Zgodnie z art. 111 b ust. 1 ustawy Prawo bankowe informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych wykonujących czynności na rzecz PKO Banku Polskiego:

NAZWA FIRMY

SIEDZIBA

ZAKRES PRAC NA RZECZ PKO BP

Asseco Data Systems SA

Gdynia,
ul. Żwirki i Wigury 15

Świadczenie usług związanych z wydrukiem i wysyłką korespondencji

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.

Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Jana Olbrachta 94

Świadczenie usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Jana Olbrachta 94

Świadczenie usług związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Jana Olbrachta 94

Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem punktów akceptujących instrumenty płatnicze

DINERS CLUB POLSKA Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Senatorska 12

Świadczenie usług związanych z wydawaniem kart Diners Club pod znakami Diners Club i PKO BP

 

SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

Zgierz,
ul. Andrzeja Struga 43

Świadczenie usług związanych z utylizacją dokumentacji niearchiwalnej Banku 

PWPW SA

Warszawa,
ul. Sanguszki 1

Świadczenie usług związanych z personalizacją kart pod wspólnym znakiem Banku i Diners Club

 

Imprimus Sp. z o.o.

Laskowice,
ul. Parkowa 56

Świadczenie usług związanych z drukiem i dystrybucją miesięcznych zestawień transakcji

KRUK SA

Wrocław,
ul. Wołowska 8

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku 

S&T Poland Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Poleczki 35

Świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania PKO Banku Polskiego S.A.

 

KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 53/55

Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

Konsalnet Cash Management Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 53/55

Solid MCG Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Postępu 17

Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

WSI Warszawska

Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Nocznickiego 29

Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

 

 

 

IRON MOUNTAIN POLSKA Sp. z o.o.

Reguły,
ul. Regulska 2

Świadczenie usług związanych z organizacją i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego i Elektronicznego w tym archiwizowania i niszczenia dokumentacji Banku

 

IRON MOUNTAIN POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

Reguły,
ul. Regulska 2

KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 53/55

Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

Konsalnet Cash Management Sp. z o. o.

Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 53/55

mBank SA

 

Warszawa
ul. Senatorska 18

 

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligatariuszy, którzy za pośrednictwem mBanku SA jako Współaranżera i Dealera Programu Emisji nabyli obligacje krótkoterminowe PKO Banku Polskiego SA wyemitowane na podstawie Emisji Obligacji na rynek krajowy

SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

Zgierz,
ul. Andrzeja Struga 43

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji makulatury bankowej, pieczęci metalowych i z tworzyw sztucznych, kopert bezpiecznych z dokumentacją poufną oraz plomb plastikowych

 

Kantar Millward Brown SA

Warszawa
ul. Branickiego 17

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

Kantar TNS Polska S.A

Warszawa
ul. Wspólna 56

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

 

GEMALTO Sp. z o.o.

Tczew
ul. Skaryszewska 2

Świadczenie usług związanych z personalizacją kart płatniczych i autoryzacyjnych Banku

 

ANDRA Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Pryzmaty 6/8

Świadczenie usług związanych z instalacją i serwisem systemów home-banking u klientów oraz szkoleniem klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej

S&T Poland Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Poleczki 35

Cardif Services Sp. z o. o.

Warszawa
ul. Piłsudskiego 2

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem na rzecz Banku obsługi Akcji Telemarketingowej

 

Impel Cash Solutions Sp. z o. o.

Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

Impel Cash Services Sp. z o. o.

Warszawa
ul. Ostroroga 31 A

Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

Łódź
ul. Lutomierska 131

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

 

 

 

Poczta Polska SA

Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

Łódź
ul. Lutomierska 131

Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

Dimar Polska Sp. z o.o.

Łodź
Al. Piłsudskiego 135

Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku

 

Call Center Inter Galactica Sp. z o. o.

Wrocław
ul. Rzeźnicza 32/33

Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku

 

PZU Centrum Operacji S.A

Warszawa
ul. Postępu 18A

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem na rzecz Banku obsługi Akcji Telemarketingowej

 

 

Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp.k.

 

Warszawa
Rondo ONZ 1

 

Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

Asseco Poland SA

Rzeszów
ul. Olchowa 14

Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

 

APS Poland SA

Wocław,
ul. Ostrowskiego 13D

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

 

 

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp. komandytowa

Wrocław,
ul. Objazdowa 50

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

EOS KSI Polska Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7A

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

PBS Sp. z o.o.

Sopot,
ul. Junaków 2

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Cypryjska 72

Świadczenie na rzecz banku pełniącego rolę wydawcy usług w zakresie:

-    zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury  potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link,

-    generowania i przesyłania  kodów jednorazowych służących do realizacji transakcji mobilnych, transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Cypryjska 72

Świadczenie na rzecz agenta rozliczeniowego będącego bankiem usług w zakresie:

-    zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych,

-    przetwarzanie danych osobowych akceptantów  w celu realizacji zadań wynikających z umowy

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIKA Sp. z o.o.

Gdańsk,
ul. Spadochroniarzy 7

Świadczenie usług związanych z archiwizacją dokumentacji papierowej i obsługą korespondencji na rzecz Banku

It Works SA

Kraków,
ul. Życzkowskiego 19

Świadczenie usług w zakresie instalacji i serwisu systemów homebanking u klientów oraz szkolenia klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej

HAWK Ideas Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Finlandzka 10

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie

Symetria UX Sp. z o.o.

Poznań
ul. Wyspiańskiego 10/3

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie

TALEX SA

Poznań,
ul. Karpia 27D

Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A.

 

Agencja K2.pl sp. z o.o. s.k.a.

Warszawa,
ul. Domaniewska 44A

Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku

 

EmoDomus Sp. z o. o.

Łódź,
ul. Rewolucji 1905r. nr 49 lok.218

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

Home Financial Services Sp. z o.o. s.k.

Poznań,
ul. Sielska 8

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

REALS Nieruchomości Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Świętokrzyska 18

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

 

Teleperformance Polska

Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Domaniewska 50

Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku

Lockus Sp. z o.o.

Kraków,
ul. Skarzyńskiego 14

Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku

FORDATA Sp. z o.o.

Poznań,
ul. Taczaka  24/lok.105

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie stworzenia, zarządzania i utrzymywania bezpiecznego Wirtualnego Pokoju Danych

Consulenza Aleksandra Porębska,  jednoosobowa działalność gospodarcza

Poznań,
ul. Przybyszewskiego 17/5

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym aktualizacja systemu VDR i wsparcie techniczne  dla użytkowników VDR

Conzu Marketing Aleksandra Prusator, jednoosobowa działalność gospodarcza

Gdańsk,
ul. Dźwigowa 13A/1

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym wsparcie techniczne dla użytkowników VDR

DEV.NET Dariusz Zamorski, jednoosobowa działalność gospodarcza

Poznań,
ul. K. Libelta 1A lok.2

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z aktualizacją systemu VDR i wsparciem technicznym dla użytkowników VDR

Accenture Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Sienna 39

Świadczenie usług konsultacyjnych oraz dotyczących analitycznego i operacyjnego rozwoju CRM

K2 Media SA

Warszawa,
ul. Domaniewska 44A

Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami dotyczącymi mediów, kreatywnymi i SEO/SEM

 

Oktawave Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Domaniewska 44A

Świadczenie usług pomocniczych związanych z administracją serwerami i infrastrukturą informatyczną

 

K2 Search Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Domaniewska 44A

Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami SEO/SEM

Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

Warszawa,
ul. Pileckiego 65

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

MIGAM „RKPK” SP. z o.o. s.k.a.

