• W 1q20 szybszy wzrost kosztów niż przychodów budownictwa przyczynił się do pogorszenia wyników finansowych (tabela). Na tle innych sektorów gospodarki w warunkach pandemii wyniki tego sektora są stabilne.
  • Epidemia nie spowodowała przerwania prac (zwłaszcza na dużych budowach infrastrukturalnych, priorytetowych dla inwestora publicznego), zmalała jednak wydajność z uwagi na wdrożenie zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Na mniejszych budowach nastąpiło spowolnienie robót związane prawdopodobnie z niepewnością sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorstwa ankietowane przez GUS w czerwcu sygnalizowały stopniowe wyhamowanie spadku zamówień w porównaniu z kwietniem (wyk.7); najmniej spadkiem popytu były dotknięte największe firmy (powyżej 250 osób). W podziale na działy PKD w czerwcu mniejszego spadku zamówień oczekiwały firmy z segmentu budownictwa inżynieryjnego (-14% vs -18% w budownictwie kubaturowym i specjalistycznym).
  • Sprzedaż produkcji budowlanej w 2q20 była zbliżona r/r (-0,2% r/r vs +8,4% r/r w 1q20; wyk.1). Taka sytuacja zapowiada poziom przychodów w 2q20 podobny jak w 2q19, czyli stabilną sytuację w sektorze.
  • Wyhamowanie wzrostu produkcji cementu w 2q20 ilustruje dostosowanie produkcji do sytuacji na budowach w pierwszych miesiącach pandemii. Z kolei spadek wynajmu sprzętu budowlanego i osłabienie wskaźnika koniunktury budownictwa mieszkaniowego (wyk.5) zapowiada osłabienie popytu na usługi w budownictwie kubaturowym. Możliwe osłabienie popytu na usługi budowlane sprzyja stabilizacji cen materiałów i mniejszej presji na płace.
  • Wolniejszy wzrost indeksu 14 spółek budowlanych i deweloperskich w 2q20 sugeruje wolniejszy wzrost przychodów branży w 2q20 (wyk.3).

Wskaźniki finansowe branży

 jedn.1q192q193q194q19 1q20 4q19 r/r1q20 r/r
Przychody ogółem mln zł.20 82831 29634 04536 62322 9441,110,2
Przychody z eksportu w przychodach ogółem%; pp6,56,65,43,06,2-2,0-0,3
 Koszty ogółem mln zł 20 123 30 19032 02234 46822 3531,7 11,1
Wydatki inwestycyjnemln zł7289651 0162 043830746102
Wynik finansowy nettomln zł5399161 6921 711435-241-104
Stopa zysku netto%; pp2,783,065,154,802,02-0,7-0,8
Podwyższona płynnośćx1,101,011,041,101,13xx
Rotacja zobowiązańdni666664636721

Źródło: baza PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS, firmy o liczbie pracujących 50 i więcej osób; PKO Bank Polski zmiana r/r w jednostkach referencyjnych, z wyjątkiem przychodów i kosztów (% r/r)

Wyhamowanie wzrostu produkcji cementu w 2q20 (-2,6% r/r vs +13,3% r/r w 1q20) ilustruje prawdopodobnie dostosowanie organizacji produkcji do sytuacji w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19. Kontynuacja spadku wynajmu sprzętu (-24,1% r/r vs -18,5% r/r w 1q20) oraz wyraźne osłabienie wskaźnika koniunktury budownictwa mieszkaniowego wraz ze spadkiem liczby rozpoczętych mieszkań w 2q20 (-22,9% r/r vs -2,5% w 1q20) i liczby pozwoleń (-11,5% r/r vs +3,3% r/r w 1q20) wskazują na procesy dostosowawcze w segmencie kubaturowym w reakcji na możliwe osłabienie popytu na mieszkania i nieruchomości komercyjne (biurowe, handlowe, hotelowe).

Duża zmiana w 2q20 w ocenie wykorzystania mocy produkcyjnych (-11 pp r/r) i pogorszenie przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa przez liczną grupę ankietowanych przez GUS przedsiębiorców sugerują wolniejszy wzrost przychodów branży i kontynuację spadku nakładów inwestycyjnych w 2q20.

Według badania koniunktury przez GUS negatywne skutki pandemii koronawirusa bardziej odczuwają małe i mikro firmy budowlane (po ok. 30% firm sygnalizujących w kwietniu zagrożenie stabilności firmy), w maju-czerwcu odsetek firm o zagrożonej stabilności z powodu pandemii zmalał do ok.15%. Ankietowane 4 grupy firm wg wielkości sygnalizowały stopniowe wyhamowanie spadku zamówień w porównaniu z sytuacją w kwietniu; najmniej spadkiem popytu były dotknięte największe firmy (o zatrudnieniu powyżej 250 osób). W podziale na działy PKD w maju i czerwcu mniejszego spadku zamówień oczekiwały firmy z segmentu budownictwa inżynieryjnego - o ok.14% wobec spadku o ok. 18% w dwóch pozostałych działach, tj. budownictwie kubaturowym i specjalistycznym.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj