• szybki dostęp do środków finansowych - elastyczny instrument dostępu do środków finansowych już od momentu otwarcia rachunku bieżącego
  • korzystne oprocentowanie
  • możliwość indywidualnego ustalenia wysokości limitu – nawet do 20 000 PLN
  • limit minimalny - może zaspokajać niewielkie zapotrzebowanie na środki obrotowe oraz w przypadku pojawiających sie regularnie incydentalnych niewielkich zobowiązań np. względem ZUS, KRUS albo urzędu skarbowego.
  • utrzymanie płynności bez karnych odsetek - zapewnia płynność finansową bez konieczności naliczania karnych odsetek oraz możliwość wielokrotnego wykorzystania
  • minimalizacja formalności - wystarczy brak zaległości wobec urzędu skarbowego i ZUS albo KRUS.
  • 30 dniowy okres spłaty zadłużenia
Przeznaczenie

Krótkoterminowe finansowanie bieżących zobowiązań związanych z wykonywaną działalnością.

Dla kogo?
Forma i sposób spłaty debetu
Formy zabezpieczenia
Wysokość debetu
Okres kredytowania
Informacje dodatkowe
Wykorzystanie spłaconej kwoty debetu
Forma i sposób uruchomienia debetu

Opłaty i prowizje

W wysokości i na zasadach określonych w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO BP.

Oprocentowanie

Oprocentowanie zmienne, ustalane na podstawie wewnętrznych przepisów Banku dotyczących oprocentowania dopuszczalnych sald debetowych.

Otrzymanie dopuszczalnego salda debetowego jest proste

  1. Wypełnij wniosek online znajdujący się po prawej stronie
  2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
  3. Podpiszesz umowę w oddziale banku
  4. Możesz korzystać z dodatkowych środków