Oprocentowanie progowe: stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

Czas trwania lokaty

Kwota lokaty do 249 999,99 zł

Kwota lokaty powyżej 249 999,99 zł

7 / 14 / 21 dni

0,01

0,05

1 miesiąc / 2 miesiące

0,01

0,10

3 miesiące

0,01

0,15

6 miesięcy

0,01

0,20

12 miesięcy

0,01

0,25