Dziennik Ekonomiczny

2019.08.09

Pociąg, który dzieli?

Dziś w centrum uwagi:

Dane o brytyjskim PKB w 2q mogą pokazać, że gospodarka Wielkiej Brytanii znalazła się w stagnacji (k/k). Widmo recesji ciąży nad brytyjską gospodarką – wg oceny Banku Anglii z minionego tygodnia prawdopodobieństwo, że Wlk. Brytania w 1q20 będzie już pogrążona w recesji wynosi aż 33% (i to w przypadku uporządkowanego brexitu).

Inflacja PPI w USA w lipcu prawdopodobnieustabilizowała się za sprawą cen żywności i energii. Oczyszczona z nich miara może jednak pokazać umiarkowany wzrost presji inflacyjnej na poziomie producentów.

Przegląd wydarzeń:

ITA:Wicepremier Włoch, szef MSW M.Salvini oświadczył w czwartek późnym wieczorem, że kandyduje na stanowisko szefa rządu. Deklarację tę złożył w dniu, gdy zaapelował o rozpisanie przedterminowych wyborów w związku z faktycznym rozpadem koalicji jego Ligi i Ruchu 5 Gwiazd. Powodem rozłamu w koalicji po serii licznych napięć i sporów jest środowe głosowanie w Senacie nad przyszłością linii kolei dużych prędkości Turyn-Lyon (TAV). Współrządzący antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd, opowiadający się za przerwaniem budowy, przegrał głosowanie. Przeszły natomiast zgłoszone przez opozycję i poparte przez Ligę uchwały popierające tę inwestycję. Premier Włoch G.Conte oświadczył w czwartek wieczorem, że nie pozwoli na to, aby deprecjonowano pracę jego rządu. Ostro skrytykował wicepremiera Salviniego.

POL: J.Żyżyński poinformował, że RPP poprosiła o analizy dotyczące ewentualnej zmiany reguł wpłaty zysku NBP do budżetu państwa, tak abymożliwe było jej dokonanie nawet w przypadku wystąpienia konieczności utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego. Członek RPP zaznaczył, że nie jest jednak „specjalnie przywiązany” do nowych propozycji. Dodał, że RPP powinna dyskutować nad większym wsparciem dla gospodarki, wzorem luzowania ilościowego EBC. Zaznaczył również, że obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem polityki pieniężnej jest wg niego stabilizacja stóp lub ich ewentualna obniżka w odpowiedzi na globalne spowolnienie. Jego zdaniem Rada powinna reagować tylko na takie przyspieszenie inflacji, które jest wywołane nadmierną ekspansją kredytu.

HUN: Inflacja CPI na Węgrzech w lipcu zgodnie z oczekiwaniami wyhamowała do 3,3% r/r z 3,4% r/r. Nieznacznie (z 5,8% r/r do 6,0% r/r) przyspieszyła dynamika cen żywności, głównie na skutek wzrostu cen warzyw i owoców sezonowych oraz wieprzowiny. Spadła inflacja usług (2,8% r/r vs 3,0% r/r w czerwcu), ale przy efekcie wysokiej bazy statystycznej. Dane wspierają gołębie nastawienie MNB, który nie będzie naszym zdaniem zacieśniał / normalizował polityki pieniężnej na Węgrzech, tym bardziej, że w przeciwnym kierunku porusza się coraz więcej banków centralnych na świecie, w tym już niedługo EBC.

GER: Handelsblatt podał w artykule na swoich stronach internetowych, że w niemieckim rządzie rośnie przekonanie o tym, iż ważniejsza od zrównoważonego budżetu jest ochrona klimatu. 20 września ma zostać uchwalony pakiet dla ochrony klimatu, wraz z podaniem konkretnych środków, które tej ochronie mają służyć. Powyższe działania dają nadzieję, że po wielu latach utrzymywania nadwyżki budżetowej Niemcy w końcu rozpoczną zdecydowaną stymulację fiskalną (co prawda nie, żeby przełamać negatywne trendy gospodarcze, ale żeby chronić klimat, ale skutek byłby podobny). Wśród analityków pojawiają się jednak sceptyczne głosy mówiące o małej skali działań fiskalnych (niewystarczającej, aby ożywić gospodarkę). Reakcja rynkowa sugeruje, że rynki finansowe z niecierpliwością czekają na odważniejsze działania fiskalne ze strony Niemiec, które balansują na granicy recesji, a jednocześnie nieprzerwanie starają się prowadzić politykę zrównoważonego budżetu (tzw. „schwarzes Null”). Dotychczasowe plany fiskalne wskazywały, że nadwyżka budżetowa Niemiec, sięgająca 1,7% PKB w 2018, spadnie do 1% PKB w 2019 i do 0,5% PKB w 2021.

UK:Doradcy B.Johnsona poinformowali, że w przypadku wotum nieufności ze strony parlamentu ma on zamiar przeprowadzić wybory bezpośrednio po brexitcie (wniosek mógłby zostać przegłosowany wcześniej, ale to do premiera należy ustalenie daty wyborów).

POL: MRPiPS poinformowało, że w 1h19 wydano 217,3 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców (z tego 162,4 tys. dla Ukraińców) wobec 147,8 tys. w 1h18 (110,1 tys. dla Ukraińców).

CHN: Inflacja CPI nieznacznie przyspieszyła w lipcu do 2,8% r/r z 2,7% r/r w czerwcu. Z kolei inflacja PPI rozpoczęła spadki (-0,3% r/r wobec 0,0% r/r w czerwcu), co w połączeniu ze słabnącym juanem oznacza, że Chiny ponownie wspierają dezinflacyjną presję w światowej gospodarce.