Warszawa,
Al. Poniatowskiego 1

Świadczenie usług związanych z tłumaczeniem online z języka migowego na język polski mówiony

 

SAS Institute Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Gdańska 27/31

Świadczenia usług w zakresie budowy i rozwoju systemu EFM oraz integracji systemu EFM z innymi systemami informatycznymi Banku

Accenture Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Sienna 39

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie utrzymania Systemu EFM

 

Dial Tone Sp. z o.o.

Piaseczno,
ul. Gen.L.Okulickiego 7/9

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

Intrum Justitia Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Domaniewska 41

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

Kancelaria Prawna LEXUS M. Bobolewski i Spółka

Wrocław,
ul. Opatowicka 130

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

Biuro Nieruchomości ANMA - MK Kuczyński

Lublin,
ul. Bieczyńskiego 4 lok.13

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

Infinite DATA Services Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Srebrna 16

Świadczenie czynności pomocniczych polegających na udziale w testach oprogramowania realizowanych przez dostawcę oraz udziale w usuwaniu błędów jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania systemu  CRM

Agencja Warszawa

Sp. z o.o. s.k.a.

Warszawa,
ul. Szpitalna 8A

Świadczenie usług w zakresie opracowywania i realizacji kampanii marketingu bezpośredniego kierowanego do klientów Banku i osób zainteresowanych ofertą Banku

GFK POLONIA Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Ludna 2

Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

4P Research Mix Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Puławska 12A/5

Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

IT Works SA

Kraków,
ul. Życzkowskiego 19

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie monitorowania systemu VDR, w tym zapewnienie kopii zapasowych

Poczta Polska SA

Warszawa,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO Banku Polskiego SA

InPost SA

Kraków,
ul. Malborska 130

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DES Dariusz Siwik

Gdańsk,
ul. Pomorska 90B lok 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BAROKO Ewa Dmuchowska

Zielona Góra,
ul. Agrestowa 5B lok 12,

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KB LOGISTYKA  Sp. z o.o.

Głogów Małopolski, Rudna Mała 42B

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

Usługi Transportowe Maciej Durka 

Leszno,
ul. Wilkowicka 18,

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

CK LOGISTICS Sp. z o.o.

Kielce,
ul. Żurawia 55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

M-P Łukasik S.C.

Baranów Sandomierski, Dymitrów Duży 51

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SIÓDEMKA OLSZTYN Piotr Warzecha

Olsztyn,
ul. Przemysłowa 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SIÓDEMKA ZAMOŚĆ Ireneusz Kuśmierz

Łabunie, Bródek 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALEX Marcin Rzeźnik 

Grabianów, Siedlce,  ul. Wrzosowa 43

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

Firma Handlowo-Usługowa Olika

Płock, ul. Dębowa 50

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DELIVER Sp. z o.o.

Białystok,
ul. Hetmańska 40 lok 111

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MITRANS Michał Śmietana

Słupsk, 
ul. Marii Zaborowskiej 10 lok 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

CORREO Sp. z o.o.

Grudziądz,
ul. Włodka 16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

Bardyszewski Łukasz Ubezpieczenia

Ostrów Mazowiecka,
ul. Legionowa 5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P&D KURIER Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Erazma Ciołka 12/428

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MKefekt Małgorzata Kowalczyk

Ciechanów,
ul. Orylska 22/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

Dikropka Krzysztof Dudar

Chodzież,
ul. Świętokrzyska 52

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LIBERTADOR Sp. z o.o.

Wałbrzych,
ul. Emilii Plater 3A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

INSERWIS Sp. z o.o. 

Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 17b, blok 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JULIEN Marta Jabłońska

Kalisz,
ul. Lubelska 10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

Grzegorz Sztandera INTEGER 34

Piekoszów,
Łosienek 84a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EKSPRESOWO Sp. z o.o.

Ełk, ul. Juliusza Słowackiego 15E

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

Vida Trade Sp. z o .o

Wrocław,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 74 lok. 320,

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU IMP MichaŁ Pasiut

Nowy Sącz,
ul. Magazynowa 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

INTEGER 8 Agnieszka Sokół

Zamość,
ul. Szczebrzeska 21

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PR MARTYNA SIKORA

Pruszków,
ul. Ceramiczna 6 lok 30

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AGNIESZKA GRECZKA FIRMA HANDLOWA "AGNES"

Mazańcowice 382

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANA-TRANS ANNA MALINOWSKA

Czechowice-Dziedzice, 
ul. Braci Sofków 7 Lok.10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BĄK BARTŁOMIEJ FORGEMOT - BARMŁOMIEJ BĄK

Pszczyna,
Dworcowa 95 lok.95

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWA JAROSŁAW OLMA

Bielsko-Biała,
ul. Ks. Pawła Skiby 15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ARKADIUSZ TARNAWA

Bielsko-Biała,
ul. Marynarska 36a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWA URSZULA GAWRON

Sucha Beskidzka,
ul. Beniowskiego 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

HP 7 Sp. z o.o.

Czechowice-Dziedzice, ul. Juliusza Słowackiego 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAR-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE JAROSŁAW PNIOK

Czechowice-Dziedzice, ul. Andrzeja Krzanowskiego 6 lok.18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KOBI - TRANS JACEK KOBIAŁKA

Pisarzowice,
ul. Szkolna 88

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KORZONKIEIWICZ WŁODZIMIERZ

Brzeszcze,
ul. Św. Idziego 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MILOTRANS KOBZA PAWEŁ

Bielsko-Biała,
ul. Sternicza 10 Lok.58

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PATROTRANS PATRYCJUSZ CHRUSZCZ

Bielsko-Biała,
ul. Goleszowska 2 lok.147

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU A&PM PAWEŁ MARKIEL USŁUGI SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE

Miedzyrzecze Górne,  Miedzyrzecze Dolne 229

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU "FENIX" KATARZYNA CIERPUCHA

Bielsko-Biała,
ul. Żywiecka 146a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIÓREK ŁUKASZ

Oświęcim,
Al. Tysiąclecia 43 lok.10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PROVE IT FILIP FIRGANEK

Bestwina, Szkolna 30

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAN-MOT2" JACEK JANOWSKI

Bielsko-Biała,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10 lok. 10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

S TRANS SYLWIA OLMA

Bielsko-Biała,
ul. P. Skiby 15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZYMON ISKRZYCKI USŁUGI TRANSPORTOWE

Czechowice-Dziedzice, Bronów
ul. Szafirowa 20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZYMON RAJDA "RAJDA"

Andrychów, Sułkowice ul. Turystyczna 105

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMASZ MAŁYSA DT TRANS

Hucisko, Kurów 125

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE BRONISŁAWA WAŁĘGA

Buczkowice, ul. Grunwaldzka 795 lok.2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE SŁAWOMIR WĄTOR

Szczyrk, ul. Salmopolska 55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE TOMASZ KOBZA

Bielsko-Biała, ul. Sternicza 10 lok.58

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZUBER LESZEK ZETPOL

Czechowice-Dziedzice, ul. Kręta 62

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA PIOTR OWCZARZAK

Bydgoszcz, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 lok. 27

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

HANDEL TRANS SEBASTIAN GRODKIEWICZ

Białe-Błota, ul. Szubińska 12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JDJ GRUPA DARIUSZ KUCIŃSKI

Dobrcz, Gądecz 26e

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

" LEMAR " LESZEK KOMOROWSKI

Bydgoszcz, ul. Noakowskiego 4/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"PEDRO-TRANS" ADAM SOKOLIŃSKI

Bydgoszcz, ul. Konopczyńskiego 3/24

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ARTUR KOLASIŃSKI

Bydgoszcz, ul.  Działdowska 16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MATEUSZ CIESIELSKI

Bydgoszcz, ul. Połczyńska 6 lok. 85

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PŁODAMI ROLNYMI DARIUSZ GENTKOWSKI

Bydgoszcz, ul. Toruńska 256

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRAZYNA BORKOWSKA

Bydgoszcz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 16 lok.48

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SIX SPORT WOJCIECH SUCHOMSKI

Bydgoszcz, ul. Złotowska 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

THE CUBE PAWEŁ LEWOSZ

Sokółka, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 19

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE PREKOP ROBERT

Bydgoszcz, Gabrieli Zapolskiej 14 lok.113

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WENA DANIEL WEYNA

Bydgoszcz, ul. Hetmańska 12 lok.9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANETA KASPRZYK F.H.U. ANETTE

Częstochowa, ul. Zana 1 lok.33

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BIZMUT PIOTR BEDNAREK

Częstochowa, ul Ludowa 207

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U KATARZYNA BONDYRA

Wręczyca Wielka, Szarlejka, Łukaszewicza 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA "BET-MAR" BEATA KASPRZYK

Blachownia, ul. Tadeusza Kościuszki 29

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JOLANTA KAPICA

Częstochowa, ul. Spółdzielczości 6/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA LILIANNA SEKRET

Częstochowa, ul. Malownicza 197

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MASTER" KAMIL KIECA

Blachownia, Wyrazów, ul. Krzywa 14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F U.H. WALDEMAR KLUSKA

Częsochowa, ul. Młodości 21

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GRZEGORZ GRZYBOWSKI "DELIKATESY"

Częstochowa, Dźbowska 23a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"KASPER" ZDZISŁAW KASPRZYK

Częstochowa, ul. Zana 5/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATI MATEUSZ KRYSTASZEK

Sobuczyna, ul. Konwaliowa 44

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ SZTENCEL LIGISTIK TRANS SERVICE

Częstochowa ul. Skłodowskiej-Curie 27 lok 13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-CAR MICHAŁ NAJMAN

Częstochowa, ul. Tuwima 2 m.1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"URPOL" PIOTR URBANIAK

Częstochowa, ul. Siedlecka 19a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR JARCZYŃSKI

Konopiska, ul. Śląska 54

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

3DS DARIUSZ WROŃSKI

Gościcino, ul. Żytnia 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AJ JOANNA JAMROZIK

Gdynia, ul. Swarzewska 54b  lok.20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"AMPOL" VARDAN DAVTYAN

Gdańsk, ul. Ojcowska 37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BAR IKAR S.C. MARIUSZ WESOŁOWSKI MAŁGORZATA STATNIK

Gdańsk, Hanka 59

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAWID WENTA

Reda, ul. Franciszka Fenikowskiego 6 lok. 59

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DEJVTRANS DAWID WRÓBEL

Gdańsk, ul.Ryszarda Wagnera 6 lok.2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"DES"DARIUSZ SIWIK

Gdańsk, ul. Pomorska 90b lok.17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU ENTERPOST PIOTR SOCHOWSKI

Kolbudy, ul. Przemysłowa 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWA ALFA GRZEGORZ PIEKUT

Tczew, ul. Jodłowa 13c

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA LESZEK SOCHA

Kolbudy, ul.Łukowa 34

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JULIA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA IZABELA POLIT

Gdańsk, ul. Kamińskiego 5/40

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KINGA PATRZYLAS-ELŻANOWSKA

Gdańsk, ul. Arkońska 27a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KOLOSEUM Piotr Wyszomirski

Gdańsk, ul. Angielska Grobla 7e/33

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ SKALSKI

Gdynia, ul. Nagietkowa 48

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ STUDZIŃSKI USŁUGI KURIERSKIE

Gdynia, ul. Śląska 33 lok.24

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

POLCARS AUTA POWYPADKOWE PIOTR POLIT

Gdańsk, ul. Nowatorów 8 lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "R.R.D" ROBERT ROGOWSKI

Gdańsk, ul. Olszyńska 14 lok. 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.W PIOTR WEILANDT

Gdańsk, ul. Wieżycka 8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SPARROW BHP SŁAWOMIR WRÓBEL

Gdańsk, ul. Ryszarda Wagnera 6 lok.2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SPEC-BUD Dariusz Andrzejewski

Gdańsk, ul. Kazimierza Pułaskiego 13/17/c/lok.2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORT MONIKA FANZLOCH

Gdańsk, ul. Słoneczna Dolina 22a lok.7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"TRANSPORT PROFESSIONAL&SAFE" ADAM HENEL

Wejherowo, ul. Franciszka Fenikowskiego 11 lok.122

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORROWO-HANDLOWE AGNIESZKA STACHOWICZ

Jezierce 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE ANDRZEJ WINCZEWSKI

Potuły, ul. Polna 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MAGDALENA ŁUKASZEWICZ

Kurzętnik, ul.  Kościuszki 9b

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE PAWEŁ KRZYŻAN

Gdańsk, ul. Stefana Batorego 6 lok.4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADRIANA SZAJTHAUER FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DOMINIKA"

Chorzów, ul.  Długa 47 lok.43

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AGAB KWIECIŃSKI KRZYSZTOF

Katowice, ul. Bpa. T. Kubiny 9/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALEX TOMASZ ŻBIKOWSKI

Dąbrowa Górnicza,  Al. Tadeusza Kościuszki 9 lok.63

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"ANEZA" AGNIESZKA KACHNIARZ

Dąbrowa Górnicza, ul. Idzikowskiego 175

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ARKADIA-STREFA PIĘKNA-MARLENA GONIWIECHA

Niezdara, ul. Źródlana 23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BALIŃSKI PAWEŁ PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAL-POL"

Będzin, ul. Kołłątaja 24 lok.22a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BARTŁOMIEJ ZAGÓRSKI

Mysłowice, ul. Saperów Śląskich 1a lok.13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BROCCOLI PRZEMYSLAW WOJTAL

Mzyki, ul. Szkolna 39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAMIAN SURMIK

Sławków, ul. Burki 55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DARIUSZ JAKÓBOWSKI SILESIA EXPRESS

