Zgodnie z art. 111 b ust. 1 ustawy Prawo bankowe informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych wykonujących czynności na rzecz PKO Banku Polskiego:

Lp. NAZWA FIRMY SIEDZIBA ZAKRES PRAC NA RZECZ PKO BP
1 Asseco Data Systems SA Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 15 Świadczenie usług związanych z wydrukiem i wysyłką korespondencji
2 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO
Sp.zo.o.
Wrocław,
ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13
Świadczenie usług związanych z wydrukiem i wysyłką korespondencji
3 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o Warszawa,
ul. Jana Olbrachta 94
Świadczenie usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS
4 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. Warszawa,
ul. Jana Olbrachta 94
Świadczenie usług związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych.
5 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. Warszawa,
ul. Jana Olbrachta 94
Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem punktów akceptujących instrumenty płatnicze.
6 First Data Polska S.A. Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 Świadczenie usług związanych ze współpracą związaną z wydawaniem kart Eurocard/MasterCard oraz zorganizowaniem obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy ich użyciu
7 First Data Polska S.A. Warszawa,
Al. Jerozolimskie 92
Świadczenie usług związanych ze współpracą w zakresie wydawania kart Visa, zorganizowania obsługi i rozliczania transakcji dokonanych przy ich użyciu w kraju i za granicą
8 DINERS CLUB POLSKA
Sp. z o.o.
Warszawa,
ul. Senatorska 12
Świadczenie usług związanych z wydawaniem kart Diners Club pod znakami Diners Club i PKO BP
9 SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna Zgierz,
ul. Andrzeja Struga 43
Świadczenie usług związanych z utylizacją dokumentacji niearchiwalnej Banku
10 PWPW SA Warszawa,
ul. Sanguszki 1
Świadczenie usług związanych z personalizacją kart pod wspólnym znakiem Banku i Diners Club
11 Imprimus Sp. z o.o. Laskowice,
ul. Parkowa 56
Świadczenie usług związanych z drukiem i dystrybucją miesięcznych zestawień tansakcji
12 KRUK SA Wrocław,
ul. Wołowska 8
Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
13 KAPSCH
Sp. z o.o.
Warszawa,
ul. Poleczki 35
Świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania PKO Banku Polskiego SA
14 KONSALNET KONWÓJ
Sp. z o.o.
Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 53/55
Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA
15 Konsalnet Cash Management Sp. Z o.o. Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 53/55
Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA
16 Solid MCG
Sp. z o.o.
Warszawa,
ul. Postępu 17
Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA
17 WSI Warszawska
Sp. z o.o
Warszawa
ul. Nocznickiego 29
Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku
18 InPost SA Kraków
ul. Malborska 130
Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do adresatów umów oraz przesyłek startowych lub reaktywacyjnych, związanych z działalnością CBE, w tym umów o otwarcie Konta Inteligo
19 IRON MOUNTAIN POLSKA Sp. z o.o. Reguły, ul. Regulska 2 Świadczenie usług związanych z organizacją i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego i Elektronicznego w tym archiwizowania i niszczenia dokumentacji Banku
20 IRON MOUNTAIN POLSKA SERVICES Sp. z o.o. Reguły, ul. Regulska 2
21 KONSALNET NOKWÓJ Sp. z o.o. Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 53/55
Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA
22 Konsalnet Cash Management Sp. Z o.o. Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 53/55
Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA
23 mBank SA Warszawa,
ul. Senatorska 18

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligatariuszy, którzy za pośrednictwem BRE Bank SA jako Współaranżera i Dealera Programu Emisji nabyli obligacje krótkoterminowe PKO Banku Polskiego SA wyemitowane na podstawie Emisji Obligacji na rynek krajowy

