Lokata negocjowana jest instrumentem inwestowania umożliwiającym lokowanie na atrakcyjnych warunkach środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym z zastosowaniem uproszczonego trybu jej otwarcia.

Do zalet lokaty negocjowanej należą:

  • indywidualnie uzgadniany termin trwania lokaty,
  • konkurencyjne oprocentowanie ustalane zawsze na podstawie bieżącej sytuacji na rynku międzybankowym,
  • stałe oprocentowanie w całym okresie trwania lokaty (pozwalające uniknąć strat w przypadku ewentualnych obniżek stóp procentowych),
  • możliwość zerwania lokaty przed terminem,
  • możliwość wykorzystania lokaty terminowej jako zabezpieczenia zobowiązań wobec PKO Banku Polskiego.

Dodatkowym atutem lokaty negocjowanej jest możliwość negocjowania przez Klienta warunków lokaty ze swym doradcą w oddziale Banku, bezpośrednio z dealerem Departamentu Skarbu lub za pośrednictwem elektronicznej platformy iPKO dealer*.

*dotyczy klientów banku, którzy podpisali umowę o udostępnienie platformy iPKO dealer

Przeznaczenie

Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych.

Minimalna wpłata
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy
Dla kogo?
Waluta

Odsetki

Odsetki, łącznie ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty są przekazywane na rachunek bieżący lub rachunek bieżący typu PARTNER Klienta powiązany z rachunkiem lokaty.

Oprocentowanie

Oprocentowanie lokaty negocjowanej - stałe, podawane w stosunku rocznym.

Porównaj ofertę lokat dla firm

  • Kwota lokaty

    2 000 zł powyżej 100 000 zł

Okres lokaty

  • 1 dzień 366 dni
Ilość odnowień
razy
Przelicz

Prezentowane obliczenia mają charakter orientacyjny i przykładowy. Oprocentowanie w skali roku i zależy od dotrzymania terminu lokaty przez klienta. Przychód odsetkowy klientów nie posiadających rachunku bieżącego w PKO Banku Polskim zostanie pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.