Sosnowiec, ul. Radomska 20 lok. 37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DARIUSZ WACŁAWIK DARSPEED

Mikołów, ul. Młyńska 6 lok.6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAWID MENDRALA TREVOR PHU

Katowice, ul. Dębowa 10b lok.7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ECOWASH. DARIUSZ PAZUR

Siemianowice Śląskie, ul. Bytomska 33 lok.16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. "ANIX" ANNA GŁOGOWSKA

Katowice, ul. Szarych Szeregów 78

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU "ANRO" ROBERT BOGUSZ

Katowice, ul. Wandy 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. BANASIK BANASIK MARCIN

Katowice, ul. Wałowa 8 lok.9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U. BARBARA TURKÓW

Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 147 lok.17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BEATA SŁOMCZEWSKA

Jejkowice, ul. Główna 26

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA POGODA POLAND S.C POGODA TOMASZ I MAGDALENA

Jastrzębie-zdrój, ul. Rybnicka 61

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WARIANT" PAWEŁ PASICH

Piekary Śląskie, ul. Jana Ludygi 1/i lok. 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA "MAR-TRANS" MARZENA MIOZGA

Gliwice, ul. Krakusa 2 lok.5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWO - KURIERSKA DORIAN PIEKARCZYK

Mierzęcice, Przeczyce ul. Targowa 101

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FUH KATARZYNA POKOJOWCZYK

Bytom, ul. Nowa 39a/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"FUTIH ARIEL" ARIEL KRUPA

Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11 lok. 25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

G.C.U.K. GABRIEL CIEŚLA

Bytom, ul. Kazimierza Pułaskiego 55 lok.5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JACHIMCZAK MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

Będzin, ul. Al. H. Kołłątaja 73

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KATARZYNA ŁOŚ

Będzin, Boleradz 36a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ KONSTANCIAK F.H.U. "KONSTANS"

Czeladź, ul. Wiejska 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ ZEHNAL

Niezdara, ul. Źródlana 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARCIN WILCZYŃSKI USŁUGI TRANSPORTOWE

Sosnowiec, ul. 11 Listopada 19a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"MATI" MAREK GWÓŹDŹ

Żory, Górne Przedmieście 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MIIZ MICHAŁ GURBIEL

Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 34/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MIONIKA CHWISTEK IGOR EXPRESS

Sosnowiec, ul. Chłodna 4 lok.7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MS - MARCIN STYPIK

Mysłowice, ul. Laryska 44a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

M.T.I. BENY WIECZOREK BENIAMIN

Czeladź, Osiedle Dziekana 7c lok.26

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MTRANS MONIKA SKUZA

Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 22/20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PATIX PATRYCJA GILEWSKA

Chorzów, ul. Batorego 96/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PATRYK NOCUŃ

Bobrowniki, ul. 1 Maja 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PSP PIOTR SOJKA

Będzin, ul. Zwycięstwa 2 lok. 15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RAPORT S.C., DARIUSZ MARZEC, TOMASZ NIZGORSKI

Katowice, ul. Wincentego Witosa 38b lok.29

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SILESIA-TRANS ŁUKASZ SITKO

Lędziny, ul. Podmiejska 14b

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SOPRANO DAMIAN CHŁAP

Czeladź, ul.Tadeusza Kościuszki 18 lok.10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SPEKTRUM PRZEMYSŁAW ŻBIKOWSKI

Dąbrowa Górnicza, ul. Dąbrowskiego 11a lok.22

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

STACJA KONTROLI POJAZDÓW DELTA CAR S.C. IWONA BARTELLA, JACEK OKRĘGLICKI

Czeladź, ul. Nowopogońska 28

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SYL-POL SYLWESTER NOWICKI

Siemianowice Śląskie, Trafalczyka 6a lok.4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZWARC Sp. z o.o.

Piekary Śląskie, ul. Piotra Skargi 13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMKAR PAZERA TOMASZ

Dąbrowa Górnicza, ul. Mickiewicza 11/4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"TOMKAR" TOMASZ SKALSKI

Siewierz, ul. Sosnowa 12 lok.1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORCIK U SŁAWKA SŁAWOMIR SMOLIŃSKI

Jaworzno, ul. Ogrodowa 417

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORT JAKUB SZLUFCIK

Siewierz, ul.Marcinków 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSPORT-ŁUKASZ WAJDA

Katowice, ul.Wojciecha 45b lok.9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI PRZEWOZOWE OGERMAN ADAM

Tarnowskie Góry, ul. Laskowicka 16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE "ANDRZEJ" ANDRZEJ PYKA

Katowice, ul. Wojciecha 53 lok.32

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE FILIP PIOTR

Mikołów, ul.Plebiscytowa 210 lok.1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE KATARZYNA LEWANDOWSKA

Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 62a lok.10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ CIBURA

Ruda Śląska, ul. Storczyków 26

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WESTERLICH JOANNA FIRMA"EUROTRANS-MARK" WESTERLICH JOANNA

Pilchowice, ul. Górnicza 16f

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WHITE MASTER - WOJCIECH CECKO

Katowice, ul. Tysiąclecia 6 lok.166

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WOD-KAN WIESŁAW CHAŁUPKA

Katowice, ul. Pawła Kołodzieja 42 lok.4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WULKANIZACJA WUL-TOM TOMASZ SULOWSKI

Chorzów, ul.Armii Krajowej 74 A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WYWÓZ ŚMIECI USŁUGI PORZĄDKOWE KAROŃ S.C ŁUKASZ KAROŃ MICHAŁ KAROŃ

Lelów, ul. Konstantynów 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWYCH I KURIERSKICH "SPECKURIER" BARBARA BRĄCZEK

Katowice, ul.Panewnicka 14 lok.4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AGATA KOSTRZEWA FIRMA KUR-TRANS AGAMITA

Kraków, ul. Kazimierza Wyki 12 lok.16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALEKSANYAN KAMO"SPAJKI"

Skawina, ul. Ogrody 43a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALISPAHIĆ BELMIR BOOKSNET

Kraków, ul.Barbary 14/151

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BARTŁOMIEJ STANACH ART- KRAK

Kraków, Os. Na Stoku 19/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BEATA SŁAWIŃSKA

Kraków, ul. Gazowa 13/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BOGDAN KUCIEL WOOD AND STONE OF KRAKÓW

Kraków, Os. Złotego Wieku 10 lok. 91

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EWA CISZOWSKA EEVIE

Kraków, ul. Stojałowskiego 39 lok.3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

F.H.U "WIDAN"

Kraków, Os. Szkolne 36/34

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MESS" JANINA PATER

Wielka Wieś, ul. Długa 64

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TOMASZ RADZISZOWSKI

Juszczyn, ul. Kojszówka 166

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FOUR-BS ROBERT MUSIAŁ

 Racławice, ul. Klonów 26

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

IWONA SZUL "CARMEN"

Kraków, Os. Na Wzgórzach 35 lok.33

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAKUB BIELAK

Kraków, ul. Wądół 22 lok.1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAN WĄSOWICZ

