Wybierz swoją lokatę

Sprawdź jakie rozwiązanie jest najlepsze dla ciebie.

Więcej

Lokata
standardowa

Lokata standardowa to doskonała propozycja korzystnego ulokowania środków finansowych przy ograniczonym ryzyku.

Więcej

Depozyt
automatyczny

Rachunek przeznaczony do lokowania nadwyżek środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym albo rachunku bieżącym typu PARTNER o ustalonej w umowie z posiadaczem rachunku godzinie.

Więcej

Lokata
negocjowana

Lokata negocjowana jest instrumentem inwestowania umożliwiającym lokowanie na atrakcyjnych warunkach środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Więcej