Depozyt automatyczny

Rachunek przeznaczony do lokowania nadwyżek środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym albo rachunku bieżącym typu PARTNER o ustalonej w umowie z posiadaczem rachunku godzinie.

Lokata terminowa

Lokata umożliwia przechowywanie wolnych środków na oprocentowanym rachunku