Dziennik Ekonomiczny

2019.10.10

Fed zastanawia się nad końcem minicyklu obniżek stóp

Dziś w centrum uwagi:

Minutes EBC dostarczą podpowiedzi, co do możliwych dalszych działań banku. Podjęta we wrześniu decyzja o znaczącym luzowaniu polityki pieniężnej nie była jednomyślna, publikacja może więc rzucić więcej światła na rozbieżności w ramach Rady i - być może – podpowiedzieć, co EBC planuje zrobić w przypadku (prawdopodobnego) dalszego pogorszenia koniunktury w Europie.

Dane inflacyjne (CPI) z USA (za wrzesień) mogą pokazać przyspieszenie tempa wzrostu cen, przy stabilnej (i wysokiej) inflacji bazowej. Póki co dane inflacyjne nie wspierają scenariusza dalszych obniżek stóp, w przeciwieństwie do danych ze sfery realnej.

Czeska inflacja CPI mogła pozostać stabilna we wrześniu, wciąż powyżej celu CNB, na co wpływały podwyższone ceny żywności.

Sierpniowe dane o handlu zagranicznym Niemiec pokażą kontynuację niesprzyjającej koniunktury w przetwórstwie. Utrzymywanie się relatywnie silnego importu (wciąż solidny popyt wewnętrzny), przy słabnącym eksporcie (malejący popyt zewnętrzny) prowadzi do ograniczania nadwyżki handlowej za Odrą.

 

Przegląd wydarzeń:

USA: Minutes z posiedzenia FOMC we wrześniu wskazują, że Fed zastanawiał się wówczas, kiedy zakończyć „sródcykliczne” luzowanie polityki pieniężnej. Decydenci byli podzieleni w sprawie prognoz dotyczących najlepszej przyszłej ścieżki dla stóp procentowych. Decyzja o obniżce stóp była skutkiem generalnie gorszej oceny perspektyw wzrostu gospodarczego wynikających z utrzymującej się niepewności i warunków polityki handlowej. Pięcioro z nich nie chciało obniżki stóp, a kolejnych pięcioro uważało, że wrześniowa obniżka powinna być ostatnią w tym roku. Członkowie FOMC zgodzili się, że obserwowane we wrześniu zaburzenia na rynku pieniężnym sugerują, iż należy wkrótce omówić odpowiedni poziom bilansu rezerw, wystarczający do wsparcia wydajnej i skutecznej realizacji polityki pieniężnej. Taka techniczna decyzja powinna być jednak odróżniona od wcześniejszych programów zakupu aktywów netto na dużą skalę (co zrobił już J.Powell w wystąpieniu w ostatni wtorek). W naszej ocenie napływające dane sugerują, że kolejna obniżka stóp Fed na grudniowym posiedzeniu jest wciąż prawdopodobna.

USA: J.Powell powiedział, że amerykańska gospodarka pozostaje w dobrej kondycji, pomimo pewnych zagrożeń dla perspektyw wzrostu, a zadaniem banku centralnego jest utrzymanie takiego stanu.

USA/CHN: Wg nieoficjalnych informacji chińscy negocjatorzy rozpoczynający dzisiaj rozmowy handlowe w Waszyngtonie nie spodziewają się wynegocjowania szerokiej umowy handlowej, jednak ciągle wierzą w osiągnięcie cząstkowego porozumienia, o ile prezydent Trump powstrzyma się przed wprowadzaniem nowych ceł.

POL:Agencja Moody's podtrzymała prognozy wzrostu PKB Polski na lata 2019-20 na poziomie odpowiednio: 4,4% i 3,7%. Według agencji, profil makroekonomiczny Polski wspiera bardzo mocna siła gospodarcza kraju i wysoka siła instytucjonalna. Ocena uwzględnia „znaczne” ryzyko przed którym stoi sektor bankowy z uwagi na kwestię walutowych kredytów hipotecznych.

POL: Zdaniem E.Łona (RPP) polski bank centralny powinien brać pod uwagę obniżkę stóp przy podejmowaniu decyzji nt. polityki pieniężnej. Jednocześnie wskazał on na to, że NBP powinien, w ślad za bardziej rozwiniętymi gospodarkami, zwiększać wielkość swojej sumy bilansowej.