Do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

  • dokumenty stwierdzające status prawny, uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, upoważniające osoby podpisujące wniosek o pożyczkę do składania aktów woli,
  • informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela - składają osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, wspólnicy spółek jawnych, cywilnych lub partnerskich (wg wzoru określonego przez PKO Bank Polski),
  • sprawozdania finansowe lub inne dokumenty źródłowe określone przez PKO Bank Polski,
  • analityczne sprawozdania finansowe (wg wzoru określonego przez PKO Bank Polski),
  • opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę lub ewentualnego poręczyciela dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych przez wnioskodawcę i ewentualnego poręczyciela,
  • zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS,
  • dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dokumenty dotyczące propozycji zabezpieczenia pożyczki,

inne dokumenty wymagane przez PKO Bank Polski.

Drukuj