Dziennik Ekonomiczny

2019.08.12

Strachy nie na lachy?

W tym tygodniu w centrum uwagi:

Rynki coraz bardziej obawiają się recesji, a zaplanowane na ten tydzień dane (głównie w Europie) ujawnią, jak blisko niej jesteśmy. Piątkowe dane z Wlk. Brytanii pokazały, że nawet bez brexitu w 2q19 brytyjski PKB zaczął spadać. W środę o włos od recesji może być gospodarka Niemiec (wg konsensusu nieoczyszczone o efekty kalendarzowe dane za 2q19 pokażą spadek PKB w ujęciu r/r). Rewizja wstępnego szacunku PKB dla całej strefy euro obnaży najpewniej słabość inwestycji i eksportu wskazując na konsumpcję jako kluczowy komponent podtrzymujący wzrost gosp.

W USA szansę weryfikacji pesymistycznych rynkowych oczekiwań dadzą pierwsze miesięczne odczyty danych ze sfery realnej za 3q19 i regionalne indeksy koniunktury za sierpień (czw.). Wyniki sprzedaży powinny potwierdzić, że optymizm gospodarstw domowych (w pt. wstępny odczyt indeksu U.Michigan) wciąż stymuluje konsumpcję. Mniej optymistyczną wymowę mogą mieć dane o produkcji przemysłowej – wskaźniki koniunktury sugerują coraz większą presję ze strony słabszego popytu zagranicznego i ograniczeń handlowych.

 Z minorowymi nastrojami na świecie wyraźnie kontrastować będą wciąż bardzo dobre dane z Polski. Według nas szybki szacunek PKB (śr.) wskaże na jedynie nieznaczne wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego do 4,4%r/r z 4,7%r/r w 1q19. Na informacje o strukturze wzrostu poczekamy do końca miesiąca. Roboczo zakładamy, że za wolniejszą dynamiką PKB stało spowolnienie inwestycji częściowo kontrowane przez wzmocnienie popytu konsumpcyjnego. Ceną szybkiego wzrostu gosp. jest inflacja. Finalne dane o inflacji CPI w lipcu (wt.) potwierdzą wstępny odczyt (wzrost do 2,9% r/r z 2,6% r/r w czerwcu), przy nietypowym dla tego okresu wzroście cen żywności, ale także przy dalszym narastaniu inflacji bazowej (oczekujemy 2,1%-2,2% r/r). Jutrzejsze dane o rachunku obrotów bieżących za czerwiec mogą pozostawać pod wpływem obniżonej aktywności gospodarczej w tym miesiącu, co zaowocuje gwałtownym (i przejściowym) wyhamowaniem dynamiki eksportu i importu, ale nie zburzy równowagi (saldo całego rachunku pozostanie dodatnie).

Przegląd wydarzeń:

POL:W 2q19 przeciętne wynagrodzenie w całej gospodarce wyniosło 4839,24 PLN i było o 7,0% wyższe niż rok wcześniej. Dla porównania w tym samym okresie przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 6,9% r/r (do 5142,59 PLN). Dane potwierdzają, że presja płacowa w gospodarce nie narasta. Po silnym wzroście płac w 4q18 (7,7% r/r), dynamika płac wyhamowała i utrzymuje się w okolicach 7,0% r/r. Miary równowagi na rynku pracy (m.in. stopa wakatów) sugerują, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu wynagrodzeń nie powinno przyspieszać.

POL: Prezes NBP A.Glapińskinapisał, że chociaż inflacja bazowa może wzrastać w kolejnych kwartałach, to w 2021 zacznie się obniżać, co oznacza brak potrzeby dostosowywania parametrów krajowej polityki pieniężnej. Jednocześnie jednak Prezes NBP zaznaczył, że NBP mógłby zacząć myśleć o luzowaniu polityki pieniężnej w przypadku silnego osłabienia krajowej koniunktury. W obliczu narastających ryzyk zewnętrznych prawdopodobieństwo takiego negatywnego scenariusza jest obecnie w jego ocenie wyższe niż szanse pozytywnych niespodzianek. A.Glapiński podkreślił, że dobra kondycja krajowej gospodarki wynika m.in. z elastyczności polskich firm oraz polityki fiskalnej, która pozwala łagodzić konsekwencje niekorzystnej koniunktury światowej oraz wolniejszego napływu środków z UE.

USA: D.Trump powiedział w piątek, że nie jest gotów, aby zawrzeć umowę handlową z Chinami, wskazując że kolejna runda negocjacji może nie odbyć się (jak wcześniej planowano) na początku września.

IT: Zgodnie z zapowiedziami z czwartku, współrządząca we Włoszech Liga złożyła w Senacie wniosek o wotum nieufności dla premiera G.Contego. Wg doniesień medialnych premier odmówił M.Salviniemu podania się do dymisji (skróciłoby to drogę do przedterminowych wyborów). Ponieważ włoski parlament rozpoczął właśnie przerwę wakacyjną, nie wiadomo, kiedy wniosek Ligi zostanie rozpatrzony.

UK: PKB w Wlk. Brytanii w 2q19 odnotował pierwszy spadek od 2012 (-0,2% k/k). W ujęciu rocznym tempo wzrostu gospodarczego wyhamowałodo 1,2% r/r z 1,8% r/r przed kwartałem i było słabsze od oczekiwań (1,4% r/r). Jedynym sektorem brytyjskiej gospodarki, który w 2q19 utrzymał (marginalny) wzrost były usługi. Spadki w sektorze produkcyjnym napędzało przede wszystkim przetwórstwo. Odczyt plasuje się poniżej ostatnich oczekiwań Banku Anglii (zakładał stagnację a nie spadek PKB) i zwiększa prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych. Warto jednak zaznaczyć, że brytyjski urząd statystyczny podkreśla silną zmienność danych z brytyjskiej gospodarki na przestrzeni ostatnich dwóch kwartałów, za którą stoi brexit. W 1q19 wyniki gospodarki były w wielu obszarach napędzane przygotowaniami do planowanego na koniec marca brexitu. W 2q19 redukcja zgromadzonych wcześniej zapasów stała się jedną z przyczyn silnego ograniczenia dynamiki PKB. Dodatkowo wg urzędu część sektora motoryzacyjnego przesunęła coroczne przerwy produkcyjne na kwiecień (także w ramach wcześniejszych przygotowań do brexitu), co zmieniło sezonowy rozkład produkcji niekoniecznie świadcząc o jej aktualnych trendach. Na analogiczne czynniki powołał się w piątek brytyjski Minister Finansów, który przekonywał, że fundamenty gospodarki Wlk.Brytanii wciąż są silne. Nie do końca przekonało to inwestorów – dane zaowocowały kolejną falą przeceny brytyjskiej waluty, która wobec USD jest najsłabsza od pierwszej połowy lat 80-tych. Premier B.Johnson wezwał w piątek urzędników służby cywilnej, aby potraktowali przygotowania do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy za „główny priorytet”. Zdecydowano także o odwołaniu urlopów wszystkich najbliższych współpracowników.

USA: Inflacja PPI w lipcu zgodnie z oczekiwaniami utrzymała się na poziomie 1,7% r/r. Bazowy wskaźnik cen producentów (bez cen energii i żywności) spadł do 2,1% r/r z 2,4% r/r i był najniższy od lipca 2017. Wyraźne hamowanie bazowej inflacji PPI odzwierciedla m.in. słabszy popyt w przetwórstwie i sygnalizuje ograniczoną przestrzeń do napędzanego czynnikami lokalnymi wzrostu inflacji CPI.