Raporty branżowe

2019.01.31

Agro Nawigator: Ryzyko ASF i twardego brexitu zagrożeniem dla rolnictwa w krótkim okresie

Surowce rolne:

Zboża: Możliwy jest wzrost światowej produkcji pszenicy w sez. 2019/20 o 2% r/r. Jednak zmiany w zapasach oraz wzrost konsumpcji w dużej mierze zniwelują ten wzrost, co ograniczać będzie spadki cen pszenicy. Ceny pszenicy, podobnie jak kukurydzy, wzrastają szybciej niż przed rokiem.

Mleko: Rynek mleka odciążony z presji wysokich zapasów interwencyjnych mleka w proszku. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku po 15 miesiącach znalazły się powyżej poziomu interwencyjnego. Unijny rynek mleka korzysta na wojnie handlowej USA-Chiny. Pozytywnym czynnikiem dla rynku jest wzrost unijnego eksportu serów.

Mięso: Nowe ognisko ASF w Polsce, choć liczba przypadków wirusa przyrasta wolniej niż przed rokiem. Zmiany na rynku chińskim, wywołane ASF mogą w perspektywie kilku miesięcy przełożyć się na wzrost popytu na rynku unijnym. Czynnikiem dla wzrostów cen żywca w Polsce może być spadek pogłowia świń oszacowany w grudniu'18 przez GUS na -7,4% r/r.

Owoce i warzywa: Tempo upłynniania zapasów jabłek jest relatywnie niskie w stosunku do ich wysokiego poziomu. W styczniu'19 pierwszy raz w historii w Polsce zapasy jabłek były najwyższe w UE. Sprzedaż jabłek na rynki wschodnie (Białoruś) jest słaba, natomiast notuje się wyraźny wzrost wysyłek jabłek do Egiptu.

Otoczenie rolnictwa:

Utrzymuje się duża niepewność co do ostatecznej formy brexitu. Brytyjski parlament sprzeciwia się twardemu brexitowi. Rozstanie się Wlk. Brytanii z UE bez umowy byłoby niekorzystne dla polskich eksporterów słodyczy, mięsa i wędlin oraz pieczarek.

Całość raportu w załączonym pliku poniżej.