 Zagórzyce Stare 22

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JOANNA DUDZIK-SEWERYN FIRMA USŁUGOWA

Kraków, ul. Gromady Grudziąż 23 lok.58

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LOGISTYKA MIEJSKA S.C. SZYMON TABORSKI, MACIEJ BRONIAREK

Kraków, ul. Widok 12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAFIX MAGDALENA KLAKLA

Kraków, ul. Włoska 2b

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAŁGORZATA KSIĄŻEK-CABAJ

Kraków, ul. Hemara 25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATEUSZ KACZOR MAT KAR

Kraków, ul. Narciarska 2h lok. 24

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ KWIECIEŃ

Kraków, Os. Oświecenia 45 lok. 39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

NATALIA KULAK ALFA

Kraków, ul. Dobrego Pastrzerza 108/46

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

NEFRETETE EDYTA SOBCZYK-GABRYŚ

Kraków, Os. Piastów 27 lok. 16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

NONNA URBANEK-LUZAR F.H.T. ALFA

Kraków, ul. Nikifora 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

OLGA ORKISZ TRANSKAM

Kraków, ul. Przy Arce 15 lok.39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PATRYCJA KOZIEŁ

Słomniki, ul. Smroków 31

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIOTR GRUSZKA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "ANNA"

Kraków, Os.bohaterów Września 66/19

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RYSZARD TRĘBACZ USŁUGI TRANSPORTOWE

Węgrzce A10/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMASZ WIECIOŁKOWSKI

Kraków, ul. Dzielskiego 14/19

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS SZYKO MONIKA STACHURA

Kraków, ul. Dobrego Pastrzerza 102/41

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WOJCIECH SEWIOŁ TENZO

Kraków, ul. Jana Brzechwy 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZBIGNIEW LESIAK

Sułkowice, Biertowice 44

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DAWID SIUDA

Świdwin, ul. 3 Marca 25/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FTU KRZYSZTOF KOWALSKI

Koszalin, ul. Władysława Spasowskiego 8b lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAGDALENA ANTONOW

Sianów, ul. Dworcowa 16b

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

POLCARS AUTA POWYPADKOWE PIOTR POLIT

Gdańsk, ul. Owatorów 8 lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRINTERLAND RYSZARD JODA

Koszalin, ul. Poprzeczna 26b lok.7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ROBERT ZROBCZYŃSKI "HANDEL-USŁUGI"

Mścice, ul. Dworcowa  7 lok. 1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RODIS KAMIL SIDOR

Bobolice, ul. Pocztowa 9b

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE GRABOWSKI JAKUB

Sarbinowo, ul. Różana 16b

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

X-SERWIS PIOTR KACPRZAK

Kołobrzeg, ul. Budowlana 4b

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ARASAL ARKADIUSZ MAJDAŃSKI

Łódź, ul. Józefa 15 lok.15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"AUTO-BUS" ROBERT ZABOROWSKI

Łódź, ul. Rojna 47 lok. 57

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ELŻBIETA GOSTOŁEK

Łódź, ul. Gdańska 144 lok. 25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EMBI EMILIA CIECHULSKA

Łódź, ul. Piotrkowska 249/251 m. 12a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FAL-TRANS MARIUSZ KRYSZTOFIAK

Łódź, ul. Snycerska 1 lok. 47

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOMINIKA RAJSKA

Sieradz, ul. Siemianowicza 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JURMAX"

Konstantynów Łódzki, ul. Żeromskiego 14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GOLD-TRANS SEBASTIAN JONCZAK

Bratoszewice, ul. Gozdów 5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

HENRYKA PAPIERNIK

Konstantynów Łódzki, ul Legionów 10 lok.11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAROSŁAW OSTROWSKI

Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 20 lok.15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KUGA PIOTR KUC

 Skierniewice, ul. Mszczonowska 31/13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LEJDIS MAGDALENA NIKLIC

Łódź, ul Rydzowa 13 lok.10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"MIRAGE" MAGDALENA FRONTCZAK

Łódź, ul. Chopina 2 lok.55

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PM BROKER MIROSŁAW POTAKOWSKI

Zgierz, ul. Szczawińska 2a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PRZEMYSŁAW ŚMIAŁKOWSKI

Lutomiersk; Kazimierz, ul. Henryka Sienkiewicza 43

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RYSZARD ANTCZAK

Łódź, ul. Rojna 50B m 79

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SŁAWOMIR BORKOWSKI "SŁAW-MAR"

Bratoszewice, ul.  Koźle 62

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN CZUBALSKI

Łódź, ul. Robotnicza 3a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ MICHALAK

Łódź, ul. Syrenki 8/7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT REZLER

Łódź, Pl.kościelny 6 lok.7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WINATMAR MARCIN SKRABIŃSKI

Zgierz, ul. Dubois 14a/20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"ZABSON" MACIEJ ZABIELSKI

Rzgów, ul.Grodzisko 59

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY SŁAWOMIR PÓŹNIAK

Łódź, ul. Billewiczówny 15 lok.14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ZIBI ZBIGNIEW BUJNOWSKI

Łódź, ul. Lipowa 27 lok. 31

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALF-TRANS ALFRED MICHALAK

Brzeg, ul. Polska 9 lok.12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAWID SZCZOTKA DS-TRANS

Skoroszyce, ul. Górna 42

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DM-TRANS DAMIAN MIKOLAS

Komprachcice, Wawelno ul. Kościelna 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DROS-TRANS GRZEGORZ DROSIK

Opole, ul. 1 Maja 99 lok.10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EURO-TRANS BOŻENA SUPOROWSKA

Paczków, ul. Kamienica 84

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIMA BOŻENA WĘGRZYN

Opole, ul. Robotnicza 2-6 lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWA ALEKSANDRA JACEK LIS

Opole, ul. Sosnowa 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ADRIANA SIMA

Prószków, ul. Winów Leśna 31

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USLUGOWO TRANSPORTOWA DARIUSZ LACHNIK

Opole, ul. Kazimierza Deyny 5 lok.16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

IDEALOG JANINA TYTKO

Gogolin, ul. Strzelecka 1 lok.12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LIGHT & DARK BARBARA BUKŁAD

Opole, ul. Plebiscytowa 32 lok.3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MACIEJ RUDNICKI EASY OFFICE

Opole, ul. Majora Hubala 5d m.2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SOBIESŁAW MARKOWSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SOMARK"

Grodków, ul. Fornalskiej 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SOKÓŁ - PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI

Chrościna, Mechnice, ul.  Niemodlińska 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-4YOU KAMIL CIEPŁY

Wadowice, ul. Sadowa 23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE "DAKU" ALEKSANDER MACHAJ

Opole, ul. Jana Styki 10a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ MUSZYŃSKI

Opole, ul. Obrońców Stalingradu 57/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WERONIKA MITRASZEWSKA FIRMA HANDLOWA"MARA"

Opole, ul. Tęczowa 23 lok.6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AZAKI ADAM ZAKRZEWSKI

Poznań, Os. Stefana Batorego 36 lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BEATA ŚRON TRANSPORT

Komorniki, ul. 3 Maja 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BEFINE - WOJCIECH SKRZYPCZAK