24 SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna Zgierz,
ul. Andrzeja Struga 43
Świadczenie usług związanych z odbiorem, transportem i utylizacją makulatury bankowej, pieczęci metalowych i z tworzywa sztucznego, płyt CD, DVD, dyskietek, dysków twardych
25 OS3 Sp. z o.o. Rybnik,
ul. PCK 26A
Świadczenie usług związanych z reklamą i promocją produktów i usług Banku w kanałach elektronicznych
26 SARE SA Rybnik,
ul. Raciborska 35A
Świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów Banku przy korzystaniu z programu on-line SARE do wysyłania wiadomości elektronicznych o charakterze handlowym
27 Millward Brown SA Warszawa
ul. Branickiego 17
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań
28 TNS Polska S.A Warszawa
ul. Wspólna 56
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań
29 GEMALTO Sp. z o.o. Tczew
ul. Skaryszewska 2
Świadczenie usług związanych z personalizacją kart płatniczych Banku
30 ANDRA Sp. z o.o. Warszawa
ul. Pryzmaty 6/8
Świadczenie usług związanych z instalacją i serwisem systemów home-banking u klientów oraz szkoleniem klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej
31 KAPSCH Sp. z o.o. Warszawa
ul. Poleczki 35
Świadczenie usług związanych z instalacją i serwisem systemów home-banking u klientów oraz szkoleniem klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej
32 Cardif Services Sp. z o.o. Warszawa
ul. Piłsudskiego 2
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem na rzecz Banku obsługi Akcji Telemarketingowej

33

Impel Cash Solutions Sp. z o. o.

Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

34 Impel Cash Services Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Ostroroga 31 A

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

35 Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

Łódź
ul. Lutomierska 131

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku
36 Poczta Polska SA

Warszawa
ul. Stawki 2

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku
37 Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

Łódź
ul. Lutomierska 131

Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA
38 Dimar Polska Sp. z o.o.

Łodź
Al. Piłsudskiego 135

Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku
39 Call Center Inter Galactica Sp. z o.o. Wrocław
ul. Rzeźnicza 32/33
Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku
40 PZU Centrum Operacji S.A Warszawa
ul. Postępu 18A
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem na rzecz Banku obsługi Akcji Telemarketingowej
41 Ernst & Young Sp z o.o. Business Advisory Sp.k. Warszawa
Rondo ONZ 1
Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej
42 Asseco Poland S.A. Rzeszów
Olchowa 14
Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej
43 APS Poland SA

Wrocław
ul. Ostrowskiego 13D

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
44 Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp. komandytowa

Wrocław
Al. Objazdowa 50

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
45 EOS KSI Polska Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7A

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
46 PBS Sp. z o.o.

Sopot,
Ul. Junaków 2

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań
47 Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Pileckiego 65

Świadczenie na rzecz banku pełniącego rolę wydawcy usług w zakresie:
- zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury  potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych w zakresie generowania i przesyłania kodów jednorazowych oraz utrzymania bazy kont mobilnych,
- generowania i przesyłania  kodów jednorazowych służących do realizacji transakcji mobilnych

48 Polski Standard Płatności Sp. z o.o.  Warszawa
ul. Pileckiego 65
 Świadczenie na rzecz agenta rozliczeniowego będącego bankiem usług w zakresie:
- zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych,
- przetwarzanie danych osobowych akceptantów  w celu realizacji zadań wynikających z umowy
49 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIKA Sp. z o.o. Gdańsk,
ul. Spadochroniarzy 7
Świadczenie usług związanych z archiwizacją dokumentacji papierowej i obsługą korespondencji na rzecz Banku
50 It Works SA  Kraków,
ul. Życzkowskiego 19
Świadczenie usług w zakresie instalacji i serwisu systemów homebanking u klientów oraz szkolenia klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej
51 HAWK Ideas Sp. z o.o. Warszawa
ul. Finlandzka 10
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie
52 Symetria UX Sp. z o.o. Poznań
ul. Wyspiańskiego 10/34
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie
53 TALEX SA Poznań,
ul. Karpia 27D
Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A. 
54 Agencja K2.pl sp. z o.o sp. Komandytowa - akcyjna Warszawa,
ul. Domaniewska 44A
Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku
55 Asseco Poland SA Rzeszów
Olchowa 14
Świadczenie usług serwisowych platformy NeMO/BPM w zakresie procesów produktowych, przy realizacji których dostawca uzyska dostęp do logów wskazanej aplikacji
56 EmoDomus Sp. z o. o.  Łódź,
ul. Rewolucji 1905r. nr 49 lok.218 
Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości 
57 Home Financial Services Sp. z o.o. s.k. Poznań
ul. Sielska 8
Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości 
58 REALS Nieruchomości Sp. z o.o.  Warszawa
ul. Świętokrzyska 18 
Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości 
59

