Najczęściej zadawane pytania

Lokata progresywna na nowe środki – co to znaczy?

Jak liczone są nowe środki?

Jakie są dni odniesienia?

 Zasady gwarantowania depozytów

 Oprocentowanie rachunków lokat terminowych dla firm i przedsiębiorstw

 Opłaty związane z obsługą lokat

1W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty należne odsetki liczymy do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włączenie.
2Produkty depozytowe Twojej firmy, to wszystkie posiadane przez Twoją firmę rachunki bieżące, pomocnicze, lokacyjne lub lokat terminowych (w tym lokat strukturyzowanych).