Strateg rynku walutowego oraz stopy procentowej. W PKO Banku Polskim od 2016 roku. Od początku kariery zawodowej związany z analizą rynków finansowych z naciskiem na rynek dłużny oraz walutowy. Wcześniej pracował jako analityk rynków finansowym Domu Maklerskim XTB (2015-2016) oraz w CRISIL GR&A z grupy kapitałowej Standard & Poor’s (2011-2015). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada międzynarodowy tytuł CFA.