Teleperformance Polska Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Domaniewska 50 
Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Bank 
60 Lockus Sp. z o.o.  Kraków
ul. Skarzyńskiego 14 
Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku 
61 FORDATA Sp. z o.o.  Poznań
ul. Taczaka 24/lok.105
Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie stworzenia, zarządzania i utrzymywania bezpiecznego Wirtualnego Pokoju Danych 
62 Consulenza Aleksandra Porębska,  jednoosobowa działalność gospodarcza  Poznań
ul. Przybyszewskiego 17/5
Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym aktualizacja systemu VDR i wsparcie techniczne dla użytkowników VDR
63 Conzu Marketing Aleksandra Prusator, jednoosobowa działalność gospodarcza  Gdańsk
ul. Dźwigowa 13A/1
Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym wsparcie techniczne dla użytkowników VDR
64 DEV.NET Dariusz Zamorski, jednoosobowa działalność gospodarcza Poznań,
ul. K. Libelta 1A lok.2
Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z aktualizacją systemu VDR i wsparciem technicznym dla użytkowników VDR
65 Accenture Sp. z o.o. Warszawa,
ul. Sienna 39
Świadczenie usług konsultacyjnych oraz dotyczących analitycznego i operacyjnego rozwoju CRM
66 K2 Media SA Warszawa
ul. Domaniewska 44A 
Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami dotyczącymi mediów, kreatywnymi i SEO/SEM 
67 Oktawave Sp. z o.o Warszawa
ul. Domaniewska 44A 
Świadczenie usług pomocniczych związanych z administracją serwerami i infrastrukturą informatyczną 
68 K2 Search Sp. z o.o.  Warszawa
ul. Domaniewska 44A 
Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami SEO/SEM 
69 Krajowa Izba Rozliczeniowa SA Warszawa
ul. Pileckiego 65
Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie przetwarzania danych osobowych
70 Tebodin Poland Sp. z o.o.  Warszawa
Al. Jerozolimskie 134 
Świadczenie usług związanych z nadzorem budowlanym przedsięwzięcia deweloperskiego zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Generalskiej 3 i 5 
71 MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A Warszawa
ul. Poniatowskiego 1
Świadczenie usług związanych z tłumaczeniem online z języka migowego na język polski mówiony
72 Sygnity SA

Warszawa 
Al. Jerozolimskie 180

Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A. (umowa rezerwowa)
73 SAS Institute Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Gdańska 27/31

Świadczenia usług w zakresie budowy i rozwoju systemu EFM oraz integracji systemu EFM z innymi systemami informatycznymi Banku
74 Accenture Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Sienna 39

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie utrzymania Systemu EFM
75 Dial Tone Sp. z o.o.

Piaseczno
ul. Gen.L.Okulickiego 7/9

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
76 Intrum Justitia Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Domaniewska 41

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
77 Kancelaria Prawna LEXUS M. Bobolewski i Spółka

Wrocław
ul. Opatowicka 130

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
78 Biuro Nieruchomości ANMA - MK Kuczyński

Lublin
ul. Bieczyńskiego 4 lok.13

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
79 Infinite DATA Services Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Srebrna 16

Świadczenie czynności pomocniczych polegających na udziale w testach oprogramowania realizowanych przez dostawcę oraz udziale w usuwaniu błędów jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania systemu  CRM
80 Agencja Warszawa Sp. z o.o. s.k.a.

Warszawa,
ul. Szpitalna 8A

Świadczenie usług w zakresie opracowywania i realizacji kampanii marketingu bezpośredniego kierowanego do klientów Banku i osób zainteresowanych ofertą Banku
81 GFK POLONIA Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Ludna 2

Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy
82 4P Research Mix Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Puławska 12A/5

Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy
83 IT Works SA Kraków,
ul. Życzkowskiego 19
Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie monitorowania systemu VDR, w tym zapewnienie kopii zapasowych

Wg stanu na dzień 30.11.2016 r.

Drukuj