Lokata negocjowana

Lokata negocjowana jest instrumentem inwestowania umożliwiającym lokowanie na atrakcyjnych warunkach środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Depozyt automatyczny

Rachunek przeznaczony do lokowania nadwyżek środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym albo rachunku bieżącym typu PARTNER o ustalonej w umowie z posiadaczem rachunku godzinie.

Lokata terminowa

Lokata umożliwia przechowywanie wolnych środków na oprocentowanym rachunku