Zdolność kredytowa to możliwość spłaty całości zadłużenia wraz z należnymi prowizjami i odsetkami w określonym czasie. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmujemy na podstawie przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej. Analizując zdolność kredytową Bank bierze pod uwagę informacje zamieszczone we wniosku oraz dokumentach ekonomiczno-finansowych do niego dołączonych. Obliczając zdolność kredytową Bank bierze pod uwagę - oprócz Twoich dochodów i liczby osób na Twoim utrzymaniu - także m.in.: stałe obciążenia tego dochodu (czynsz, gaz, telefon, elektryczność), miesięczne wydatki związane z bieżącą konsumpcją, zobowiązania finansowe, inne stałe zobowiązania.

Drukuj