Dziennik Ekonomiczny

2019.06.11

Wyścig o gorące krzesło

Dziś w centrum uwagi:

Publikowane dziś dane makro nie mają wielkiej skali oddziaływania. Potencjalnie najciekawszy jest indeks Sentix - pierwszy czerwcowy wskaźnik koniunktury w strefie euro. Pozytywny wpływ na jego odczyt mogło mieć niedawne zawieszenie sporu handlowego na linii USA-UE. W ostatnich miesiącach wzrosty wskaźnika, który jest miarą nastrojów inwestorów, były powodowane przez oddalenie w czasie ryzyka niekontrolowanego brexitu.

Odczyt amerykańskiej inflacji PPI za maj jest istotny tylko jako przedsmak jutrzejszej publikacji inflacji CPI. Oczekiwany niewielki spadek dynamiki cen producentów będzie potwierdzeniem niskiej presji inflacyjnej w gospodarce.

Czeska inflacja, wg oczekiwań rynkowych, ustabilizowała się w maju na poziomie 2,8% r/r. Inflacja powyżej celu daje bankowi centralnemu podstawę do kontynuacji cyklu podwyżek stóp procentowych. Z drugiej strony, „gołębi zwrot” EBC, którego luźna polityka mogłaby skutkować dalszym umocnieniem korony, jest argumentem za zakończeniem cyklu.

Przegląd wydarzeń:

POL: Wg prowadzonego przez GUS badania popytu na pracę, liczba wolnych miejsc pracy w 1q19 wyniosła 142,5 tys. i była o 6,5% mniejsza niż przed rokiem. W 1q19 utworzono 262,3 tys. miejsc pracy, co oznacza wzrost o 1,7% r/r, zlikwidowano 88,7 tys. miejsc pracy, +0,9% r/r. Podobnie jak w poprzednich kwartałach miejsca pracy likwidowano głównie w małych jednostkach oraz w handlu. Wpisuje się to w inne dane wskazujące na przechodzenie pracowników z mniej wydajnych i słabiej płatnych sektorów i firm, do tych, w których i produktywność i płace są wyższe.

USA: D. Trump zagroził, że rozszerzy cła na chiński import, jeżeli Xi Jinping nie spotka się z nim podczas szczytu G20 pod koniec miesiąca.

UK:Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu o 2,7% m/m po wzroście o 0,7% m/m w marcu. Wynik słabszy od oczekiwań (które kształtowały się na poziomie -1,0% m/m) jest odzwierciedleniem odwrócenia efektu gromadzenia zapasów przed zaplanowanym na koniec marca brexitem. Dodatkowo dane zostały zaniżone przez rekordowy spadek produkcji samochodów (o 24%), który wynikał z planowych zamknięć fabryk. Miesięczna miara wzrostu PKB wskazała na jego wyhamowanie do 0,3% k/k (w okresie luty-kwiecień) po wzroście o 0,5% k/k w 1q19.

POL: Marian Banaś, który w zeszłym tygodniu zastąpił Teresę Czerwińską na stanowisku ministra finansów powiedział, że resort skłania się ku prostemu obniżeniu PIT z 18 do 17%. Minister uważa ponadto, że w przypadku zerowego PIT dla młodych osób najlepszym rozwiązaniem będzie zwolnienie z podatku do poziomu obecnego pierwszego progu podatkowego (ok. 85,5 tys. PLN). Minister zadeklarował, że chciałby aby część tych zmian weszła w życie jeszcze w tym roku.

POL: Dziś rząd ma się zająć projektem założeń makroekonomicznych do przyszłorocznego budżetu. Wg wcześniejszych informacji mają być one spójne ze scenariuszem przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022. Zakładał on, że w 2020 tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 3,7%, a średnioroczna inflacja 2,5%.

UK:Do wyścigu o fotel przywódcy Partii Konserwatywnej i Premiera Wielkiej Brytaniizgłosiło się dziesięciu deputowanych Partii. Największe szanse na zastąpienie T. May zdają się mieć B. Johnson, J. Hunt (szef dyplomacji) oraz M. Gove (minister środowiska). Spośród kandydatów najpierw wybrana zostanie czołowa dwójka, z której zwycięzcę wyłoni głosowanie wszystkich członków Partii Konserwatywnej.