Czerwonak, ul. Jesionowa 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

CHILL BAR WALDEMAR SZCZĘSNY

Poznań, ul. Wilczak 45/47

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAMACOM SKRZYPEK MACIEJ

Września, ul. Koszarowa 7/2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

 DOMINIK SZELĄG

Poznań, Cześnikowska 4 lok.10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EN-G ANGELIKA GÓRSKA

Tarnowo Podgórne Lusówko, ul. Dopiewska 2 lok. 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DANUTA LABOCH

Kościan, ul. Jagiellońskie 43 lok.5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FPHU RESTAURACJA SAVOY HENRYKA MENDYK-KORNOWSKA

Poznań, Pl. Ludwia Waryńskiego 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GRATEFUL MARIA MURAWA-FRASKA

Mosina Krosno Oś.Miodowe 5 lok.9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

HANDEL-USŁUGI ROBERT TATARUK

Poznań, ul. Wituchowska 12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

HELL-TRANS MIŁOSZ NAWROT

Stęszew, ul.Kanałowa 16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

HENRYK GMEREK ROL-PLUS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

Poznań, Koźmińska

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KOSIK TRANS TOMASZ KOSSOWSKI

 Bytkowo, ul. Agrestowa 14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRYSTYNA FABIŚ USŁUGI TRANSPORTOWE

Poznań, ul. Przytoczna 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRZYSZTOF BROK BROTRANS

Poznań, ul. Raszkowska 7 lok.1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUCJA ŻABIŃSKA "HALUX-BIS"

Pecna, ul. Dworcowa 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LUK-TRANS ŻURAWSKI ŁUKASZ

Grzegorzew, ul. Leśna 22a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MACIEJ PIETRZYŃSKI "GIGA"

Poznań, ul. Głuszyna 196c lok.6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARCIN JANKOWIAK HERMES

Poznań, ul. Lipowa 13 lok.1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARCIN PIOTROWSKI "USŁUGI TRANSPORTOWE"

Poznań, ul. Władysława Sikorskiego 6 lok.16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAREK KROPACZ

Kórnik, ul. Staszica 20 lok.2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MASAR MACIEJ SARGIALIS

Poznań, Os. Władysława Jagiełły 28/32

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ ŚREDZIŃSKI

Poznań, Os Oświecenia 24/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MOBILNY MECHANIK SZYMON PERTEK

Poznań, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MOVIE-TRANS GRACJANA MIKOŁAJCZAK

Poznań, ul. Hutnicza 52 lok.50

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MUSZYŃSKI KRYSTIAN

Poznań, ul. Grochowe Łąki 1 lok.22

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PATRYK KARŁYK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH "PAT-KAR" AUTO-GAZ KARŁYK

Lwówek, Józefowo 26a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PAWEŁ ROSIŃSKI"GLOBAL"

Poznań, ul. Prowansalska 15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.H.U. WERONIKA MAŁECKA

Poznań, ul. Błażeja 6h/22

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PM LOGISTICS PIOTR MILEWSKI

Piła, ul. Ojca Maksymiliana Koble5 4 lok.5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.P.H.U.AKME KONRAD PACHOCKI

Krosno, ul. Główna 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE "DANAL" STĘPNIAK DANIEL

Kaźmierz, ul. Marii Konopnickiej 37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE USŁUGOWO HANDLOWE WŁODZIMIERZ WOŹNY

Poznań, Os.Bolesława Śmiałego 17 lok. 45

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEMYSŁAW CHMURA

Poznań, Os. Przyjaźni 9/122

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PTLG Sp. z o.o.

Poznań, ul. 3 Maja 49c

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.U.H. JUST JULIA STAPEL

Zalasewo, Os. Władysława Zamoyskiego 14 lok.38

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AKROPOLISNED RITVAN MECHMET

Stęszew, ul. Kanałowa 16

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SABINA SCHEFFS

Komorniki, ul. Lubońska 24

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOMASZ LEOPOLD LEO-TRANS

Tarnowo, ul. Łąkowa 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE MATEO MATEUSZ FIJAK

Drezdenko, ul. Piłsudskiego 39 lok.7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANDRZEJ TARCZYŃSKI FIRMA KURIERSKA "TRANSANDRE"

Grabica, Bąkowiec 16 A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ARKADIUSZ DZIERŻANOWSKI

Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka24 B 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AUTO SIEDEM S.C., JANUSZ MAJDA, MONIKA PESTKA-MAJDA

Grabica, Dziwle 15a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BOGDAN MALICKI K.B.T. TRANS

Rawa Mazowiecka, ul. Rossocha 14 lok. 10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWA "LENAR" ARKADIUSZ ADAMCZYK

Piotrków Trybunalski, ul. Wysoka 7 lok.5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

K&T TRANS TOMASZ PURGAŁ

Piotrków Trybunalski, ul. Patryzantów 27

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ MUSZKIET LUK-TRANS

Radomsko, ul.Piastowska 23 lok. 31

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATEUSZ PĘCINA OL-MAT

Piotrków Trybunalski, ul. Nowowiejska 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHP MATEUSZ ZAKOŚCIELNY

Radomsko, ul. Dembowskiego 12a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU REMIGIUSZ MIKOŁAJCZYK

Zduńska Wola, ul. Kałużewskiego 3c/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEMYSŁAW ŚLĘZAKIEWICZ PM PETROLEN

Pawłów,Brzeg, Wesoła 10c

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TOM-KAD TOMASZ SZYMAŃSKI

Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 160/162 lok.39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SEBASTIAN MYSŁEK HORNET

Sosnowiec, ul. Henryka Sienkiewicza 20/12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADAM RYBICKI "GAMMA"

Stargard, ul. Tadeusza Kościuszki 78 lok.2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADYZ MACIEJ DYONIZIAK

Płoty, Wyszobór 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"DREWAN" IWAN JACEK

Drawsko Pomorskie, Linowno 20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU SANDRA RASZCZUK

Szczecin, ul. Pomarańczowa 23 lok.13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

GRZEGORZ KATNER TRANSPORT

Stargard Szczeciński, Os. Zachód B27/a9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRZYSZTOF KOTULIŃSKI

Stargard Szczeciński, Os. Zachód B22h lok. 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ PIOTROWSKI

Szczecin, Os. Kasztanowe 3d lok.4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAGDALENA ŁUCZAK

Szczecin, Osiedle Kasztanowe 84 B lok.4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ RASZCZUK

Stargard, ul. Śląska 7 lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

OPALA ANDRZEJ

Nowogard, Sieciechowo 14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

POLCARS AUTA POWYPADKOWE PIOTR POLIT

Gdańsk, ul. Owatorów 8 lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ARTUR SZCZOT

Szczecin, ul. Sanatoryjna 30 lok. 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ROBERT SIEDLECKI USŁUGI KURIERSKIE BRS

Goleniów, ul. Szkolna 40d lok.9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ROTBAUM Sp. z o.o.

Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 8 lok.10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RYSZARD POTECKI

Chociwle, Starzyce 22a lok.2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-MAR MARIUSZ GRYMUŁA

Banie, Kunowo 48 lok.4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-TOM TOMASZ POROWSKI

Banie, Baniewice 39

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE I POCZTOWE PAWEŁ SOBCZAK

Nowogard, Boguszyce 8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE BARTOSZ WĘGIELNIK

Stargard, ul. Marii Konopnickiej 10a lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE "DARMAR" DARIUSZ OGÓREK

Resko, Miłogoszcz 1 lok.2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE TOMA-TRANS TOMASZ TRELA

Szczecin, Os. Kasztanowe 1h lok.6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"ADBET" ANDRZEJ DĄBROWSKI

Łubianka, ul. Toruńska 46

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANTONI PANNERT

Inowrocław, ul. Jaśminowa 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAMIAN CENTKOWSKI

Toruń, ul. Prądzyńskiego 9 lok.7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FHU AMBERTOR HIGIENA ŁUKASZ FLIS

Płużnica, Uciąż 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOR-TRANS DOROTA RADZIĘDA

Pakość, Kościelec 47a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA- PRODUKCYJNA "EWPOL" WYSZYŃSKI WIESŁAW

Grębocin, ul. Dworcowa 46

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWA SZYMON MAJDAN

Bydgoszcz, ul. Żnińska 19

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAKUB GRUCHLIK

Toruń, ul. Wąska 7a lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JANKOWSKI ROBERT

Toruń, ul. Okrężna 6g/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KAMIL GROSZEWSKI

Toruń, ul. Wąska7 lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KLIMAX MAKSYMILIAN KLIMKO

Gniewkowo, ul. Zajezierna 23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MARCIN ZWIERZYŃSKI

Toruń, Mała Nieszawka ul. Kwiatowa 8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAT-SPEED MATEUSZ KRĘCISZEWSKI

Chełmża, ul..Tadeusza Kościuszki 8 lok.13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.H.U. JAMAJKA, MIKOŁAJ GŁAŻEWSKI

Dąbrowa Chełmińska, ul. Rzemieślnicza 20

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIOTR SOBECKI MELMAX

Toruń, ul. Jamontta 1 lok.1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P. W. ALEKSANDRA JEZIERSKA

Bydgoszcz, ul. Przesmyckiego 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

P.W. "BUDREKO" JÓZEF WEYNA

Dąbrowa Górnicza, ul. Dr. Rydygiera

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RAFAŁ DAŁEK DAL-TRANS TRANSPORT I SPEDYCJA

Śleszyn, Śleszynek 53

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-FLIS ARKADIUSZ FLIS

Toruń, ul. Legionów 58 lok.2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSKAM PIOTR ADAMSKI

 Brudnia 37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS PACK RAFAŁ OLSZEWSKI

Bydgoszcz, ul. Wiejska 29

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WENA DANIEL WEYNA

Bydgoszcz, Hetmańska 12 lok.9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"MK-CAR" MIROSŁAW KUZIMIŃSKI

Szydłowiec, ul. Tadeusza Kościuszki 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

NFK PRUSZKÓW Sp. z o.o.

Grodzisk Mazowiecki, ul. Różana 10a lok.9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIOTR BĘCZKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PS-TRANS

Warszawa, Al. Tysiąclecia 4/9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PPDELMAR Sp. z o.o.

Ostrówek, ul. Waryńskiego 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SAVOJ Sp. z o.o.

 Warszawa, ul. Jagiełły 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZUSTER TSL SYLWESTER BARANOWSKI

Łomża, ul. Brzozowa 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANS-VOLL ARKADIUSZ VOLLMULLER

Tłuszcz, ul. Tadeusza Kościuszki 6 lok.43

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI ADMINISTRACYJNO-BIUROWE MARTA SĘK

Piaseczno, ul. Młynarska 39 lok.75

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI KURIERSKIE PIOTR KONICKI

Bielawa, ul. Wspólna 71

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WIOL-TRANS WIOLETTA DORUCH

Bogatki, ul. Królewska 109a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADRIAN KOWALCZYK USŁUGI TRANSPORTOWE

Jedwabno, ul. Polna 15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADRIAN PISARSKI

Legionowo, ul. B. Chrobrego 43b

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AGATA BIELAK OLTRANS

Warszawa, ul. Odkryta 46 lok.9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AG-AUTO AGNIESZKA PUŚCIAN

Pruszków, ul. Powstańców 6 lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ALDA DARIA DĄBROWSKA

Legionowo, ul. Zegrzyńska 29 lok.58

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ARTUR SZCZĘSNY LOGISTICS

Warszawa, ul. Międzynarodowa 52/54a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

AVANT MICHAŁ KAMIŃSKI

Mińsk Mazowiecki, ul. Nowy Świat 70

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BEATA GOŁAŚ

Mińsk Mazowiecki, ul. Topolowa 39 lok.18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DOROTA FALKOWSKA

Warszawa, ul. Szczupacza 11a lok.5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

EDMAR MAREK WALCZUK

Kobyłka, ul. Wincentego Pola 23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

E-MAR MARCIN ŻOŁEK

Serock, Skubianka 30

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA TRANSPORTOWA MARCIN GŁOGULSKI

Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWA ROGUSKI TADEUSZ

 Leśniki 49

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAROSŁAW KOZERA

Ząbki, ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 21

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

NUT-AUTO JOANNA KIEŁBOWICZ

Warszawa, ul. Buławy 17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KACPERSKI KRZYSZTOF

Potworów, ul. Kacperków 32

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KAM-POL USŁUGI TRANSPORTOWE KAMIL POŁASKI

Ząbki, ul. Powstańców 4b lok.115

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KLM HOLDING KATARZYNA MACIAK

Warszawa, ul. Głębocka 56g lok.3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRZYSZTOF ADAMCZEWSKI

Warszawa, ul. Augustyna Kordeckiego 34 lok.2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRZYSZTOF KACPRZAK KRISPOL

Ossów, ul. Matarewicza 254

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRZYSZTOF STANISZEWSKI P.U.H. "KLIMAX"

Warszawa, ul. Przy Agorze 20 lok.9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

K-TRANS URSZULA WANDAS

Olszewnica Stara, ul. Warszawska 25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LACUS TSL DANIEL CIEŚLAK

Kołbiel, ul. Graniczna 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ JANISIAK

Nadarzyn, ul. Malwy 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ MICHALIK PREDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE LUKTRANS

Nowe Lipiny, ul. Krzyżowa 28

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ MILEWSKI "ŁUK-MI"

Ząbki, ul. Kwiatowa 16 lok.1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ŁUKASZ PISZCZ

Stoczek Łukowski, ul. Józefa Piłsudskiego 101 lok.1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

LUKA&TRANS ŁUKASZ WOŹNIAK

Jasieniec, ul. Słoneczna 2a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MACIEJ MUCHA - TRANSPORT USŁUGI HANDEL

Grochów Włościański, ul. Sokołowska 47

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MATEUSZ CHYŻY TRANSPORT

Warszawa, ul. Skrajna 1 lok.86

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ DUCKI IDEATECH

Warszawa, ul. Głębocka 100 lok.4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MICHAŁ STOKOWSKI

