Wybierz swoją lokatę

Sprawdź jakie rozwiązanie jest najlepsze dla ciebie.

Więcej

Lokata terminowa dla MSP

Lokata standardowa pozwala efektywnie lokować środki finansowe, korzystnie zarządzać płynnością finansową, bezpiecznie zagospodarować nadwyżki finansowe.

Więcej

Depozyt
automatyczny

Rachunek przeznaczony do lokowania nadwyżek środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym albo rachunku bieżącym typu PARTNER o ustalonej w umowie z posiadaczem rachunku godzinie.

Więcej

Lokata
negocjowana

Lokata negocjowana jest instrumentem inwestowania umożliwiającym lokowanie na atrakcyjnych warunkach środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Więcej

Lokata dla przedsiębiorczych

Otwierając lokatę online przez bankowość elektroniczną iPKO lub w serwisie telefonicznym – możesz zyskać nawet do 1,30% w skali roku*.

Więcej