Rachunki wirtualne

Usługa umożliwia sprawne zarządzanie płatnościami dłużników wpływającymi na rachunek Klienta, poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie.

Więcej

Polecenie
zapłaty

Produkt przeznaczony do sprawnej kontroli wpływu należności.

Więcej

Rejestrator
przelewów

Usługa Rejestrator przelewów stanowi wygodną i bezpieczną formę przygotowania dyspozycji płatniczych do zaczytania w Oddziale Banku.

Więcej

Rachunek
skonsolidowany

Rachunek umożliwia automatyczny transfer nadwyżek z rachunków powiązanych na rachunek podstawowy (główny) Klienta.

Więcej
Zarządzanie gotówką

Masz dostęp do Internetu lub telefon? Jeśli tak, to zarządzaj swoimi pieniędzmi kiedy chcesz i skąd chcesz: 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu w dowolnym miejscu na świecie. Postaw na wygodę i złóż wniosek o iPKO.

Więcej

iPKO biznes to nowoczesna platforma transakcyjno rozliczeniowa dedykowana klientom korporacyjnym, wykorzystująca możliwości Internetu do szybkiej i bezpiecznej komunikacji z Bankiem, także poprzez dostęp mobilny.

Więcej

iPKO dealer to profesjonalna internetowa platforma wymiany walut skierowana do przedsiębiorstw dokonujących rozliczeń w walutach obcych.

Więcej