• Niski koszt gwarancji COSME* – 0,7% rocznie**
  • Szeroki zakres gwarancji BGK - 80% wartości kredytu albo pożyczki
  • Wysoka kwotę gwarancji – do 600 tys. zł
  • Długi okres gwarancji dla nowych kredytów i pożyczek: 15 miesięcy dla kredytów w rachunku bieżącym i odnawialnych z możliwość przedłużenia na okres do 9 lat,  27 miesięcy dla kredytów obrotowych nieodnawialnych i pożyczek, aż 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych
  • Minimum formalności
  • Szybki dostęp do środków z kredytu

 

European Invest Fund

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

* Zasady otrzymania gwarancji COSME zostały określone w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME.

**W przypadku kredytu obrotowego odnawialnego, kredytu w rachunku bieżącym lub nieodnawialnego udzielonego w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,7%, w przypadku pozostałych produktów 1%.

Czym są gwarancje

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków, to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

 

Dla kogo?
Korzyści dla przedsiębiorców
Wniosek o udzielenie
Przeznaczenie
O programie COSME
Wysokość gwarancji
Okres obowiązywania

Za udzielenie gwarancji COSME pobierana jest prowizja płatna z góry za okresy roczne. Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji w przypadku kredytu obrotowego odnawialnego lub nieodnawialnego udzielonego w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosi 0,7%, w przypadku pozostałych produktów 1%.