+420% O tyle r/r wzrósł wolumen transakcyjny na rynku magazynów w 3q20, w całym 2020 wzrost wyniósł 81% r/r.
-80% O tyle r/r spadł wolumen transakcyjny na rynku biurowym w 3q20, w nieruchomościach handlowych spadek wyniósł -78%. Dane JLL za 4q20 wskazują na lekką poprawę na rynku biurowym (spadek o około 50% r/r).
1,1 mld EUR Tyle wyniósł wolumen transakcyjny w 3q20 w Polsce, spadając o 34% r/r. Stopy kapitalizacji pozostawały stabilne, po niewielkich wzrostach w 1h20.
2021+ Wchodzimy w fazę wyczekiwania oraz przedłużających się negocjacji potencjalnych transakcji, zwłaszcza z sektora handlowego i biurowego. Efekty epidemii Covid-19 będą dla rynku inwestycyjnego jednak długotrwałe.

Globalne otoczenie rynku inwestycyjnego

Globalne otoczenie wskazuje, że w 3q20 osłabienie rynku trwało nadal, lecz jego skala się zmniejszała. W 3q20 globalny wolumen rynkowy wyniósł 149 mld USD po spadku r/r o 44%. (Spadek w 2q20 był większy bo wyniósł 51% r/r). Na rynku europejskim obroty w 3q20 wyniosły 49,2 mld EUR po spadku r/r o 36%. Największe spadki na rynku europejskim odnotowano w sektorze biurowym.
Dane JLL dla Europy Środkowej za cały 2020 wskazują na spadki wolumenu inwestycyjnego o 32% r/r na szerokim rynku oraz na niewiele mniejszy bo 30% spadek wolumenu w Polsce (do 5,6 mld EUR). Stosunkowo dobre dane dla Polski są produktem bardzo dobrego 1q20 oraz bardzo silnego sektora magazynowego.
Siła sektora magazynowego z jednej strony potwierdza jego status jako jedynego niedotkniętego przez epidemię Covid-19 jak i podkreśla atrakcyjność Polski jako destynacji kapitału inwestycyjnego. Daje to nadzieję, że po wygaśnięciu epidemii popyt na dotychczas dominujących sektorach biurowym oraz handlowym rynku wróci na rynek krajowy.
Sektor mieszkań na wynajem mimo spadku wolumenu o 20% r/r pozostawał stosunkowo silny w 2020.
Według CBRE skala spadku wartości kapitałowych nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej była nieco wyższa niż na szerokim rynku, głównie za sprawą sektora handlowego.
Istotne wzrosty stóp kapitalizacji są prawdopodobnie przed nami i potrwają wiele kwartałów. Obecne estymacje stóp kapitalizacji przy niskiej płynności mogą być mniej miarodajne niż w typowym otoczeniu rynkowym.

20210215 rynek inwestycyjny

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj