Zapytaj nas czy mamy dla Ciebie indywidualną propozycję - wówczas do zawarcia umowy wystarczy, że posiadasz albo założysz rachunek bieżący i nie będziesz musiał dostarczać żadnych dokumentów, oprócz złożenia prostego oświadczenia.

Jeżeli korzystasz z bankowości elektronicznej iPKO sprawdź w sekcji „Oferta Banku” czy Bank przygotował indywidualną propozycję, wówczas  umowę w iPKO zawrzesz również bez dostarczania żadnych dokumentów. 

W pozostałych przypadkach skontaktuj się nami, wyślemy na Twój e-mail prosty zakres wymaganych dokumentów - do wniosku o udzielenie pożyczki należy złożyć:

  • dokumenty stwierdzające status prawny,
  • sprawozdania podatkowe oraz analityczne sprawozdania finansowe (wg wzoru banku),
  • informację na temat majątku osobistego (wg wzoru banku),
  • zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS – nie dotyczy klientów banku przeprowadzających systematyczne rozliczenia przez rachunek bieżący,

inne dokumenty wymagane przez Bank.

 

Drukuj