Dziennik Ekonomiczny

2019.12.03

EBC szykuje się do przeglądu

Dziś w centrum uwagi:

Szwajcarska inflacja CPI (według prognoz) pozostała w listopadzie poniżej zera, co umocni obecne gołębie nastawienie SNB i potwierdzi, że istnieje przestrzeni do obniżki stóp procentowych w odpowiedzi na (ewentualne) cięcie stopy depozytowej przez EBC.

 

Przegląd wydarzeń:

USA:Indeks ISM w amerykańskim przetwórstwie w listopadzie niespodziewanie osłabił się do 48,1 pkt. z 48,3 pkt. odnotowanych miesiąc wcześniej, przy spadku subkomponentów nowych zamówień oraz zatrudnienia. Ten ostatni czynnik może budzić szczególny niepokój, uwzględniając rolę, jaką w bieżącym cyklu odgrywa w USA silny rynek pracy (w piątek poznamy dane za listopad).

USA: Administracja D.Trumpa zagroziła wprowadzeniem 100-procentowych ceł na importowane z Francji towary o wartości 2,4 mld USD. Nałożenie ceł m.in. na wina, sery, kosmetyki i torebki ma być reakcją na francuski podatek cyfrowy, którego wprowadzenie dotknie amerykańskie firmy technologiczne. D.Trump oskarżył też Argentynę i Brazylię o manipulację kursem walutowym i zapowiedział, że w związku z tym „nałoży natychmiast” cła na stal i aluminium importowane z tych krajów. Jednocześnie wezwał Fed do dalszego luzowania polityki pieniężnej.

EUR:C.Lagarde (Prezes EBC) powiedziała, że Europejski Bank Centralny będzie stale monitorować "skutki uboczne" polityki banku. Bank dokona strategicznego przeglądu swojej polityki (ostatni miał miejsce 16 lat temu), ale przedwczesne jest podejmowanie dyskusji nt. dokładnego zakresu, kierunku i harmonogramu tego przeglądu, ponieważ sprawa ta nie została jeszcze szczegółowo omówiona przez Radę Prezesów EBC. Lagarde dodała, że tempo wzrostu europejskiej gospodarki pozostaje słabe, ale na jego tle wyróżnia się wciąż solidna konsumpcja. Wspiera ją silny rynek pracy, który z kolei jest wzmacniany dzięki odporności sektora usług na zawirowania w światowym popycie. Podkreśliła, że akomodacyjne podejście EBC było kluczowym czynnikiem napędzający popyt wewnętrzny w okresie ożywienia gospodarczego i takie stanowisko pozostaje jej zdaniem w sile. Retoryka C.Lagarde z wystąpienia przed Komisją ds. gospodarczych i pieniężnych Parlamentu Europejskiego nie odbiegała od wcześniejszych wystąpień M.Draghiego.

POL: PMI dla polskiego przemysłu wzrósł w listopadzie do 46,7 pkt. (vs 45,6 pkt. w październiku). Był to trzynasty miesiąc z rzędu, gdy wskaźnik utrzymywał się na poziomie poniżej progu 50 pkt., kreśląc recesyjny obraz sytuacji w polskim przetwórstwie (por. Makro Flash: „Poprawa nastrojów w przemyśle”).

EUR:PMI w przetwórstwie wzrósł w listopadzie do 46,9 pkt. z 45,9 pkt. w październiku, silniej niż wskazywał wstępny odczyt (46,6 pkt.). Spośród najważniejszych gospodarek strefy euro nastroje poprawiły się we Francji (gdzie pozostają powyżej neutralnego poziomu 50 pkt.) oraz w Niemczech (wciąż wskazują na recesję), podczas gdy włoski wskaźnik odnotował nieznaczny spadek. Europejski PMI pokazał ograniczenie skali spadków produkcji i nowych zamówień, a także wzrost oczekiwań co do poprawy sytuacji w przyszłości. Spadki zatrudnienia odnotowywane w szczególności w Niemczech wskazują jednak na wciąż niepewną sytuację gospodarki i potencjalne ryzyko przesunięcia problemów przetwórstwa na jej inne sektory.

POL:J.Emilewicz (Minister Rozwoju) powiedziała, że ceny prądu dla gospodarstw domowych mogą wzrosnąć w przyszłym roku o 5-7%, co wpisuje się w oczekiwaną przez nas ścieżkę inflacji.