Porównaj ofertę lokat dla firm

  • Kwota lokaty

    2 000 zł powyżej 100 000 zł

Okres lokaty

  • 1 dzień 366 dni
Ilość odnowień
razy
Przelicz

Prezentowane obliczenia mają charakter orientacyjny i przykładowy. Oprocentowanie w skali roku i zależy od dotrzymania terminu lokaty przez klienta. Przychód odsetkowy klientów nie posiadających rachunku bieżącego w PKO Banku Polskim zostanie pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Drukuj