATUSIEWICZ

ZĄBKI, UL. LEGIONÓW  10A /13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT ĆWIEK

WILGA, UL. PARTYZANTÓW  3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WALDEMAR WITKOWSKI PHU "WALDPOL" WALDEMAR WITKOWSKI

WARSZAWA, UL. STAREJ BAŚNI 5/64

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WIPO PIOTR CHRUŚCIEWICZ

WARSZAWA, UL. ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 14/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZUKO HUBERT KOWALCZYK

CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 7 LOK. 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADRIAN PRUS

WROCŁAW, UL. ZIELONOGÓRSKA  8/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANDRZEJ MACIEJCZYK AMA-TRANS

WROCŁAW, UL. ŁÓDZKA   42/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANDRZEJ STRASZEWSKI USŁUGI TRANSPORTOWE I KURIERSKIE

WROCŁAW, UL. POLESKA  3/12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANSVAR VITALII SHOZDA

WROCŁAW, UL. WOJANOWSKA 72/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BENIO-TRANS BENEDYKT GONTARZ

WROCŁAW, UL. JABŁECZNA  23/17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DARIUSZ SIKORA AUDIOSPEKTRUM

WROCŁAW, UL. HENRYKA MICHAŁA KAMIEŃSKIEGO  190I/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

D&J DAMIAN JATCZAK

KĄTY WROCŁAWSKIE, UL. OKRZEI 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DOROTA ROGOZIŃSKA

KAŁOWICE, UL. KAŁOWICE  30

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA TOMASZ KLIMOWICZ

WROCŁAW, UL. REDYCKA  48

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JACEK TABAKA "TAXI"

WROCŁAW, UL. TRZEBNICKA  9/15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAROSŁAW URBAŃSKI PHU NATALIA

WROCŁAW, UL. BŁĘKITNA  12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JUSTYNA SIECZKA

SYCÓW , UL. WIERZBOWA  2A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRYSTIAN WNUKOWSKI

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, UL. DYBLINEK  30

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRYSTYNA ROSIŃSKA FIRMA "KRYROSET"

WROCŁAW, UL. BOLESŁAWIECKA 18/20/37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAGNUS IWONA SZKATULNIK

WROCŁAW, UL. FERDYNANDA MAGELLANA  31/10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAK-TRANS ARKADIUSZ MAKOWSKI

WROCŁAW, UL. TEODORA PARNICKIEGO   13/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAŁGORZATA ŁAKOMSKA

WROCŁAW, UL. KRUCZA   68/18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAREK KĘDZIOR

WROCŁAW, UL. LEGNICKA 98/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARI PIZZA KAMIL WRÓBLEWSKI

WROCŁAW, UL. LUTYCKA  4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MDP-TRANS PIOTR GONTARZ

WROCŁAW, UL. JABŁECZNA 23/17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MIROSŁAW DĘBIŃSKI "KLAR" USŁUGOWO-HANDLOWY

WROCŁAW, UL. WOJROWICKA 27/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MK CITY-TRANS MARIUSZ KUJAWA

WROCŁAW, UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO  305/ 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PAWEŁ TOPA USŁUGI TRANSPORTOWE

WROCŁAW, AL. GEN.JÓZEFA HALLERA 152/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

STEFAN NOWORYTA "GRAŻYNA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

WROCŁAW, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  50/42

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZCZEPANKIEWICZ RYSZARD

WOŁÓW, UL. ZAUŁEK ZIELONY 6/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZYBCY MACHOŁ SYLWESTER

OSTRZESZÓW, UL. K. BACZYŃSKIEGO  6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-MIL MILEWSKI RYSZARD

WROCŁAW, UL. DROHOBYCKA  37/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORTCYFROWY MAŁGORZATA GŁODEK

LICHEŃ STARY, UL. POGOŃ GOSŁAWICKA 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ULTRABOX PATRYK LALEWICZ

WROCŁAW, UL. STEFANA JARACZA  69/11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MAŁGORZATA KNIAŹ

WROCŁAW, UL. GITAROWA 4A/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE PATRYCJA WIECZOREK-GENSTY

WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIERZYŃSKIEGO 12B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAKO KONRAD PALACZ

KOŚCIELEC, UL. MADALIŃSKA  4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WIESŁAW BARDADYN TRANSPORT DROGOWY

WROCŁAW, UL. OLESKA   15/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AGNIESZKA GRECZKA FIRMA HANDLOWA "AGNES"

MAZAŃCOWICE, UL. MAZAŃCOWICE  382

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANNA CZAJKOWSKA "ANEX"

PIASEK, UL. KATOWICKA 113

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BĄK BARTŁOMIEJ FORGEMOT - BARŁOMIEJ BĄK

PSZCZYNA, UL. DWORCOWA 95

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BOGUSŁAW GOŹDZIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE OLIMPIA

ANDRYCHÓW, UL. STEFANA BATOREGO  24

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALEX MARCIN RZEŹNIK

GRABIANÓW, UL. WRZOSOWA 43

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BAROKO EWA DMUCHOWSKA

ZIELONA GÓRA, UL. AGRESTOWA 5B LOK 12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

CK LOGISTICS SP. Z O.O.

KIELCE, UL. ŻURAWIA 55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DELIVER SP. Z O.O.

BIAŁYSTOK, UL. HETMAŃSKA 40 LOK 111

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DIKROPKA KRZYSZTOF DUDAR

SZYDŁOWO, UL. NA WZGÓRZU 8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU IMP MICHAŁ PASIUT

NOWY SĄCZ, UL. MAGAZYNOWA 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA DOMINIKA RAJSKA

SIERADZ, UL. SIEMIANOWICZA 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA OLIKA

PŁOCK, MASZEWO DUŻE, UL. DĘBOWA 50

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GRUPA IPM IWONA MUSZALSKA

GDAŃSK, UL. SZAFARNIA 11 LOK F8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GRZEGORZ SZTANDERA INTEGER 34

PIEKOSZÓW, ŁOSIENEK 84A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

INPROJEKT SP. Z O.O.

LUBLIN, UL. ŚLUSARSKA 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

INTEGER 8 AGNIESZKA SOKÓŁ

ZAMOŚĆ, UL. NAMYSŁOWSKIEGO 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JB TRANS JADWIGA BEM

RZESZÓW, UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 20 LOK 46

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KB LOGISTYKA  SP. Z O.O.

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, RUDNA MAŁA 42B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LIBERTADOR SP. Z O.O.

WAŁBRZYCH, UL. EMILII PLATER 3A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LS24 SP. Z O.O.

GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. MŁYŃSKA 8 NR 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MILLI SP. Z O.O.

GDYNIA, UL. HUTNICZA 34

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MITRANS GRZEGORZ DOBIES

SŁUPSK, UL. MARII DĄBROWSKIEJ 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MKEFEKT MAŁGORZATA KOWALCZYK

CIECHANÓW, UL. ORYLSKA 22/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

M-P ŁUKASIK S.C.

BARANÓW SANDOMIERSKI, DYMITRÓW DUŻY 51

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PAMA PAWEŁ ROSIŃSKI

GRODZISK MAZOWIECKI, UL. L. ZONDKA 3 LOK 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SIÓDEMKA OLSZTYN PIOTR WARZECHA

OLSZTYN, UL. PRZEMYSŁOWA 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

UBEZPIECZENIA BARDYSZEWSKI ŁUKASZ

OSTRÓW MAZOWIECKA, UL. LEGIONOWA 5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MACIEJ DURKA

LESZNO, UL. WILKOWICKA 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

wg stanu na dzień 12.02.2018 r.

Drukuj