Dziennik Ekonomiczny

2019.12.02

Co z tą koniunkturą?

W tym tygodniu w centrum uwagi:

W ostatnim czasie na rynkach finansowych panował względny spokój i niska zmienność. Czynnikiem który może zmienić sytuację jest spór wokół Hongkongu. D.Trump podpisał prawo, które stwierdza, że w celu utrzymania specjalnego statusu w relacjach handlowych z USA, Hongkong co roku będzie poddawany testowi niezależności od Chin kontynentalnych. Ustawa stała się kolejną kłodą na drodze do amerykańsko-chińskiego porozumienia handlowego.

Dziś uwagę rynków przyciągnie pierwsze w roli Prezes EBC wystąpienie CH.Lagarde w Parlamencie Europejskim (ECON). Przygotowane na prośbę Komitetu rekomendacje dla EBC zawierają m.in. zmiany w definicji celu inflacyjnego i polityce komunikacyjnej banku.

W trakcie tygodnia na rynki surowców może wpływać zaplanowane na czwartek i piątek posiedzenie OPEC.

Publikowany dziś indeks PMI dla polskiego przemysłu w ostatnich miesiącach przeszacowuje rozmiar spowolnienia w krajowej gospodarce. Podczas posiedzenia RPP w środę możliwy jest kolejny wniosek o obniżkę stóp procentowych (dowiemy się o nim podczas publikacji minutes), jednak jego losy są raczej przesądzone – zdecydowana większość w RPP opowiada się za stabilizacją stóp.

W danych z USA FOMC (i rynki finansowe) będzie szukał uzasadnienia dla ostrożnej postawy w kwestii kolejnych obniżek stóp procentowych. Listopadowe indeksy ISM w przemyśle (dzisiaj) oraz usługach (śr.) pozwolą zweryfikować tezę o odporności sektora usługowego na wywołane przez wzrost niepewności spowolnienie w przemyśle. Dane o zatrudnieniu w listopadzie (pt.) prawdopodobnie będą podbite w górę przez zakończenie strajku w General Motors. Ogólny obraz rynku pracy jest wciąż pozytywny.

Październikowe dane z niemieckiego przemysłu (czw. nowe zamówienia, pt. produkcja), o ile faktycznie pokażą wyhamowane trendu spadkowego, wpiszą się w sygnalizowaną przez indeksy koniunktury narrację o stabilizacji sytuacji w największej europejskiej gospodarce.

 

Przegląd wydarzeń:

POL: Szczegółowe dane GUS potwierdziły, że dynamika PKB w 3q19 wyhamowała do 3,9% r/r z 4,6% r/r w 2q19. Głównym źródłem wzrostu nadal jest konsumpcja prywatna, chociaż jej wynik za 3q19 rozczarował (3,9% r/r vs 4,4% r/r w 2q19). Spowolniła także dynamika inwestycji (do 4,7% r/r z 9,1% r/r w 2q19), odzwierciedlając w naszej ocenie spadek inwestycji majątkowych samorządów. Więcej w Makro Flash: Oszczędzamy.

POL:Według wstępnych danych inflacja CPI w listopadzie wzrosła do 2,6% r/r z 2,5% r/r miesiąc wcześniej (PKO: 2,7% r/r, kons.:2,6% r/r). Ponownie głównym czynnikiem proinflacyjnym były ceny żywności (wzrost o 0,3% m/m; powyżej wzorca sezonowego), podczas gdy inflacja bazowa, według naszego szacunku, przyspieszyła jedynie nieznacznie (do 2,5% r/r z 2,4% r/r). Więcej w Makro Flash: Inflacja wraca na ścieżkę wzrostu.

CHN:Indeks Caixin PMI nieoczekiwanie wzrósł w listopadzie do 51,8 pkt. z 51,7 pkt. w październiku, dzięki wciąż solidnemu odczytowi nowych zamówień i produkcji. Poprawa może wynikać z czynników jednorazowych (pogoda, mniejsze napięcia handlowe), jednak najwyższy odczyt od grudnia 2016, w połączeniu ze wzrostem oficjalnego wskaźnika PMI do 50,2 pkt. z 49,3 pkt., daje nadzieję na stabilizację sytuacji w chińskim przetwórstwie.

EUR:Według wstępnych danych inflacja HICP w listopadzie wzrosła do 1,0% z 0,7% r/r (konsensus 0,9% r/r), przy wyraźnie silniejszym od oczekiwań wzroście inflacji bazowej bez cen żywności i energii (do 1,5% r/r z 1,2% r/r wobec konsensusu 1,3% r/r) i silnym odbiciu cen żywności nieprzetworzonej (1,8% r/r z 0,7% r/r). Po stronie kategorii bazowych do trendu wzrostowego powróciły ceny usług, które przeciętnie drożały o 1,9% r/r (vs 1,5% r/r we wrześniu i październiku). Odbicie inflacji zdejmuje presję z EBC do szybkiego poszukiwania kolejnych bodźców, które stymulowałyby procesy inflacyjne, chociaż nie należy go traktować jako sygnał trwałej poprawy inflacyjnych trendów. Przede wszystkim warto zauważyć, że odbicie inflacji w listopadzie jest odzwierciedleniem czynników przejściowych (ceny żywności) i kosztowych (ceny usług), a nie wyrazem odbudowy presji popytowej.

EUR:Stopa bezrobocia zharmonizowanego spadła w październiku do 7,5% z 7,6% we wrześniu i była najniższa od lipca 2008. Dane potwierdzają, że (w dużym stopniu dzięki czynnikom podażowym) dobra sytuacja na europejskich rynkach pracy jest czynnikiem stabilizującym koniunkturę poprzez pozytywne oddziaływanie na konsumpcję. Spośród wszystkich państw UE najniższym bezrobociem charakteryzuje się rynek pracy w Czechach (2,2%), a Polska z wynikiem 3,2% znalazła się w tym zestawieniu na trzecim miejscu (zaraz po Niemczech – 3.1%).

GER:  Reprezentujący lewicowe skrzydło SPD Norbert Walter-Borjans i Saskia Esken wygrali wewnętrzne wybory w partii na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego partii, pokonując Olafa Scholza i Klarę Geywitz. Wynik wyborów zwiększa szansę na wyjście SPD z koalicji, na której czele stoi A.Merkel.