Zgodnie z art. 111 b ust. 1 ustawy Prawo bankowe informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych wykonujących czynności na rzecz PKO Banku Polskiego:

NAZWA FIRMY SIEDZIBA ZAKRES PRAC NA RZECZ PKO BP
Asseco Data Systems SA Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 15 Świadczenie usług związanych z wydrukiem i wysyłką korespondencji
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO
Sp.zo.o.
Wrocław,
ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13
Świadczenie usług związanych z wydrukiem i wysyłką korespondencji
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o Warszawa,
ul. Jana Olbrachta 94
Świadczenie usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. Warszawa,
ul. Jana Olbrachta 94
Świadczenie usług związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych.
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. Warszawa,
ul. Jana Olbrachta 94
Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem punktów akceptujących instrumenty płatnicze.
First Data Polska S.A. Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 Świadczenie usług związanych ze współpracą związaną z wydawaniem kart Eurocard/MasterCard oraz zorganizowaniem obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy ich użyciu
DINERS CLUB POLSKA
Sp. z o.o.
Warszawa,
ul. Senatorska 12
Świadczenie usług związanych z wydawaniem kart Diners Club pod znakami Diners Club i PKO BP
SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna Zgierz,
ul. Andrzeja Struga 43
Świadczenie usług związanych z utylizacją dokumentacji niearchiwalnej Banku
PWPW SA Warszawa,
ul. Sanguszki 1
Świadczenie usług związanych z personalizacją kart pod wspólnym znakiem Banku i Diners Club
Imprimus Sp. z o.o. Laskowice,
ul. Parkowa 56
Świadczenie usług związanych z drukiem i dystrybucją miesięcznych zestawień tansakcji
KRUK SA Wrocław,
ul. Wołowska 8
Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
S&T Poland 
Sp. z o.o.
Warszawa,
ul. Poleczki 35
Świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania PKO Banku Polskiego SA
KONSALNET KONWÓJ
Sp. z o.o.
Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 53/55
Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA
Konsalnet Cash Management Sp. Z o.o. Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 53/55
Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA
Solid MCG
Sp. z o.o.
Warszawa,
ul. Postępu 17
Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA
WSI Warszawska
Sp. z o.o
Warszawa
ul. Nocznickiego 29
Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku
InPost SA Kraków
ul. Malborska 130
Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do adresatów umów oraz przesyłek startowych lub reaktywacyjnych, związanych z działalnością CBE, w tym umów o otwarcie Konta Inteligo
IRON MOUNTAIN POLSKA Sp. z o.o. Reguły, ul. Regulska 2 Świadczenie usług związanych z organizacją i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego i Elektronicznego w tym archiwizowania i niszczenia dokumentacji Banku
IRON MOUNTAIN POLSKA SERVICES Sp. z o.o. Reguły, ul. Regulska 2
KONSALNET NOKWÓJ Sp. z o.o. Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 53/55
Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA
Konsalnet Cash Management Sp. Z o.o. Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 53/55
Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA
mBank SA Warszawa,
ul. Senatorska 18

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligatariuszy, którzy za pośrednictwem BRE Bank SA jako Współaranżera i Dealera Programu Emisji nabyli obligacje krótkoterminowe PKO Banku Polskiego SA wyemitowane na podstawie Emisji Obligacji na rynek krajowy

SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna Zgierz,
ul. Andrzeja Struga 43
Świadczenie usług związanych z odbiorem, transportem i utylizacją makulatury bankowej, pieczęci metalowych i z tworzywa sztucznego, płyt CD, DVD, dyskietek, dysków twardych
OS3 Sp. z o.o. Rybnik,
ul. PCK 26A
Świadczenie usług związanych z reklamą i promocją produktów i usług Banku w kanałach elektronicznych
SARE SA Rybnik,
ul. Raciborska 35A
Świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów Banku przy korzystaniu z programu on-line SARE do wysyłania wiadomości elektronicznych o charakterze handlowym
Millward Brown SA Warszawa
ul. Branickiego 17
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań
TNS Polska S.A Warszawa
ul. Wspólna 56
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań
GEMALTO Sp. z o.o. Tczew
ul. Skaryszewska 2
Świadczenie usług związanych z personalizacją kart płatniczych Banku
ANDRA Sp. z o.o. Warszawa
ul. Pryzmaty 6/8
Świadczenie usług związanych z instalacją i serwisem systemów home-banking u klientów oraz szkoleniem klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej
S&T Poland Sp. z o.o. Warszawa
ul. Poleczki 35
Świadczenie usług związanych z instalacją i serwisem systemów home-banking u klientów oraz szkoleniem klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej
Cardif Services Sp. z o.o. Warszawa
ul. Piłsudskiego 2
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem na rzecz Banku obsługi Akcji Telemarketingowej
Impel Cash Solutions Sp. z o. o.

Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

Impel Cash Services Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Ostroroga 31 A

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

Łódź
ul. Lutomierska 131

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku
Poczta Polska SA

Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku
Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

Łódź
ul. Lutomierska 131

Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA
Dimar Polska Sp. z o.o.

Łodź
Al. Piłsudskiego 135

Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku
Call Center Inter Galactica Sp. z o.o. Wrocław
ul. Rzeźnicza 32/33
Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku
PZU Centrum Operacji S.A Warszawa
ul. Postępu 18A
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem na rzecz Banku obsługi Akcji Telemarketingowej
Ernst & Young Sp z o.o. Business Advisory Sp.k. Warszawa
Rondo ONZ 1
Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej
Asseco Poland S.A. Rzeszów
Olchowa 14
Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej
APS Poland SA

Wrocław
ul. Ostrowskiego 13D

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp. komandytowa

Wrocław
Al. Objazdowa 50

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
EOS KSI Polska Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7A

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
PBS Sp. z o.o.

Sopot,
Ul. Junaków 2

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań
Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Pileckiego 65

Świadczenie na rzecz banku pełniącego rolę wydawcy usług w zakresie:
- zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury  potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych w zakresie generowania i przesyłania kodów jednorazowych oraz utrzymania bazy kont mobilnych,
- generowania i przesyłania  kodów jednorazowych służących do realizacji transakcji mobilnych

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.  Warszawa
ul. Pileckiego 65
 Świadczenie na rzecz agenta rozliczeniowego będącego bankiem usług w zakresie:
- zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych,
- przetwarzanie danych osobowych akceptantów  w celu realizacji zadań wynikających z umowy
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIKA Sp. z o.o. Gdańsk,
ul. Spadochroniarzy 7
Świadczenie usług związanych z archiwizacją dokumentacji papierowej i obsługą korespondencji na rzecz Banku
It Works SA  Kraków,
ul. Życzkowskiego 19
Świadczenie usług w zakresie instalacji i serwisu systemów homebanking u klientów oraz szkolenia klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej
HAWK Ideas Sp. z o.o. Warszawa
ul. Finlandzka 10
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie
Symetria UX Sp. z o.o. Poznań
ul. Wyspiańskiego 10/34
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie
TALEX SA Poznań,
ul. Karpia 27D
Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A. 
Agencja K2.pl sp. z o.o sp. Komandytowa - akcyjna Warszawa,
ul. Domaniewska 44A
Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku
EmoDomus Sp. z o. o.  Łódź,
ul. Rewolucji 1905r. nr 49 lok.218 
Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości 
Home Financial Services Sp. z o.o. s.k. Poznań
ul. Sielska 8
Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości 
REALS Nieruchomości Sp. z o.o.  Warszawa
ul. Świętokrzyska 18 
Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości 

Teleperformance Polska Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Domaniewska 50 
Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Bank 
Lockus Sp. z o.o.  Kraków
ul. Skarzyńskiego 14 
Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku 
FORDATA Sp. z o.o.  Poznań
ul. Taczaka 24/lok.105
Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie stworzenia, zarządzania i utrzymywania bezpiecznego Wirtualnego Pokoju Danych 
Consulenza Aleksandra Porębska,  jednoosobowa działalność gospodarcza  Poznań
ul. Przybyszewskiego 17/5
Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym aktualizacja systemu VDR i wsparcie techniczne dla użytkowników VDR
Conzu Marketing Aleksandra Prusator, jednoosobowa działalność gospodarcza  Gdańsk
ul. Dźwigowa 13A/1
Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym wsparcie techniczne dla użytkowników VDR
DEV.NET Dariusz Zamorski, jednoosobowa działalność gospodarcza Poznań,
ul. K. Libelta 1A lok.2
Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z aktualizacją systemu VDR i wsparciem technicznym dla użytkowników VDR
Accenture Sp. z o.o. Warszawa,
ul. Sienna 39
Świadczenie usług konsultacyjnych oraz dotyczących analitycznego i operacyjnego rozwoju CRM
K2 Media SA Warszawa
ul. Domaniewska 44A 
Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami dotyczącymi mediów, kreatywnymi i SEO/SEM 
Oktawave Sp. z o.o Warszawa
ul. Domaniewska 44A 
Świadczenie usług pomocniczych związanych z administracją serwerami i infrastrukturą informatyczną 
K2 Search Sp. z o.o.  Warszawa
ul. Domaniewska 44A 
Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami SEO/SEM 
Krajowa Izba Rozliczeniowa SA Warszawa
ul. Pileckiego 65
Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie przetwarzania danych osobowych
MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A Warszawa
ul. Poniatowskiego 1
Świadczenie usług związanych z tłumaczeniem online z języka migowego na język polski mówiony
Sygnity SA

Warszawa 
Al. Jerozolimskie 180

Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A. (umowa rezerwowa)
SAS Institute Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Gdańska 27/31

Świadczenia usług w zakresie budowy i rozwoju systemu EFM oraz integracji systemu EFM z innymi systemami informatycznymi Banku
Accenture Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Sienna 39

Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie utrzymania Systemu EFM
Dial Tone Sp. z o.o.

Piaseczno
ul. Gen.L.Okulickiego 7/9

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
Intrum Justitia Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Domaniewska 41

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
Kancelaria Prawna LEXUS M. Bobolewski i Spółka

Wrocław
ul. Opatowicka 130

Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
Biuro Nieruchomości ANMA - MK Kuczyński

Lublin
ul. Bieczyńskiego 4 lok.13

Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
Infinite DATA Services Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Srebrna 16

Świadczenie czynności pomocniczych polegających na udziale w testach oprogramowania realizowanych przez dostawcę oraz udziale w usuwaniu błędów jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania systemu  CRM
Agencja Warszawa Sp. z o.o. s.k.a.

Warszawa,
ul. Szpitalna 8A

Świadczenie usług w zakresie opracowywania i realizacji kampanii marketingu bezpośredniego kierowanego do klientów Banku i osób zainteresowanych ofertą Banku
GFK POLONIA Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Ludna 2

Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy
4P Research Mix Sp. z o.o.

Warszawa,
ul. Puławska 12A/5

Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy
IT Works SA Kraków,
ul. Życzkowskiego 19
Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie monitorowania systemu VDR, w tym zapewnienie kopii zapasowych
Poczta Polska SA Warszawa,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO Banku Polskiego SA
Pożary24 Sp. z o.o. Gdańsk,
ul. Litewska 8
Świadczenie czynności związanych z restytucją dokumentacji

Wg stanu na dzień 21.12.2016 r.

Drukuj