Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu teorii kursów walutowych i polityki pieniężnej. Od 2005 roku pracuje w sektorze finansowym na różnych stanowiskach związanych z rynkiem walutowym. Od 2011 roku w PKO Banku Polskim jest odpowiedzialny za prognozy i strategie walutowe. Wielokrotnie na czołowych miejscach w międzynarodowych rankingach najbardziej trafnych prognoz walutowych (m.in. Bloomberg, Focus Economics).

 

jaroslaw.kosaty@pkobp.pl