Rachunki wirtualne

Usługa umożliwia sprawne zarządzanie płatnościami dłużników wpływającymi na rachunek Klienta, poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie.

Więcej

Polecenie
zapłaty

Produkt przeznaczony do sprawnej kontroli wpływu należności.

Więcej

Rejestrator
przelewów

Usługa Rejestrator przelewów stanowi wygodną i bezpieczną formę przygotowania dyspozycji płatniczych do zaczytania w Oddziale Banku.

Więcej

Rachunek
skonsolidowany

Rachunek umożliwia automatyczny transfer nadwyżek z rachunków powiązanych na rachunek podstawowy (główny) Klienta.

Więcej
Zarządzanie gotówką