Dziennik Ekonomiczny

2019.06.12

D.Trump popsuł nastroje

Dziś w centrum uwagi:

Uwaga rynku skupi się dzisiaj na publikacji majowej inflacji z USA. Oczekiwana jest stabilizacja CPI w okolicy celu Fed (który jest jednak ustalony dla innej miary inflacji, bazowego deflatora PCE) co nie dawałoby dodatkowych argumentów za szybkim luzowaniem polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych.

Dzisiejsze przemówienie M. Draghiego będzie pierwszym po czerwcowym posiedzeniu EBC. Spodziewamy się akcentowania zasygnalizowanej wówczas gotowości banku do znaczącego luzowania polityki pieniężnej w razie zaistnienia niesprzyjających okoliczności w światowej i europejskiej gospodarce.

Przegląd wydarzeń:

POL:Dane GUS o handlu zagranicznym w kwietniu potwierdziły, że marcowe spadki eksportu i importu były przejściowe, a ich roczne dynamiki odbiły do poziomu nieco powyżej 5%. Dane sugerują, że w kwietniu saldo obrotów towarowych było zbliżone do zera, tym samym wskazują na ryzyko w dół dla naszej prognozy (i konsensusu) zakładającej nadwyżkę na rachunku bieżącym w kwietniu (publikacja w czwartek).

EUR: Wskaźnik Sentix, który mierzy nastroje inwestorów w strefie euro, w czerwcu spadł silniej od oczekiwań, do -3,3 pkt. z 5,3 pkt. w maju. W porównaniu z poprzednim miesiącem pogorszyła się ocena sytuacji bieżącej, a wskaźnik oczekiwań odnotował głęboki spadek do -12,3 pkt. z -0,3 pkt. Zapewne jest to związane z obawami inwestorów, które zostały wywołane przez zaostrzenie przez D. Trumpa wojny handlowej z Chinami. Optymizm po odsunięciu terminu brexitu okazał się tym samym krótkotrwały.

USA:Inflacja PPI w USA w maju spadła silniej od oczekiwań, do 1,8% r/r z 2,2% r/r w kwietniu, do czego przyczyniły się ceny energii. Wskaźnik po wyłączeniu cen żywności i energii wyniósł 2,3% r/r wobec 2,4% r/r w kwietniu i był najniższy od roku. Dane pokazują, że presja inflacyjna po stronie producenta jest niewielka.

CZK:Inflacja CPI w Czechach wzrosła w maju do 2,9% r/r wobec 2,8% r/r w kwietniu. Ścieżka inflacji jest o 0,2 pp wyższa niż zakładała ostania projekcja banku centralnego, jednak rozbieżność wynika głównie z wyższych od oczekiwań cen żywności. W mocy jest więc ocena CNB, że CPI utrzyma się w tym roku na podwyższonym poziomie ze względu na fundamentalną presję inflacyjną, podwyżki cen administrowanych oraz wzrosty cen żywności. Wg banku inflacja powróci do 2-procentowego celu w przyszłym roku. Obecny kształt procesów inflacyjnych byłby uzasadnieniem jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych w Czechach, jednak dla CNB istotna będzie też sytuacja na rynku walutowym.

POL: W założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rząd zakłada, że wzrost gospodarczy wyniesie 3,7%, a średnioroczna inflacja 2,5%. Główne założenia makroekonomiczne są takie same jak w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W przypadku PKB są one też zgodne z naszymi prognozami (3,6%). W części inflacyjnej rządowe założenie oceniamy jako konserwatywne, gdyż nasza prognoza to 3,0%. Przy konstruowaniu budżetu przyjęto, że w 2020 przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,0%, w sektorze przedsiębiorstw o 6,3%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2020 ma wynieść 6%.

IT: Minister Finansów Włoch zadeklarował, że jego rząd jest gotowy do podjęcia konstruktywnego dialogu z Komisją Europejską, by uniknąć objęcia Włoch procedurą nadmiernego deficytu. Według jego prognoz deficyt fiskalny we Włoszech wyniesie w tym roku 2,1-2,2% PKB. Mniej pojednawczą postawę prezentuje L. Di Maio, którego zdaniem Włochy muszą prezentować stanowczą postawę i podnieść wynagrodzenia oraz obniżyć podatki, a KE „nie pójdzie na całość” i nie obejmie Włoch procedurą nadmiernego deficytu.

CHN:Dane inflacyjne za maj pokazały rosnącą rozbieżność między cenami producentów (spadek inflacji PPI do 0,6% r/r z 0,9% r/r w kwietniu) a cenami konsumentów (wzrost inflacji CPI do 2,7% r/r z 2,5% r/r w kwietniu). Wzrost cen żywności stojący za wzrostem indeksu CPI ogółem nie powinien być przeszkodą do dalszego poluzowania polityki pieniężnej przez chińskie władze monetarne gdyby presja na wzrost gospodarczy z tytułu wojny handlowej z USA nasilała się.