Analizy makroekonomiczne

2019.09.10

Koniec z niemiecką równowagą budżetową?

Dziś w centrum uwagi:

Dzisiejsze publikacje z Czech i Węgier prawdopodobnie pokażą, że w sierpniu inflacja utrzymała się na podwyższonym poziomie. Wspólną cechą procesów inflacyjnych w regionie są podwyższone ceny żywności. W naszej ocenie nadchodzące luzowanie polityki EBC zdejmuje presję na podwyżki stóp w regionie CEE.

Przegląd wydarzeń:

GER:Niemcy mogą odejść od planu równoważenia budżetu do 2023 ze względu na zmianę warunków gospodarczych. Wg niemieckiej wiceminister finansów B. Hagendorn rozwój sytuacji w otoczeniu zewnętrznym zostanie uwzględniony w planowaniu budżetowym. Według doniesień medialnych jednym z rozważanych rozwiązań jest stworzenie pozarządowego podmiotu, który zaciągałby zobowiązania przeznaczając je na inwestycje (głównie infrastrukturalne i środowiskowe), co otwierałoby drogę do stymulusu fiskalnego zdecydowanie silniejszego niż wynika z bieżących ograniczeń dla funduszy federalnych. Dziś pracę nad przyszłorocznym budżetem rozpocznie Bundestag, a zaplanowane wystąpienie ministra finansów O. Scholza powinno przynieść więcej jasności co do skali potencjalnego luzowania polityki fiskalnej. O podjęcie kontrcyklicznych działań po stronie polityki fiskalnej od dłuższego czasu postuluje m.in. EBC.

UK:B. Johnson ponownie nie zdołał przekonać brytyjskich parlamentarzystów do rozwiązania parlamentu i wcześniejszych wyborów. Zgodnie z wcześniejszym postulatem premiera zaakceptowanym przez królową Elżbietę II, prace parlamentu zostały teraz zawieszone do 14 października. Także wczoraj królowa Elżbieta II podpisała ustawę, która nakłada na rząd obowiązek ponownego poproszenia UE o przełożenie brexitu, jeśli do 19 października nie zostanie wynegocjowana umowa brexitowa, lub jeśli do tego czasu parlament nie poprze twardego brexitu. Pomimo tego, że ustawa weszła w życie, podczas wczorajszej debaty w parlamencie B. Johnson podtrzymał deklarację, że nie zamierza prosić UE o opóźnienie brexitu. Najbliższy miesiąc przyniesie najpewniej próby ponownych negocjacji pomiędzy UE a rządem B. Johnsona co do warunków uporządkowanego brexitu, a ich zwieńczeniem będzie zaplanowany na 17-18 października unijny szczyt. Biorąc pod uwagę różnice poglądów i interesów po obydwu stronach oraz osłabioną brakiem poparcia parlamentu pozycję B. Johnsona, szanse wynegocjowania nowej umowy brexitowej nie wydają się jednak duże.

CHN:Inflacja CPI w sierpniu utrzymała się na poziomie 2,8% r/r (konsensus: 2,7% r/r), a inflacja PPI pogłębiła spadki do -0,8% r/r z -0,3% r/r w lipcu (konsensus: -0,9% r/r). Silny wzrost cen żywności (10% r/r) maskuje pogłębiającą się fundamentalną presję dezinflacyjną w Chinach, za którą stoi słabość zagranicznego i wewnętrznego popytu. Spadek cen producentów nasiliły dodatkowo niższe ceny surowców energetycznych. Spadające ceny producentów i obniżenie inflacji bazowej CPI (do 1,5% r/r) będą podtrzymywać presję na władze monetarne Chin do kontynuacji łagodzenia polityki pieniężnej.

EUR:Wskaźnik Sentix, który mierzy nastroje wśród inwestorów w strefie euro wzrósł we wrześniu do -11,1 pkt. z -13,7 pkt. w sierpniu. Wskaźnik ocen obecnej sytuacji obniżył się do -9,5 pkt. z -7,3 pkt., poprawiły się z kolei oczekiwania (-12,8 pkt. vs -20,0 pkt.). Obecny poziom wskaźnika wskazuje, że gospodarka strefy euro jest na granicy recesji, podczas gdy Niemcy granicę tę przekroczyły.

GER:Eksport Niemiec w lipcu wzrósł o 0,7% m/m (sa, wda) po spadku o 0,1% m/m w czerwcu i wobec oczekiwanego spadku o 0,5% m/m. Import spadł natomiast o 1,5% m/m po wzroście o 0,7% m/m miesiąc wcześniej. W rezultacie nadwyżka handlowa wzrosła do 21,4 mld EUR z 16,6 mld EUR. Dane z Niemiec, które wykazują znaczącą korelację z danymi handlowymi z Polski sugerują, że w lipcu polski eksport mógł być wyższy od oczekiwań (publikacja w piątek, por. wykres poniżej).

POL:Rada Ministrów zajmie się dziś projektem rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020. Podczas sobotniej konwencji wyborczej PiS premier M. Morawiecki zapowiedział, że 1 stycznia 2020 płaca minimalna wzrośnie do 2 600 zł z 2 250 zł brutto obecnie i wcześniej proponowanej przez rząd kwoty 2 450 zł.