W 1998 r. rozpoczął pracę jako trader w Departamencie Skarbu Banku Pekao S.A. Od 2000 r. pracował w międzynarodowych instytucjach takich jak ICAP, BGC Partners, Continental Capital Markets w Polsce, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. W 2007 r. związał się z Pioneer Investment, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora zespołu instrumentów dłużnych i senior fund manager’a. Od 2014 r pełnił funkcję Członka Zarządu Copernicus Securities S.A. oraz Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych i Inwestycji Własnych. W 2018 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi w G-Rock Ltd. na Gibraltarze. Jest doktorantem w Szkole Głównej Handlowej.