Portal Inwestorów powstał w ramach projektu Krajowej Izby Gospodarczej „LEM – platforma wspierająca finansowanie w przedsiębiorstwa”, którego partnerem Strategicznym jest PKO Bank Polski będący liderem obsługi bankowej polskiego sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Projekt LEM to unikalna platforma internetowa, która jest podstawowym elementem służącym konsolidacji rynku inwestorów kapitałowych w Polsce oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać zewnętrzne źródła finansowania, a przez to zwiększenie liczby inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa.

Portal pełni rolę integratora rynku inwestorów oraz przedsiębiorców poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania i przyczynia się do rozwoju współpracy pomiędzy inwestorami będącymi m.in. klientami PKO Banku Polskiego.

Kluczowym elementem decydującym o rozwoju i sukcesie przedsiębiorstwa jest proces pozyskania partnerów lub inwestora dla zaplanowanych przedsięwzięć – ten etap wspiera Portal Inwestorów. Bogata oferta produktów, zasięg i indywidualne podejście doradców PKO Banku Polskiego w połączeniu z innowacyjną ofertą kojarzenia inwestorów w ramach platformy LEM zapewniają wsparcie w procesie realizacji inwestycji i pozyskiwania źródeł finansowania przez polskie przedsiębiorstwa.

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 160 organizacji biznesowych, w ramach których skupionych jest prawie 400 tys. przedsiębiorców.

Zapraszamy na stronę inwestorzy.biz, która jest podstawowym miejscem dostępu do mechanizmów społecznościowych, szkoleń, informacji, narzędzi, konsultacji oraz wsparcia usług komercyjnych związanych inwestycjami kapitałowymi oraz rynkiem finansowym w Polsce.

Drukuj