Więcej o gwarancji COSME

Zakres gwarancji: 80% kapitału kredytu

Maksymalna kwota kredytu: 600 000 PLN

Długi okres gwarancji dla nowych kredytów i pożyczek:

  • 15 miesięcy dla kredytów w rachunku bieżącym i odnawialnych z możliwość przedłużenia do 9 lat
  • 27 miesięcy dla kredytów obrotowych nieodnawialnych i pożyczek
  • 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych

Niski koszt gwarancji COSME*: 1% rocznie

Gwarancja COSME – kto może skorzystać?

Jak dostać gwarancję COSME BGK?

Finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

COSME to program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020. COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Programem zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tzw. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską.

*Zasady otrzymania gwarancji COSME zostały określone w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME.