Plan Systematycznego Oszczędzania BIZNES PARTNER

Zalety rozwiązania

  • Bardzo niskie opłaty manipulacyjne (spadające nawet do 0% przy długoterminowym oszczędzaniu)
  • Stały dostęp do oszczędności (brak ograniczeń co do terminów i kwot ewentualnych wypłat)
  • Potencjalnie wysoka zyskowność w dłuższym terminie
  • Elastyczność - brak konieczności deklarowania czasu trwania inwestycji, możliwość zawieszenia wpłat
  • Wygoda - możliwość składania zleceń za pomocą telefonu i Internetu
  • Środki zgromadzone w Planie mogą służyć jako zabezpieczenie kredytów

Podstawowe informacje

Dlaczego fundusze PKO TFI to oferta dla Twojej firmy?

Możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę dla pracowników

Pracownicze Programy Emerytalne PPE

Pracownicze Programy Oszczędnościowe PPO

PKO TFI zapewnia pracodawcy pełne wsparcie na wszystkich etapach wprowadzania i funkcjonowania powyższych programów:

  1. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (umowy, druki, formularze, procedury)
  2. Rejestracja programu w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w przypadku PPE
  3. Uruchomienie programu w zakładzie pracy (szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za działanie programu w firmie, prezentacje dla kierownictwa firmy i wszystkich zainteresowanych pracowników)
  4. Administrowanie programem (wyznaczona osoba ze strony PKO TFI do obsługi programu, okresowe raporty dla kierownictwa firmy, stały kontakt z uczestnikami za pomocą infolinii i poczty elektronicznej)

 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do placówek Biura Maklerskiego PKO BP lub rozmowy z Działem Klientów Instytucjonalnych PKO TFI tel. (22) 358 56 47.