Warszawa, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 19a lok.23

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MIT-POL PAWEŁ MITRZAK

Jasień 7

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

M.R SPEED MAGDALENA RACZYŃSKA

 Warszawa, ul. Odyńca 61/26

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MUSIC CONNECTION AGENCY GRZEGORZ POŁOMSKI

Łomianki, ul. Przeskok 37

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PACK & HOUSE MAŁGORZATA JASZCZUK

Sokołów Podlaski, ul. Zalewskiego 8 m.46

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PAKA LIDIA LIDIA FEDORCZYK

Węgrów, ul. Polna 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PAWEŁ SWAT PAJUX

Warszawa, ul. Cypryjska 4 lok.30

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHP "MISZ-CHEM" STANISŁAW MISZTA

Stoczek Łukowski, Stare Kobiałki 20a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU GABO - SŁAWOMIR MARKOWSKI

Warszawa, ul. Obiegowa 41

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU GREGOR GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

Zielonka, ul. Lipowa 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIOTR BORKOWSKI

Warszawa, ul. 1 Sierpnia 32A lok. 33

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PIOTR JAKÓBOWSKI USŁUGI TRANSPORTOWE PDD

Piaseczno, ul. Królewska 109 A

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PLI-TRANS IWONA PLISZKA

Węgrów, ul. Różana 10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

POST-EXPRESS PRZESYŁKI KURIERSKIE ROBERT UNIOWSKI

Wołomin, ul. Legionów 115

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

R. TRANS RAFAŁ SIEDLECKI

Warszawa, ul. Kolorowa 6/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

R.TRANS - RAFAŁ WRZOSEK

Warszawa, ul. Stefana Łyszkiewicza 2a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

RYSZARD WRZOSEK POLKERMESS - RYSZARD WRZOSEK

Warszawa, ul. Stefana Łyszkiewicza 2a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SALON ZDROWIA I URODY "OXY"KRYSTYNA ŚWIDA

Warszawa, ul. Wąwozowa 20 lok.003

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SPED-TRANS BARBARA STEMPKOWSKA

Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Bairda 24a lok.21

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SPORTTRANS TOMASZ SKIBA

Świnoujście, ul. Komandorska 1a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SUNTRANS SP. Z O.O

Warszawa, ul. Zamiany 8 lok LU2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"TRANS-LOG" JAKUB, KAROLINA MAJCHRZAK

Warszawa, ul. Ziębicka 4/8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

"TRANS-ROL" USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE AGNIESZKA POWIERŻA

Zabrodzie, Choszczowe 14

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

TRANSWIL ŁUKASZ WILCZYŃSKI

 Marki, ul. Rydza Śmigłego 92

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

UNI-CAT BARTOSZ WASZCZYK

Szydłowiec, ul. Tadeusza Kościuszki 65

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI PIOTR PIOTR WŁODARCZYK, TANATOS PIOTR WŁODARCZYK WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ

Warszawa, ul. Myszkowska 4 lok.53

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPOROWE RAFAŁ MATUSIEWICZ

Ząbki, ul. Legionów 10 A lok.13

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE BAŃKOWSKI MACIEJ

Błonie, Bieniewo-parcela 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE CELINA WYRZYKOWSKA

Ząbki, ul. Hallera 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE DAMIAN ŻOŁEK

Kałuszyn, ul. Juliusza Słowackiego 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE-KAZIMIERZ MIERZEJEWSKI

Nowy Kraszew, ul. Jana Pawła II 30b

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE KONRAD PIECZAROWSKI

Warszawa, ul. Tarnogórska 25

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WALDEMAR WITKOWSKI PHU "WALDPOL" WALDEMAR WITKOWSKI

Warszawa, ul. Starej Baśni 5 lok.64

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

WIKTRANS Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Ogrodowa 37 lok. 50

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ADRIAN PRUS

Wrocław, ul. Zielonogórska 8 lok. 9

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANDRZEJ MACIEJCZYK AMA-TRANS

Wrocław, ul. Łódzka 42 lok.10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ANNA RAKUĆ

Wrocław, ul.  Pustecka 42 lok. 2

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BART-BARTOSZ KACZMARCZYK

Wrocław, ul. Chorwacka 30 lok.18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

BENIO-TRANS BENEDYKT GONTARZ

Wrocław, ul. Jabłeczna 23 lok.17

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DAKO KONRAD PALACZ

Kościelec, ul. Madalińska 4

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DARIUSZ SIKORA AUDIOSPEKTRUM

Wrocław, ul. Henryka Michała Kamieńskiego 190i lok.3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

D&J Damian Jadczak

Kąty Wrocławskie, ul. Okrzei 1/1

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

DOROTA ROGOZIŃSKA

 Kałowice 30

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA TOMASZ KLIMOWICZ

Wrocław, ul. Redycka 48

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JACEK TABAKA "TAXI"

Wrocław, ul. Trzebnicka 9 lok.15

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JAROSŁAW URBAŃSKI PHU NATALIA

Wrocław, ul. Błękitna 12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

JUSTYNA SIECZKA

 Syców, ul.Wierzbowa 2a

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

KRYSTIAN WNUKOWSKI

Dobrzyń Nad Wisłą, Dyblinek 30

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZYBCY MACHOŁ SYLWESTER

Ostrzeszów, ul. K. Baczyńskiego 6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAGNUS IWONA SZKATULNIK

Wrocław, ul.  Ferdynanda Magellana 31 lok.10

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAK-TRANS ARKADIUSZ MAKOWSKI

Wrocław, ul. Teodora Parnickiego 13 lok.6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MAŁGORZATA ŁAKOMSKA

Wrocław, ul. Krucza 68 lok. 18

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

MIROSŁAW DĘBIŃSKI "KLAR" USŁUGOWO-HANDLOWY

Wrocław, ul. Wojrowicka 27/6

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PAWEŁ TOPA USŁUGI TRANSPORTOWE

Wrocław, ul. Gliniana 43 lok. 11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

PHU OWCARZ WOJCIECH OWCARZ

Mirków, Długołęka ul. Boczna 5

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SEBASTIAN URBAŃSKI SEB-EKSPERT

Wrocław, ul. Bolesława Prusa 25 lok.12

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SEBASTIAN ZAWIEJA "GRYZLI" USŁUGI TRANSPORTOWE

Wrocław, ul. Sosnowa 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

STEFAN NOWORYTA "GRAŻYNA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 50

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

SZCZEPANKIEWICZ RYSZARD

Wołów, ul. Zaułek Zielony 6/3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ULTRABOX PATRYK LALEWICZ

Wrocław, ul. Stefana Jaracza 69 lok.11

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE MAŁGORZATA KNIAŹ

Wrocław, ul. Gitarowa 4a lok. 3

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

USŁUGI TRANSPORTOWE PATRYCJA WIECZOREK-GENSTY

Wrocław, ul. Czerniawska 4a lok.8

Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

ArchiDoc SA

Chorzów,  ul. Niedźwiedziniec 10

Świadczenie usług związanych z utworzeniem i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego oraz obsługą Centralnego Archiwum Elektronicznego (umowa pilotażowa)

wg stanu na dzień 3.04.2017 r.
Drukuj