Dziennik Ekonomiczny

2019.08.14

Trump odpuszcza

Dziś w centrum uwagi:

Wstępne dane o PKB w Niemczech w 2q19 to dziś najważniejsze wydarzenie za granicą (o ile nie pojawią się kolejne informacje z frontu wojen handlowych). Konsensus wskazuje, że dynamika PKB największej gospodarki strefy euro obniżyła się poniżej zera (-0,3% r/r) po raz pierwszy od 1q13. Taki lub gorszy wynik scementuje oczekiwania na poluzowanie polityki pieniężnej EBC.

Finalne dane o inflacji CPI w lipcu oraz wstępne dane o PKB w 2q19 powinny nieco stłumić oczekiwana na poluzowanie krajowej polityki pieniężnej. Wyraźnie obniżona krzywa FRA oraz krzywa swapowa (odwrócona na odcinku 2-5 lat, gdzie stawki IRS znalazły się wyraźnie poniżej stawek WIBOR 3M) implikują, że rynek wycenia redukcję stóp procentowych NBP o 25pb do 1q21. Szacujemy, że wzrost PKB w 2q19 wyniósł 4,4% r/r (konsensus: 4,5% r/r), a więc pozostał wyraźnie powyżej potencjalnego tempa (3,7-3,9%), natomiast szczegółowe dane o cenach konsumpcyjnych potwierdzą, że źródłem zaskakująco silnego wzrostu inflacji CPI w lipcu były nie tylko ceny żywności (przejściowy czynnik egzogeniczny), ale również przyspieszenie inflacji bazowej do 2,1-2,2% r/r (fundamentalna presja na wzrost cen o trwałym charakterze). Nadal uważamy, że przeciwko obniżce stóp procentowych NBP w najbliższych latach działać będzie nie tylko relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego i podwyższona inflacja, ale również obawy o stabilność części instytucji finansowych.

Przegląd wydarzeń:

USA:Stany Zjednoczone zdecydowały się wycofać część produktów z listy chińskich towarów, które miały być objęte 10% cłami od września. Jednocześnie przesunięto termin wprowadzenia 10% cła dla wybranych towarów  na 15 grudnia (np. laptopów, telefonów komórkowych, niektórych zabawek, monitorów komputerowych, konsol do gier wideo, a także wybranej odzieży i obuwia). Jednocześnie zaznaczono, że proces wyłączania towarów z listy ceł będzie kontynuowany.

USA: Inflacja CPI w lipcu wzrosła silniej od oczekiwań (do 1,8% r/r z 1,6% r/r w czerwcu). Wynika to ze wzrostu kosztów energii, a także szeregu towarów i usług wliczanych do inflacji bazowej (która przyspieszyła do 2,2% r/r z 2,1% r/r w czerwcu), m.in. odzieży, biletów lotniczych, usług zdrowotnych oraz mebli. W połączeniu z informacją o wstrzymaniu nałożenia ceł na część towarów importowanych z Chin, odczyt inflacyjny zmniejsza presję na FOMC, aby obniżyć stopy już we wrześniu. Biorąc pod uwagę średnioterminowe trendy (zarówno inflacyjne, jak i polityki handlowej), które dla szefa Fed, J.Powella, są o wiele istotniejsze od pojedynczych odczytów danych i informacji napływających z rynku, utrzymujemy naszą prognozę obniżki stóp na najbliższym, wrześniowym posiedzeniu FOMC.

GER: Kanclerz Niemiec, A.Merkel, uważa, że nie ma obecnie potrzeby wdrażania projektów stymulujących koniunkturę. Merkel przyznała, że niemiecka gospodarka znajduje się w „trudniejszej fazie”. Jej zdaniem powodem są międzynarodowe konflikty handlowe i „wiele błędów” popełnionych przez przemysł motoryzacyjny. Jest to szczególnie odczuwalne przez Niemcy, które są uzależnione od eksportu. Jej zdaniem nie rodzi to jednak konieczności podjęcia działań stymulujących wzrost gospodarczy. Zaapelowała też, by nie przesadzać z pesymistyczną oceną sytuacji gospodarczej.

GER:Indeks ZEW za sierpień spadł wyraźnie do -44,1 pkt. (vs. -24,5 pkt. w lipcu; konsensus -28 pkt.), co jest najgorszym wynikiem od grudnia 2011. Przy interpretacji indeksu ZEW należy pamiętać, że jest on słabo skorelowany (słabiej niż PMI i Ifo) z faktyczną dynamiką aktywności gospodarczej w Niemczech. Coraz więcej sygnałów wskazuje jednak, że kłopoty niemieckiego przemysłu, eksponowanego na globalne łańcuchy produkcyjne, nie skończą się latem tego roku, a problemy niektórych sektorów (np. motoryzacji) będą ciążyć wynikom całej gospodarki Niemiec. Rosnące ryzyko „twardego” brexitu, możliwość nałożenia ceł przez D.Trumpa na import pojazdów z UE, a także problemy niemieckiego sektora bankowego powodują, że szanse na wyraźną poprawę nastrojów w największej gospodarce strefy euro są w najbliższym czasie ograniczone.

POL:Bilans płatniczy za czerwiec pokazałstabilizację salda rachunku obrotów bieżących (niewielka nadwyżka 21 mln EUR w samym czerwcu oraz 0% PKB w ujęciu 12-miesięcznym) przy wyraźnym obniżeniu dynamiki obrotów handlowych (zarówno eksportu, jak i importu), co można wiązać z  niekorzystnym efektem kalendarzowym (-2 dni robocze) i wpływem upałów. (więcej w Makro Flashu: Czerwcowe wakacje).

POL:Liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w 1h19 wyniosła 845,9 tys. wobec 756,8 tys. rok wcześniej.

EUR:Komisja Europejska rozpoczęła we wtorek dochodzenie antydumpingowe w sprawie stali walcowanej na gorąco, sprowadzanej z Chin, Tajwanu i Indonezji. Może ono zakończyć się nałożeniem ceł. Dochodzenie jest następstwem skargi złożonej przez Europejskie Stowarzyszenie Stali (EUROFER), w ocenie którego przywóz z tych krajów odbywa się po cenach dumpingowych, co jest szkodliwe dla producentów europejskich. Komisja ma teraz do 8 miesięcy na zebranie dowodów w sprawie i podjęcie ewentualnej decyzji o wprowadzeniu ceł.