• Stanowi bardzo dogodną formę lokowania chwilowych nadwyżek środków na rachunkach, w ramach których prowadzona jest obsługa bieżącej działalności Klienta.
  • Depozyty otwierane są tylko na noc, na dni świąteczne lub na weekendy, bez konieczności śledzenia przez Klienta sald rachunku i wydawania odrębnych dyspozycji.
  • W ciągu każdego dnia roboczego środki pieniężne pozostają do dyspozycji Klienta.
  • Negocjowane oprocentowanie.
  • Możliwość ulokowania środków w walutach wymienialnych
Warunki wypowiedzenia umowy
Przeznaczenie

Polega na automatycznym lokowaniu - bez odrębnych dyspozycji posiadacza rachunku - nadwyżek ponad ustalony poziom środków zgromadzonych na rachunku bieżącym (podstawowym lub pomocniczym).

Dla kogo?
Dyspozycje do rachunku
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy
Waluta
Minimalna wpłata

Odsetki

Odsetki wypłacane są bezgotówkowo i dopisywane do rachunku depozytu automatycznego, a następnie przekazywane wraz z kwotą depozytu na rachunek bieżący.

Oprocentowanie

Oprocentowanie - zmienne.

Oprocentowanie jest negocjowane indywidualnie pomiędzy bankiem a posiadaczem rachunku ustalane na podstawie decyzji osób uprawnionych w przepisach wewnętrznych Banku w sprawie podziału kompetencji w zakresie ustalania stóp procentowych oraz indywidualnie negocjowanych warunków umów rachunków bankowych.