Sprzyjająca sytuacja na rynku pierwotnym wzmacniać będzie krótkoterminowe obligacje

Aukcja zamiany potwierdziła niskie zapotrzebowanie państwa na kapitał pod koniec roku. Złoty pozostaje w konsolidacji. Od trzech dni notowania EUR/PLN oscylują w okolicach 4,26 w oczekiwaniu na nowy impuls.

Rynek walutowy i stopy procentowej

W czwartek, kurs EUR/PLN spadł w okolice 4,2550. Wczorajszy kalendarz makro zawierał właściwie tylko jedną istotną publikację, produkcję przemysłową w Niemczech. Tym razem dane rozczarowały.

W piątek w centrum uwagi znajdą się kolejne dane z Niemiec. Po słabych wynikach dla produkcji przemysłowej i zamówieniach w przemyśle, teraz inwestorzy poznają saldo bilansu handlowego. Kluczową informacją będzie kondycja niemieckiego eksportu. Ostatnie dane, pomimo mieszanych odczytów, nie napawały optymizmem. Niemniej w ocenie EBC, gospodarka strefy euro powinna kontynuować wzrost w drugim półroczu, choć będzie on skromny, wspierany przez konsumpcję prywatną i niewielki wzrost zatrudnienia. Bank centralny nadal nie wyklucza jednak ryzyka głębszego spowolnienia globalnej gospodarki w obliczu wciąż niezażegnanego sporu handlowego pomiędzy USA a Chinami (na rynek dotarły informacje odroczeniu do grudnia podpisania porozumienia pierwszej fazy), nadal utrzymującej się niepewności związanej z Brexitem (kluczem może okazać się wynik przyspieszonych wyborów parlamentarnych zawężając liczbę możliwych scenariusz) oraz potencjalnie słabszego odbicia wielu rynków wschodzących (Komisja Europejska m.in. obniżyła w czwartek prognozy PKB dla Polski na bieżący i przyszły rok do odpowiednio 4,1% w 2019r. i 3,3% w 2020r.).

Wspólna waluta względem dolara pozostaje więc pod presją, dodatkowo nasilaną oznakami poprawy kondycji amerykańskiej gospodarki, potwierdzając retorykę członków FOMC o zasadności zastosowania pauzy w polityce stóp procentowych, ze względu na znajdowanie się gospodarki USA „ w dobrym miejscu”.  W piątek w centrum uwagi znajdzie się publikacja indeksu Uniwersytetu Michigan, obrazującego nastroje wśród konsumentów. Publikowany wcześniej indeks zaufania konsumentów wg Conference Board za październik nieoczekiwanie spadł, z kolei ISM aktywności usług zaskoczył wzrostem. Rynek oczekuje, że Michigan wzrośnie w listopadzie (wg wstępnych wyliczeń) do 96,1 pkt z 95,5.

Na rynku stopy procentowej czwartek przyniósł silny wzrost rentowności obligacji na długim końcu krzywej, w ślad za spadkiem popytu na aktywa bezpieczne na świecie. Wśród inwestorów widać było rosnący apetyt na ryzyko w związku z coraz powszechniej oczekiwanym zawarciem porozumienia handlowego pomiędzy USA a Chinami. Przecenie krótkoterminowych papierów przeciwdziałała z kolei bardzo dobra sytuacja na rynku pierwotnym, a także łagodna retoryka RPP.  

Najciekawszym wydarzeniem dnia była aukcja zamiany. Ministerstwo Finansów sprzedało w czwartek papiery za 2,66 mld PLN (najniższa sprzedaż na aukcji zamiany w całym 2019 r.). Wbrew pozoru jednak nie jest to negatywna informacja dla inwestorów. Popyt na aukcji wyniósł bowiem 4,34 mld PLN, a pewnie byłby jeszcze wyższy gdyby nie utrudniony dostęp do papierów zapadających w 2020 r., których posiadanie było niezbędne by wziąć udział w przetargu. MF uzyskało też bardzo wysokie ceny, co widać było szczególnie w przypadku papierów OK0722 i DS1029. To pokazuje, że problemem było niskie zapotrzebowanie państwa na kapitał, a nie bariera popytowa.

Wyniki czwartkowej aukcji wspierają spadek rentowności 2-letnich obligacji nawet w okolice 1,30% w kolejnych tygodniach. O wysokim popycie na krótkim końcu krzywej najlepiej świadczyć może fakt, że na aukcji MF sprzedało papiery OK0722 z rentownością 1,437% podczas gdy wyceny rynkowe sugerowały poziomy bliższe 1,49%-1,50%. Niskie zapotrzebowanie MF na finansowanie sugeruje ograniczoną podaż na aukcji zamiany 21 listopada (ok. 4 mld PLN), a także możliwość odwołania przetargu grudniowego. Mimo tak pozytywnych informacji, rentowności 10-letnich papierów mogą w najbliższym czasie utrzymywać się powyżej 2,0% (w czwartek znalazły się nawet powyżej 2,10%) ze względu na wyprzedaż utrzymującą się na globalnym rynku.

Wykres dnia: Podczas czwartkowej aukcji zamiany emisja nowych obligacji okazała się najniższa w całym 2019 r.

 

Źródło: Refinitiv

Autorzy: Joanna Bachert, Mirosław Budzicki