Wygoda - dostęp do środków w kraju i za granicą, odroczony termin spłaty z rachunku bieżącego. Możliwość dokonywania płatności za towary i usługi, dostęp do gotówki z bankomatów na całym świecie ze znaczkiem VISA.

Kartą można regulować również płatności przez Internet i telefon.

Redukcja ryzyka związanego z przekazywaniem zaliczek gotówkowych dla pracowników,

Eliminacja problemu wymiany walut podczas podróży zagranicznych,

Sprawniejszy obieg informacji o wydatkach służbowych,

Bezpieczeństwo -  bogaty pakiet ubezpieczeniowy

Dla kogo?

Karta stworzona z myślą o klientach, którzy:

  • Chcą wykorzystać kartę do regulowania niektórych płatności służbowych
  • Chcą ograniczyć konieczność rozliczeń związanych z zaliczkami dla pracowników
Przeznaczenie
Okres ważności
Sposób rozliczenia
Informacje dodatkowe
Usługi dodatkowe
Utrata karty