Podaż w 2020 ujawniała silny trend podaży uciekającej z miast największych w kierunku miast małych, a pod względem formatu od pełnoprawnych centrów handlowych w kierunku retail parków. Widać to zwłaszcza badając redukcję, jaka nastąpiła w planach deweloperów. Z 267 tys. m2 klasycznych centrów handlowych planowanych na 2020 udało się ukończyć zaledwie 93 tys. m2.

Ze względu na Covid-19 w 2020 monitoring pustostanów oraz absorpcji został ograniczony do 8 największych miast, a sam monitoring został wykonany na stan z ok. połowy 2020. Nie dokonano monitoringu rynku za koniec 2020.

Po 1h20 wyniki absorpcji były niemalże historycznie najsłabsze (ujemne 23 tys. m2 w 1h20), a współczynniki pustostanów, choć nadal niskie, były na historycznie najwyższym poziomie (4,81%).

Rozporoszone dane rynkowe wskazują na dalszy wzrost pustostanów w 2h20, co przy spadku zasobów prawdopodobnie wprowadziło wyniki absorpcji za 2h20 w poziom silnie ujemny oraz historycznie najsłabszy.

2021-04-21 wyk1

 

Nowa podaż

W naszym przekonaniu spadki czynszów będą trwalsze od epidemii Covid-19. Zdynamizowany przez sytuację epidemiczną rozwój e-commerce będzie negatywnie oddziaływał na dotychczas najbardziej dochodowy sektor modowy. Pogorszenie sytuacji finansowej sektora gastronomii i rozrywki oraz prawdopodobnie utrzymujący się przez wiele kwartałów strach branży przed kolejnymi lockdownami spowolni proces restrukturyzacji centrów handlowych w kierunku obiektów bazujących na spędzaniu czasu, a nie tyko na zakupach. Spadki czynszów będą prawdopodobnie amortyzowane nasilającym się procesem zamykania najmniej rentownych marginalnych obiektów handlowych, jak i zasadniczym brakiem nowej podaży klasycznych centrów handlowych.

2021-04-21 wyk2

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj