Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA uprzejmie informuje, że prezentowane przez Klientów w oddziałach Banku czeki w obrocie dewizowym na wysokie kwoty waluty (od kwoty 5.000 USD lub równowartość w innej walucie) wymagają 6 miesięcznej udokumentowanej współpracy.

Kwota do jakiej Bank może przyjąć czek od konsumenta, to 50.000 USD lub równowartość w innej walucie.

 

Ponadto PKO BP SA uprzejmie informuje, że w przypadku:

  • czeków płatnych na terenie Irlandii minimalna kwota od której Bank przyjmuje czek do realizacji to 500 EUR,
  • na którym określono termin ważności np. 90 dni, lub czeki płatne na terenie Wielkiej Brytanii muszą być prezentowane w oddziale Banku na 30 dni przed upływem ich terminu ważności.  

Pracownik oddziału Banku po sprawdzeniu możliwości realizacji prezentowanego przez Klienta dokumentu decyduje o możliwości przyjęcia go do realizacji.

Dlaczego warto?

Usługi skupu , inkasa, inkasa z odroczonym terminem rozliczenia zapewnia:

  • możliwość dokonywania rozliczeń transakcji handlu zagranicznego,
  • realizację w PKO Banku Polskim wielu rodzajów czeków, również z wystawienia prywatnego i firm (czeki są popularnym instrumentem płatniczym w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych,
  • wyższy stopień bezpieczeństwa operacji niż w przypadku operacji gotówkowej,
  • możliwość natychmiastowego uzyskania środków przez Klienta, w momencie dokonywania przez PKO Bank Polski skup czeku na rachunek prowadzony w Banku.
Waluta

AUD, CZK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, USD, HUF, GBP, EUR.

Informacje dodatkowe
Dla kogo
Termin realizacji
Realizacja transakcji