Wybierz swoją lokatę

Sprawdź jakie rozwiązanie jest najlepsze dla ciebie.

Lokata terminowa dla MSP

Lokata standardowa pozwala efektywnie lokować środki finansowe, korzystnie zarządzać płynnością finansową, bezpiecznie zagospodarować nadwyżki finansowe.

Depozyt
automatyczny

Rachunek przeznaczony do lokowania nadwyżek środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym albo rachunku bieżącym typu PARTNER o ustalonej w umowie z posiadaczem rachunku godzinie.

Lokata
negocjowana

Lokata negocjowana jest instrumentem inwestowania umożliwiającym lokowanie na atrakcyjnych warunkach środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym.