Rachunki wirtualne

Usługa umożliwia sprawne zarządzanie płatnościami dłużników wpływającymi na rachunek Klienta, poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie.

Polecenie zapłaty

Produkt przeznaczony do sprawnej kontroli wpływu należności.

Rejestrator przelewów

Usługa Rejestrator przelewów stanowi wygodną i bezpieczną formę przygotowania dyspozycji płatniczych do zaczytania w Oddziale Banku.

Rachunek skonsolidowany

Rachunek umożliwia automatyczny transfer nadwyżek z rachunków powiązanych na rachunek podstawowy (główny) Klienta.

Zarządzanie gotówką